< p>

Onderzoek naar integriteitsrisicoanalyse van start

14 april 2015

DNB gaat onderzoek doen naar de analyses die banken uitvoeren om integriteitsrisico’s in kaart te brengen. Elke bank behoort volgens DNB haar integriteitsrisico’s op het gebied van de Wwft, Sanctiewet en integere bedrijfsvoering te kennen. Dit thematisch onderzoek is dit jaar een speerpunt van DNB en zal ook worden onderzocht bij andere financiële instellingen.

Hoewel integriteitstoezicht geen onderdeel is van het Europees banketoezicht (SSM) heeft de DNB een zelfstandig mandaat vanuit de nationale wetgeving. Hierdoor kan zij eisen stellen op dit gebied waar onder toezicht staande instellingen.

De meer specifieke onderwerpen waar banken vanuit de hierboven genoemde wetten aandacht aan moeten besteden zijn: witwassen, terrorismefinanciering, snacties, corruptie, belangenverstrengeling, fraude en fiscaliteit.

De redenatie van DNB is dat de, uit wetgeving voortvloeiende, risicogebaseerde aanpak bij het naleven van eisen rondom integere bedrijfsvoering alleen voldoende is wanneer proactief risico’s worden bepaald. Op die manier fungeert de analyse als basis voor de visie en strategie voor de beheersing van integriteitsrisico’s.

Inmiddels heeft DNB een aantal banken gevraagd om hun risicoanalyse en zal zij met banken in gesprek gaan over dit onderwerp. Hieruit zal blijken of er extra maatregelen nodig zijn en wat DNB ziet als ‘best practices’ op het gebied van integriteitsbeleid.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend