< p>

Update Compliance Trustkantoren

Tijdens de eendaagse opleiding Update Compliance Trust zoeken we de verdieping op. We praten u bij over de actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de compliancefunctie van belang zijn. En we verdiepen ons in twee specifieke trustonderwerpen. Dit alles geeft de Update Compliance Trust een meer intensief karakter dan de themamiddag. Door de gerichte workshopbenadering en de kleine setting van de opleiding, belooft het zowel een leerrijke als een interactieve bijeenkomst te worden.

Startdatum: 27 september 2017
Opleidingsduur: 1 dag
Kosten opleiding: €1.065,– (vrijgesteld van BTW)
Kosten accommodatie: De kosten voor de accommodatie zijn bij de prijs inbegrepen.

De opleiding kent een bijzonder gevarieerd programma. Om u een impressie van de onderwerpen te geven, is hieronder een kleine greep uit de actualiteiten opgesomd:

Wet Toezicht Trustkantoren 2018

  • Vereiste aanpassingen voor de bedrijfsvoering
  • Aanscherping cliëntenonderzoek
  • Mogelijke toekomstige verboden dienstverlening
  • Uitbreiding handhavingsbevoegdheden
  • Timing en aanbevelingen

 

Verdieping integriteitstoezicht in de trustsector

  • De opbouw en uitvoering van het integriteitstoezicht en de communicatie met de toezichthouder(s)
  • De mogelijke aansprakelijkheden voor betrokkenen (rechts)personen (bestuurders en compliance officers)
  • Naleving van de Wtt, Wwft en het strafrecht
  • Analyseren van integriteitsrisico’s
Tijden: Programma: Docenten:
09.00 – 09.15 uur Ontvangst en introductie
09.15 – 12.30 uur Wet toezicht Trustkantoren 2018 Michiel van Eersel
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 15.45 uur Verdieping integriteitstoezicht in de trustsector Annemarije Schoonbeek & André Zoutendijk
15.45 – 16.00
Pauze
16.00 – 18.30 Vervolg verdieping integriteitstoezicht in de trustsector
18.30 Evaluatie en sluiting

 

Compliance officers, accountmanagers en bestuurders van trustkantoren die meer inzicht willen in de actualiteiten in de trustsector.

Eersel van, mr. M. (Michiel)

Eersel van, mr. M. (Michiel)

Borg advocaten

Michiel is advocaat bij Borg Advocaten en afgestudeerd in Nederlands recht (mr.) (1999) en rechtseconomie (drs.) (1999) aan de Universiteit Utrecht Hij is werkzaam geweest voor onder meer De BrauwBlackstone Westbroek, Spigthoff/SpigtLitigators, Hay Management Consultants en Holland van Gijzen Advocaten. Michiel publiceert regelmatig over financieel (toezicht)recht, trustkantoren en geschillen over beleggingen en financieringen. Van zijn hand verscheen onder meer “Toezicht trustkantoren in Nederland” (2e druk, Kluwer 2010) en “Handhaving in de financiële sector” (Kluwer, november 2013) . Zijn specialisme is Financieel Recht; adviseren over en verlenen van bijstand in kwesties betreffende financieel toezichtrecht, regelgeving voor trustkantoren, compliance en omgang met de financiële toezichthouders, waaronder de AFM en DNB ; Verlenen van bijstand in civiele geschillen betreffende beleggingen en financieringen (zorgplicht, opzegging van krediet, renteswaps)

Zoutendijk, A. (André) RA

Zoutendijk, A. (André) RA

DYC

André Zoutendijk is vanaf 2001 werkzaam in de trustsector. Hij heeft diverse compliance officer functies bekleed. In 2012 is hij vanuit de positie van Group Compliance Officer bij SGG Netherlands N.V. de stap gemaakt naar de oprichting van Develop Your Controls (DYC) B.V., waarbij hij als adviseur financiële ondernemingen bijstaat op het gebied van Governance, Risk & Compliance (“GRC”). André treedt tevens al vele jaren op als docent en inleider bij cursussen, seminars en workshops of het GRC gebied. André is Registeraccountant (NBA) en Fiscaal Jurist ( Leiden – Internationaal belastingrecht).

Schoonbeek, mr. A.B. (Annemarije)

Schoonbeek, mr. A.B. (Annemarije)

CoLegal

Annemarije is, na enige tijd als internationaal belastingadviseur te hebben gewerkt, vanaf 2001 werkzaam als advocaat. Zij heeft in de periode 1999-2011 gewerkt bij Loyens & Loeff en stond regelmatig ondernemingen bij, waaronder ook trustkantoren en haar bestuurders, in onderzoeken door toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten. Tevens adviseerde zij over diverse Governance Risk & Compliance (GRC) vraagstukken. Daarna is zij ruim 5 jaar werkzaam geweest bij de AFM als projectleider op het gebied van het integriteitstoezicht en werkte zij daarbij regelmatig samen met o.a. de DNB, de Belastingdienst en de FIOD. Op dit moment is Annemarije werkzaam als advocaat en ondernemer te Amsterdam. Zij is voorts redactielid van het Tijdschrift voor Compliance en het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het gebied van compliance, toezicht en financieel-economisch strafrecht.

De opleiding vindt plaats in:

Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ  AMSTERDAM

plan uw route

Wij zijn een door de NBA erkende instelling.

Deze opleiding is door Holland Quaestor geaccrediteerd.

U ontvangt bij deelname 8 HQ/PE punten.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Susan Tjong

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Update Compliance 2019 (reeds volgeboekt)

Update Compliance 2019 (reeds volgeboekt)

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

Op 1 en 2 oktober organiseren we opnieuw de Update Compliance.

Send this to a friend