< p>

Jaarrekeninganalyse en crimineel geld

AML-werkcollege: Basis Jaarrekeninganalyse en crimineel geld

Om zwart geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen. 

  

Leer in het AML-werkcollege Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld verdachte omstandigheden op te sporen in jaarrekeningen. Je leert een jaarrekening te begrijpen, te analyseren en kritisch te beoordelen. Dit stelt je vervolgens in staat om een kritische analyse te maken en om mogelijke vervolgstappen te zetten in de risicobeoordeling van jouw klanten. Aan het einde van deze module heb je een helder begrip van de balans, resultatenrekening en het geldstromenoverzicht op jaarrekeningen en een sterke fundering voor de uitvoering van risicoanalyse.  

Om verdachte omstandigheden in jaarrekeningen te kunnen opsporen is voldoende financiële kennis nodig. Zo zijn klant- en productrisico’s belangrijke indicatoren bij onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering binnen organisaties. Voorbeelden van deze risico’s zijn moeilijk waardeerbare goederen en deelnemingen, een ingewikkelde structuur bij rechtspersonen, onverklaarbare handelstransacties en de financiering van activiteiten. Deze indicatoren leer je binnen deze module op een praktische en interactieve manier herkennen.  

 

Startdatum:

3 februari 2021

Opleidingsduur:

1 dag, 09:00-17:30 uur

Studiebelasting:

8 uur

Kosten opleiding:

€ 675,– (vrijgesteld van btw), inclusief voorbereidend studiemateriaal

Volgende startdatum:

17 maart 2021

De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:

 • Introductie van het ondernemingsmodel
 • Samenstelling en inzicht in de balans
 • Samenstelling en inzicht in de resultatenrekening
 • Geldstromen
 • Analyse van de jaarrekening
 • Aan de slag met de jaarrekening
Tijden Programma Docent
08:45 – 09:00 Ontvangst
09:00 – 13:00 Introductie van het ondernemingsmodel:

 • Het jaarverslag: samenstelling en organisatievorm
 • De uitgangspunten van de jaarverslaggeving
 • Begroten en budgetteren
Michiel van den Broek
  Samenstelling en inzicht in de balans:

 • Activa posten: indeling en waardering
 • Passiva: eigen en vreemd vermogen, voorzieningen
  Samenstelling en inzicht in de resultatenrekening:

 • Kostensoorten en gedrag (vast/variabel; direct/indirect) en toerekening
 • Afschrijvingssystemen
 • Bronnen opbrengsten
 • Winstbepaling
  Geldstromen:

 • Soorten
 • Uitgaven versus kosten
 • Inkomsten versus opbrengsten
13:00 – 13:30 Pauze
13:30 – 17:30 Analyse van de jaarrekening:

 • Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
 • Nut en valkuilen van ratio’s
Michiel van den Broek
Aan de slag met de jaarrekening
17:30  Evaluatie en afsluiting

Het AML-werkcollege Basis Jaarrekeninganalyse en Crimineel Geld biedt een introductie tot het financiële jargon en een start om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de verschillende onderdelen van de jaarrekening. Dit werkcollege is daarom interessant voor KYC/CDD analisten en klantonderzoekers die basiskennis nodig hebben op het gebied van organisaties en jaarrekeninganalyse.  

Broek van den, M. (Michiel) MSc

Broek van den, M. (Michiel) MSc

Hecht Consult

Na afronding van zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in 1988, heeft Michiel praktische financiële ervaring opgedaan in diverse functies bij onder ander ABN AMRO Bank en KPN. Na een aantal interim opdrachten bij treasury afdelingen, heeft Michiel zich 2005 hoofdzakelijk gericht op het ontwerpen en geven financiële trainingen. Sindsdien heeft hij honderden deelnemers getraind op het gebied van financiële markten, financieel management en bank- & risico management.

De opleiding vindt in een online classroom plaats.

Interesse? Schrijf u direct in!

Deze training is helaas volgeboekt.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Serena Gonzalez Clark

Gerelateerde informatie

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Online themamiddag ‘Veilig de klok luiden’

Binnenkort treedt de Wet bescherming klokkenluiders in werking. Deze wet vervangt de huidige Wet huis voor klokkenluiders. Door deze wetswijziging veranderen, naast de naam van de wet, ook de regels voor werkgevers en medewerkers.

Personen kunnen straks gemakkelijker intern en extern melden. Ook mogen zij over meer onderwerpen beschermd melden dan nu het geval is. Het speelveld voor werkgevers is vanwege de nieuwe wet lastiger gemaakt.

Niet alles is wat het lijkt 

Niet alles is wat het lijkt 

“You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel…”, Elvis had het haarfijn door. Niet alles is wat het lijkt. Niet echt bemoedigend natuurlijk, want we hebben we een bepaalde houvast nodig. Zo gaan we van gebeurtenissen die we in eerste instantie niet kunnen verklaren op zoek naar de achtergrond of een verklaring. De oorzaak van gebeurtenissen die logisch gezien onverklaarbaar blijven dichten we al snel toe aan goden, het lot of schimmige complottheorieën.