< p>

Onderzoeken naar niet uitvoeren CDD en verplichte meldingen

13 januari 2015

Onderzoeken zijn gaande naar verschillende trustkantoren, accountants, adviseurs en handelaren voor o.a. het niet uitvoeren van CDD en verplichte meldingen.

Justitie, FIOD en politie hebben drie trustkantoren op de korrel, die van malversaties worden verdacht. Twee kantoren, in Amsterdam en Amstelveen, zouden tientallen keren verplicht cliëntenonderzoek achterwege hebben gelaten. Het derde – Eindhovense – kantoor is doorzocht omdat het niet vrijwillig gevraagde informatie aan de Belastingdienst heeft gegeven. Ook accountants en belastingadviseurs zijn onderzocht in het kader van het project Niet-Melders.

Het kantoor in Amsterdam wordt verdacht van het tientallen keren niet doen van verplicht cliëntenonderzoek. Er is administratie in beslag genomen. Van een trustkantoor in Amstelveen zijn twee directeuren als verdachte gehoord. Ook hier is de verdenking dat zij tientallen keren het cliëntenonderzoek niet hebben uitgevoerd. In de omgeving van Eindhoven is een trustkantoor doorzocht vanwege het niet vrijwillig uitleveren van alle gevraagde informatie aan de belastingdienst. De niet uitgeleverde informatie is nu door de FIOD in beslag genomen. Alle drie de strafrechtelijke onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat een integere bedrijfsvoering gewaarborgd is. Deze verplichting hebben zij op grond van Wet Toezicht trustkantoren, de hierop gebaseerde Regeling integere bedrijfsvoering en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft) . Een van de belangrijkste onderdelen daarvan is het principe van cliëntonderzoek of customer due diligence (CDD) en het daarbij behorende principe dat een trustkantoor zich ook moet vergewissen van de herkomst van het vermogen en de bestemming van gelden. Wanneer trustkantoren de regels op dit gebied niet naleven, dan worden zij zeer kwetsbaar voor (crimineel) misbruik en wordt de cliënt onzichtbaar voor toezicht en controle door de overheid. Ook tegenover andere onderdelen van de overheid, zoals de Belastingdienst, dienen trustkantoren compliant te zijn. Het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen is ongeoorloofd en daar treden wij samen met de toezichthouders tegen op.

Project TCSP
Het onderzoek naar het trustkantoor in de omgeving van Eindhoven komt voort uit het zogenoemde ‘Trust and Company Service Providers’-project (TCSP) van de Belastingdienst en het Functioneel Parket. De Belastingdienst voert boekenonderzoeken uit bij Trustkantoren om te controleren of trustkantoren ‘compliant’ zijn en de aangiften kloppen. Met het Functioneel Parket het de FIOD zijn afspraken gemaakt over de inzet van het strafrecht voor kantoren die niet voldoen aan verzoeken van de belastingdienst om gegevens uit te leveren.

Project Niet-Melders
De onderzoeken naar de trustkantoren in Amstelveen en Amsterdam zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk project van FIOD, de Nationale Recherche, de FIU-NL, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/ Belastingdienst, Bureau Toezicht Wwft (BTW), DNB en het OM. De deelnemers aan het project willen dat instellingen hun cliëntonderzoek beter uitvoeren en vaker melding maken van ongebruikelijke transacties. Het onderzoek tegen de twee trustkantoren in Amstelveen en Amsterdam is gestart na een aangifte van DNB, dat de trustkantoren vermoedelijk niet voldoen aan het verplichte cliëntenonderzoek.

Ook handelaren, accountants en belastingadviseurs onderzocht
Behalve de trustkantoren is in het kader van het project ‘Niet-Melders’ ook nog een Rotterdamse handelaar in sieraden en horloges gehoord voor de verdenking van het niet-melden van contante betalingen boven de 15.000 euro en het niet doen van het verplichte cliëntenonderzoek. Een Rotterdamse autohandelaar wordt verdacht van het niet-melden en het niet verrichten van cliëntenonderzoek. Ook twee belastingadviseurs zijn gehoord door politie en FIOD. Een adviseur uit Rotterdam heeft geadviseerd bij het opstellen van een contante geldleningsovereenkomst waarbij de herkomst van de gelden onduidelijk was. Een adviseur uit Nijmegen zou ook fiscaal advies hebben verstrekt over vermogensbestanddelen met een onbekende herkomst. Een accountant uit de omgeving van Alphen aan den Rijn en een medewerker van een accountantskantoor uit Amsterdam zijn gehoord omdat zij (een) ongebruikelijke transactie(s) vermoedelijk niet gemeld hebben. Zij zouden in een ‘sideletter’ de winstdeling van een bedrijf hebben toegekend aan slechts een van de vennoten, opdat de andere vennoot zijn uitkering kon behouden.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder Wwft op onder andere accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren zal deze week nog extra controle acties uitvoeren op de naleving van de Wwft.

Bron: Financieel Dagblad

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend