< p>

13 MAART 2018: HET NATIONAAL ANTI-WITWASCONGRES

Dé gelegenheid om uw kennis over de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van criminaliteit snel op peil te brengen.

Bij het Nationaal Anti-Witwascongres staat de verkenning van de mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen centraal. Meer samenwerken kan alleen als partijen elkaar weten te vinden, elkaars activiteiten, taal en wereld leren begrijpen, gezamenlijk optrekken, elkaar voorlichting geven en op een constructieve wijze nadenken over modi operandi om nader tot elkaar te komen. In het plenaire gedeelte komt dit onder leiding van vooraanstaande partijen aan bod.

In het middaggedeelte staan vele diverse actualiteiten op het programma.  Er worden 10 workshops aangeboden; u kunt 4 workshops naar keuze volgen.

U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar toonaangevende sprekers die de laatste ontwikkelingen binnen deze thema’s zullen belichten.

We ontmoeten u graag!

Datum:

13 maart 2018

Tijden:

Het congres begint om 09.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur, gevolgd door een informele borrel.

Kosten:

€ 465,- per persoon, vrijgesteld van btw, inclusief koffie, thee, lunch, aperitief en een congresmap.
 • Zienswijze op bestrijding van financieel-economische criminaliteit vanuit het bank- en verzekeringswezen
 • FIU-NL: De bufferrol tussen private en publieke instellingen in de anti-witwasketen
 • Opsporingsonderzoeken en vervolging: specifieke anti-witwasprojecten
 • Privaat-publieke samenwerking (PPS) in de anti-witwasketen
 • Wwft 2018 en het UBO-register
 • Bestrijding terrorismefinanciering
 • Agressieve tax planning en offshore-contructies
 • Transactiemonitoring bij banken: een integrale benadering
 • Uitdagingen voor beroepsbeoefenaren bij witwasbestrijding
 • De trustsector; witwassen en terrorismefinanciering: risicobeheersing op niveau!
 • Moneytransfers in de anti-witwasketen! Hoe zit dat precies?
 • Compliance en FEC-uitdagingen voor (financiële) instellingen en compliance officers
 • Actualiteiten en ontwikkelingen in witwasmethoden en -technieken (volgeboekt)
 • FinTech/RegTech, gevolgen van verdere digitalisering
Tijden Programma Spreker
08.30-09.15 Ontvangst
09.15-09.20 Welkom door dagvoorzitter Musa Elmas, Nederlands Compliance Instituut
09.20-09.55 Zienswijze op bestrijding van financieel-economische criminaliteit vanuit het bank- en verzekeringswezen Yvonne Willemsen en Jos Schaffers, NVB/VvV
09.55-10.30 FIU-NL: De bufferrol tussen private en publieke instellingen in de anti-witwasketen Benny Bergkamp,
FIU-Nederland
10.30-10.55 Koffiepauze
10.55-11.30 Opsporingsonderzoeken en vervolging: specifieke
anti-witwasprojecten
Dop Kruimel, OM
11.30-12.05 Privaat-publieke samenwerking (PPS) in de anti-witwasketen Heidi Broekhuis, FEC
12.05-12.15 Afsluiting plenair deel dagvoorzitter
12.15-13.05 Lunch
13.05-13.55 Workshopronde 1
13.55-14.00 Wisselen van zaal
14.00-14.50 Workshopronde 2
14.50-15.15 Koffiepauze
15.15-16.05 Workshopronde 3
16.05-16.10 Wisselen van zaal
16.10-17.00 Workshopronde 4
17:00 Borrel
Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Elmas, mr. M. (Musa) CCP

Nederlands Compliance Instituut

Musa Elmas is initiatiefnemer van het Nationaal Anti-Witwascongres. Musa is sinds 2009 werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut, thans als senior compliance officer, adviseur en trainer. Vanuit zijn expertise, customer due diligence, werkt hij op deze gebieden voor verschillende financiële ondernemingen. Daarnaast stuurt hij het focusteam CDD aan. Musa is opleidingsverantwoordelijke van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en aanverwante opleidingen. In de dagelijkse compliancepraktijk heeft hij voor verschillende financiële ondernemingen detacherings- en interimprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een compliance-afdeling, het opzetten, implementeren en herzien van CDD-beheersingsraamwerken en ondersteuning van instellingen bij handhavingsmaatregelen door toezichthouders. Verder is hij als trainer betrokken bij meerdere opleidingen van het Nederlands Compliance Instituut, waaronder de beroepsopleiding LCP. Tevens houdt hij zich bezig met kennisoverdracht door middel van (individuele) publicaties. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoud van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Willemsen, Mw. Y.E.M. (Yvonne)

Willemsen, Mw. Y.E.M. (Yvonne)

Hoofd Veiligheidszaken NVB

Mw. Y.E.M. Willemsen (Yvonne) is Hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Vanuit deze hoedanigheid is ze nauw betrokken bij vraagstukken rondom de beheersing van financieel-economische criminaliteit in het bankwezen en neemt zij in diverse private en publieke gremia deel aan werkzaamheden en overleggen daaromtrent, ter behartiging van de belangen van het bankwezen.

Schaffers, Drs. J. (Jos)

Schaffers, Drs. J. (Jos)

Verbond van Verzekeraars

Jos Schaffers is beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars. Hij studeerde bestuurskunde in Leiden en werkt inmiddels 10 jaar voor het Verbond van Verzekeraars. Sinds de zomer van 2015 heeft hij als aandachtsgebieden privacy, big data en integere bedrijfsvoering (waaronder voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering). In 2016 schreef hij het paper ‘Grip op data’, waarin het Verbond haar visie geeft op kansen en risico’s van big data in de verzekeringsbranche.

Bergkamp, B. (Benny)

Bergkamp, B. (Benny)

FIU Nederland

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland het enige en centrale meldpunt waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Kruimel, D. (Dop)

Kruimel, D. (Dop)

OM

Dop Kruimel is na de RAIO-opleiding begonnen als officier van justitie bij het AP Amsterdam waar zij naast de gewone strafpraktijk ook jeugdofficier, officier medische zaken en persofficier is geweest. De daarop volgende 5 jaar heeft zij op Aruba gewerkt waarbij zij namens politie en justitie van Aruba nauw betrokken is geweest bij de beoordeling van Aruba door de FATF. Sinds 2010 zit zij op het FP, is gestart met de strafrechtelijke aanpak in het kader van de Wwft en is sinds drie jaar teamleider van het Fraudeteam.

Broekhuis, Mr. H.A.A. (Heidi)

Broekhuis, Mr. H.A.A. (Heidi)

Financieel Expertise Centrum

Mr H.A.A. (Heidi) Broekhuis is sinds september 2014 het hoofd van de FEC-eenheid, hiermee heeft ze een spilfunctie binnen het FEC-samenwerkingsverband. Heidi is gedetacheerd vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) en vervult de functie van hoofd FEC-eenheid voor maximaal vier jaar. Binnen DNB heeft ze de afgelopen jaren diverse leidinggevende, beleidsmatige en uitvoerende functies vervult, met name op het gebied van toezicht op de financiële sector en het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Heidi heeft een juridische achtergrond; voorafgaand aan DNB heeft ze onder meer gewerkt voor de Verenigde Naties en het Ministerie van Financiën.

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen zeven Nederlandse autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector. Het FEC beoogd door doeltreffende samenwerking én gegevensuitwisseling tussen alle autoriteiten met een taak bij de handhaving van de integriteit van de financiële sector bij te dragen aan het versterken van de integriteit in de financiële sector. De FEC-partners hebben daarbij als missie resultaatgericht samen te werken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

Kuus, A. (Ad)

Kuus, A. (Ad)

Rabobank

Ad Kuus werkt bij het Juridische Zaken van de Rabobank en adviseert over de juridische aspecten van integere bedrijfsvoering. Hij is voorzitter van expertpool wet- en regelgeving criminaliteitsbeheersing van de NVB, en betrokken bij advisering over regelgeving rond customer due diligence. Daarnaast is hij mede-auteur van de Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering die door het NCI is uitgegeven. In 2008 heeft Ad Kuus de Compliance Award uitgereikt gekregen.

Akse, T. (Theo)

Akse, T. (Theo)

FIU-Nederland

Theo Akse is teamchef bij FIU-Nederland en is inmiddels 35 jaar actief in intelligence en opsporing. Sinds 1992 werkte hij afwisselend bij financiele rechercheafdelingen en als liaison officer voor de Nederlandse politie in het Verre Oosten. Op vaktechnisch gebied schreef hij onder meer het witwasmethodiekenboek ‘En de kleur is vuil’ en was hij mede auteur van de nationale criminaliteitsbeeldanalyse witwassen van 2012. Theo is sinds 2011 werkzaam bij de Financial Intelligence Unit-Nederland en leidt momenteel het project expertise ontwikkeling.

Wesseling, M. (Mara)

Wesseling, M. (Mara)

Universiteit van A’dam en Centre de Sociologie des Organisations

Mara Wesseling is onafhankelijk consultant en docent op het gebied van de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT). In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op de Europese strijd tegen terrorismefinanciering. De belangrijkste case studies uit dit onderzoek waren de uitvoering van de 3e AML/CFT richtlijn en het Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). Zij heeft uitgebreide ervaring met het geven van colleges en workshops op verschillende universiteiten en binnen de publieke en private sector. Ook heeft zij recentelijk studies geschreven voor het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Center for Financial Crime and Security Studies (London). Momenteel werkt zij met de Universiteit van Amsterdam aan een rapport voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie waarin de Nederlandse aanpak om terrorismefinanciering te bestrijden in kaart wordt gebracht.

Koningsveld van, Mr. dr. T.J. (Jan)

Koningsveld van, Mr. dr. T.J. (Jan)

Offshore Kenniscentrum

Jan van Koningsveld is oprichter van het Offshore Kenniscentrum. Ruim 25 jaar werkte Jan als rechercheur bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Daar hield hij zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel economische fraude. Deze onderzoeken hebben vaak een internationale component. Jan heeft daardoor ruime ervaring met (buitenlandse) geldstromen, rechtspersonen, trusts, trustkantoren, offshore-dienstverlening en het achterhalen van werkelijke gerechtigden (UBO’s). Bij de FIOD zat Jan in diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek verrichten naar de georganiseerde misdaad in Nederland.

In het Offshore Kenniscentrum combineert Jan zijn praktijkervaring als FIOD-rechercheur met zijn omvangrijke juridische en wetenschappelijke kennis. Jan is op 7 oktober 2015 gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van Tilburg en aanverwant is zijn proefschrift verschenen: De offshore wereld ontmaskerd: een studie naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen. Jan is medio 2017 als deskundige opgeroepen door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies en heeft daaraan deelgenomen.

Ligthart, M.C. (Maarten) RA FFE

Ligthart, M.C. (Maarten) RA FFE

ING

Maarten Ligthart is ruim 17 jaar werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank, laatst als senior toezichthouder Expertise Centrum Integriteit. Hij hield zich met name bezig met (thema) onderzoeken en vraagstukken rondom integere bedrijfsvoering, de Wwft en Sanctieregelgeving. Hij heeft bij DNB recentelijk o.a. het thema-onderzoek geleid naar Post-event transactiemonitoringsproces bij banken, waarna nadien aanverwant daaraan het guidance paper is gepubliceerd. Daarnaast is zijn expertisegebied bijzonder onderzoek, waaronder fraude-onderzoeken. Hij studeerde accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Recent heeft hij de studie Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus Universiteit voltooid.  Per 2018 is Maarten werkzaam bij ING als Global Head Cient Activity Monitoring.

Schoonbeek, mr. A.B. (Annemarije)

Schoonbeek, mr. A.B. (Annemarije)

CoLegal

Annemarije is, na enige tijd als internationaal belastingadviseur te hebben gewerkt, vanaf 2001 werkzaam als advocaat. Zij heeft in de periode 1999-2011 gewerkt bij Loyens & Loeff en stond regelmatig ondernemingen bij, waaronder ook trustkantoren en haar bestuurders, in onderzoeken door toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten. Tevens adviseerde zij over diverse Governance Risk & Compliance (GRC) vraagstukken. Daarna is zij ruim 5 jaar werkzaam geweest bij de AFM als projectleider op het gebied van het integriteitstoezicht en werkte zij daarbij regelmatig samen met o.a. de DNB, de Belastingdienst en de FIOD. Op dit moment is Annemarije werkzaam als advocaat en ondernemer te Amsterdam. Zij is voorts redactielid van het Tijdschrift voor Compliance en het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het gebied van compliance, toezicht en financieel-economisch strafrecht.

