Opinie Europese privacytoezichthouders over privacyrechten werknemers

17 juli 2017

Nieuwe technische mogelijkheden maken dat werkgevers het gedrag van hun medewerkers (niet beperkt tot de personen met een (vast) arbeidscontract) steeds makkelijker systematisch kunnen volgen. De Europese privacytoezichthouders (verenigd in de artikel 29-werkgroep – WP29) hebben een nieuwe opinie opgesteld waarmee werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen enerzijds, en de bescherming van de privacy van werknemers anderzijds.

Werkgevers zullen voor monitoringstechnologieën meestal aangewezen zijn op de grondslag van de noodzaak van de behartiging van hun gerechtvaardigd belang. Volgens de nieuwe opinie is het bij deze grondslag van groot belang dat werkgevers monitoring alleen mogen inzetten als:

 1. dit noodzakelijk is;
 2. het doel niet kan worden bereikt op een manier die minder inbreuk maakt op de privacy (niet beperkt tot de werknemer);
 3. de bewerking proportioneel is.

Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers goed informeren over dat zij bij gebruik van sommige technologieën worden gevolgd. Ze moeten ook aangeven waarom dit gebeurt en op welke manier de risico’s voor werknemers zijn beperkt.

Het document bevat een veelheid aan praktische voorbeelden die direct inzichtelijk maken hoe tegen de inzet van bepaalde technieken aangekeken wordt. Er zijn voorbeelden te vinden over:

 • het gebruik van social media ten tijde van de sollicitatie;
 • hoe om te gaan met in-employment screening;
 • het monitoren van het gebruik van ICT-hulpmiddelen op de werkplek;
 • het monitoren van het gebruik van ICT-hulpmiddelen buiten de werkplek, waaronder thuiswerken, het gebruik van eigen hulpmiddelen (BYOD) en de inzet van device management tools (MDM’s);
 • de inzet van zogenoemde ‘wearables’ die gezondheidsgegevens registreren; en
 • de inzet van GPS-trackers en gebeurtenisrecorders, de zogenoemde ‘dash- en/of cabinecams’.

Naast de regels uit de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Nederlandse overheid de mogelijkheid om aanvullende (privacy)regels te stellen als het gaat om:

 • werving en selectie;
 • metingen ten aanzien van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (performance metingen);
 • management, planning en organisatie van het werk;
 • de bescherming van werkgever- en/of klanteigendommen;
 • gelijkheid en diversiteit op de werkplek;
 • gezondheid en veiligheid op het werk en de werkplek;
 • de arbeidsvreugde in verband met de werkgelegenheid; en
 • wijze van beëindiging van de arbeidsverhouding.

Veel van deze aanvullende regels kunt u nu al vinden in het BW, aanvullende CAO-bepalingen of in de WOR. De komende AVG zal deze aanvullende en per lidstaat specifieke bepalingen blijven ondersteunen.

Bron: AP

Gerelateerde informatie

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Deze module geeft u inzicht in taken en aandachtsgebieden van de compliancefunctie.

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele
ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

AVG-boetes in Europa lastig verzekerbaar

AVG-boetes in Europa lastig verzekerbaar

Bij de vertaling van de AVG naar lokale wetgeving wordt er in veel Europese landen voor gekozen de boetes strafrechtelijk te bepalen. In Nederland is dekking voor een AVG-boete niet vanzelfsprekend. Strafrechtelijke boetes zijn vrijwel nooit verzekerbaar.

Send this to a friend