Matroos, V. (Virgil)

Matroos, V. (Virgil)

Senior Toezichthouder Nederlandse Orde van Advocaten

Virgil Matroos is als senior toezichthouder werkzaam bij de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Zoutendijk, A. (André) RA

Zoutendijk, A. (André) RA

DYC

André Zoutendijk is vanaf 2001 werkzaam in de trustsector. Hij heeft diverse compliance officer functies bekleed. In 2012 is hij vanuit de positie van Group Compliance Officer bij SGG Netherlands N.V. de stap gemaakt naar de oprichting van Develop Your Controls (DYC) B.V., waarbij hij als adviseur financiële ondernemingen bijstaat op het gebied van Governance, Risk & Compliance (“GRC”). André treedt tevens al vele jaren op als docent en inleider bij cursussen, seminars en workshops of het GRC gebied. André is Registeraccountant (NBA) en Fiscaal Jurist ( Leiden – Internationaal belastingrecht).

Mulders, P. (Peter)

Mulders, P. (Peter)

Caleen Financial Services en Voorzitter Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren

Peter Mulders is als Chief Operating Officer werkzaam bij de Nederlandse betaalinstelling Caleen Financial Services B.V. Hij heeft vele jaren ervaring in de sector van betaalinstellingen, met focus op money transfers. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren. Vanuit zijn functies is hij nauw betrokken bij vraagstukken rondom de beheersing van financieel-economische criminaliteit en neemt hij deel aan diverse private en publieke gremia op dit gebied.

Vermeulen, G.P.H.M. (Geert)

Vermeulen, G.P.H.M. (Geert)

ECMC

Geert Vermeulen is werkzaam als zelfstandig adviseur, interimmer en docent op het gebied van compliance en integriteit met zijn bedrijf ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting). Geert is gespecialiseerd in het opzetten en verbeteren van internationale compliance- en integriteitsprogramma’s in het algemeen en anti-corruptie programma’s in het bijzonder. Tot 2016 was hij directeur bij het Nederlands Compliance Instituut (NCI). Voor zijn rol bij het NCI was Geert het Global Head of Compliance bij Damco, de expediteurstak van de AP Möller Maersk Groep, alwaar hij verantwoordelijk was voor de compliance activiteiten in 90 landen, met name op het gebied van anti-corruptie en handelsrestricties. Daarvoor was hij de Chief Compliance Officer van Aon in de EMEA regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika), zo’n 60 landen. Naar aanleiding van vragen van de autoriteiten heeft Aon in 2007 een anti-corruptie programma opgezet en een intern onderzoek uitgevoerd. Geert heeft dit vanaf het begin gecoördineerd in zijn regio. Volgens de Amerikaanse en Engelse autoriteiten heeft Aon daarbij een ‘best practice’ model ontworpen. Zij zouden graag zien dat andere bedrijven een soortgelijk programma zouden implementeren.

Sindsdien spreekt Geert regelmatig op internationale compliance conferenties. Hij publiceert over compliance en integriteit en is oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers (VCO).

Geert is sinds medio 2017 de voorzitter van de Kennistafel Financieel-Economische Criminaliteit (FEC), opgericht door de Vereniging van Compliance Officers.

Hanhart, M. (Mark)

Hanhart, M. (Mark)

ABN AMRO Bank

Mark Hanhart is Global Head of AML & Sanctions bij ABN AMRO Bank.

Workshops

Workshop 1 Wwft 2018 en het UBO-register | Ad Kuus  (volgeboekt)

 • Implementatie van de 4e witwasrichtlijn in de Wwft; stand van zaken en inhoud wetsvoorstel
 • Aanpassing van de 4e witwasrichtlijn: ontwikkelingen in Brussel en Straatsburg
 • Stand van zaken UBO-register
Workshop 2 Bestrijding terrorismefinanciering | Mara Wesseling (volgeboekt)

 • Een pro-actief CFT-beleid voeren
 • Case studies terrorismefinanciering aan de hand van recente aanslagen
 • Terrorismefinanciering na de val van IS: een blik vooruit
Workshop 3 Agressieve tax planning en offshore-contructies | Jan van Koningsveld 

 • Agressieve belastingplanning versus belastingoptimalisatie
 • (On)toelaatbaarheden van off-shorestructuren
 • Ken en begrijp de fiscale structuren van uw klant
 • Panama en Paradise Papers: hoe daarmee om te gaan in de financiële sector?
Workshop 4 Transactiemonitoring bij banken: een integrale benadering | Maarten Ligthart 

 • Post-event transactiemonitoring
 • Invulling business rules
 • Alertmeldingen en afhandelingsproces
 • Governance transactiemonitoringsproces
 • Transactiemonitoring 2.0: artificial intelligence
Workshop 5 Uitdagingen voor beroepsbeoefenaren bij witwasbestrijding | Annemarije Schoonbeek en Virgil Matroos 

 • Adequaat risicomanagement op grond van de Vierde anti-witwasregelgeving en wat dit betekent voor advocaten-, notarissen, accountants- en belastingadvieskantoren.
 • Risico’s van niet-naleving en best practices om deze gevolgen (proactief) te mitigeren.
 • Actualiteiten op het gebied van witwassen en meldplicht ongebruikelijke transactie.
Workshop 6 De trustsector; witwassen en terrorismefinanciering: risicobeheersing op niveau! | André Zoutendijk 

 • De trustkantoren dienen de bedrijfsvoering niet alleen integer doch ook beheerst uit te voeren.
 • De rollen van trustkantoren bij transactiemonitoring: uitvoeren en beoordelen. Kan dat neutraal geschieden?
 • Het vraagstuk van de complexiteit bij internationale structuren en de belasting planning daarbinnen.
Workshop 7 Moneytransfers in de anti-witwasketen! Hoe zit dat precies? | Peter Mulders

 • Transactiemonitoring, klantenonderzoek, informatie wordt verzameld, wanneer en hoe opvragen;
 • Het werven en monitoren van agenten, toetsing van deskundigheid en betrouwbaarheid;
 • De geldstromen, hoe komt het geld van de verzender bij de ontvanger, welke schakels zitten daartussen;
 • Meldingen ongebruikelijke transacties, wanneer en waarom worden bepaalde transacties gemeld en waar kan je deze terugvinden.
Workshop 8 Compliance en FEC-uitdagingen voor (financiële) instellingen en compliance officers | Geert Vermeulen 

 • Nieuwe initiatieven Kennistafel FEC in 2018 op het gebied van financieel-economische criminaliteit
 • Wat zijn de gezamenlijke drempels en uitdagingen op het gebied van compliance en financieel-economische criminaliteit voor financiële instellingen en in het bijzonder compliance officers
 • Complexiteiten FEC-thema’s en omgang daarmee vanuit een helikopterview van compliance officers
Workshop 9 Actualiteiten en ontwikkelingen in witwasmethoden en -technieken | Theo Akse (volgeboekt)

 • Bevindingen uit de witwascriminaliteitsbeeldanalyse 2017
 • Witwasmethodieken en -technieken anno 2018
 • Betaalgedrag in de 19 eurolanden en witwassen
Workshop 10 FinTech/RegTech, gevolgen van verdere digitalisering | Mark Hanhart

 • Welke mogelijkheden bieden Fintech en Regtech voor CDD
 • Blokchain en andere nieuwe technologieën
 • Toekomst van CDD: alles digitaal?

Het Nationaal Anti-Witwascongres wordt georganiseerd in hetNBC buiten aanzicht (4)

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deelname aan het Nationaal Anti-Witwascongres worden 6 PE-uren toegekend.

 

 

Het Nationaal Anti-Witwascongres is geaccrediteerd in het kader van permanente educatie door Holland Quaestor. Voor deelname aan het congres worden 5 HQ PE punten toegekend.

Interesse? Schrijf u direct in!

Door de grote belangstelling voor het Nationaal Anti-Witwascongres is het helaas niet meer mogelijk om iedere workshop te kunnen volgen. U kunt zich wel inschrijven via deze website. En wij verzoeken u dan om tijdens de eerste pauze (10.30 – 10.55 uur), u te melden bij de inschrijfbalie. Daar kan dan gekeken worden bij welke workshops/presentatie er nog plek is.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Musa Elmas

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Update Compliance 2019 (reeds volgeboekt)

Update Compliance 2019 (reeds volgeboekt)

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

Op 1 en 2 oktober organiseren we opnieuw de Update Compliance.

Send this to a friend