< p>

Onderzoek gedrag en cultuur in het compliancesysteem: wat is er gewonnen?

18 december 2018

Het rapport ‘Wat is er gewonnen’ is vandaag gepubliceerd. Rapport gedrag en cultuurIn dit rapport zijn de resultaten opgenomen van ons onderzoek naar de mate van integratie van gedrag en cultuur in het compliancesysteem van financiële ondernemingen in Nederland. Het rapport sluit af met een aantal tips en adviezen voor compliance officers, bestuurders, commissarissen en externe toezichthouders.

Resultaten
Compliance officers willen gedrag en cultuur graag verwerken in het compliancesysteem van hun organisatie. Een enkele compliance officer is hiermee in een gevorderd stadium. De meeste compliance officers staan aan het begin of moeten de stap nog maken naar het expliciet opnemen van deze onderwerpen. Gebrek aan kennis, kunde en prioriteit belemmeren veel compliance officers om concrete stappen te zetten. We maken onderscheid in impliciet en expliciet werken met gedrag en cultuur. Impliciet werkt elke compliance officer met gedrag en cultuur, alleen al omdat de compliance officer onderdeel is van de organisatiecultuur en zich daaraan aanpast. Met expliciet werken met gedrag en cultuur bedoelen we dat bewust onderzoek wordt gedaan naar gedrag en cultuur, en dat de uitkomsten hiervan zichtbaar worden meegenomen in de compliancecyclus.

Hoe gaan de commissarissen en bestuurders hiermee om?
De meeste commissarissen en bestuurders onderkennen het belang van gedrag en cultuur binnen hun organisatie. Dit komt tot uiting in het stellen van vragen over dit onderwerp in de organisatie en in sommige gevallen door het bewust zichtbaar maken van het eigen gedrag. In een enkel geval bieden bestuurders expliciet de mogelijkheid aan om binnen hun organisatie onderzoek te doen naar gedrag en cultuur. Sommige commissarissen brengen het belang van gedrag en cultuur tot uiting door het bestuur en de compliance functie hierover te bevragen, het belang hiervan te onderstrepen en hierbij stil te staan tijdens werving van nieuwe bestuurders. Andere commissarissen vinden gedrag en cultuur minder van belang of pakken dit niet op omdat zij niet weten op welke wijze dat zou kunnen.

Benieuwd naar het volledige rapport?
Het volledige rapport kunt u downloaden. Er zijn twee versies:

  • een om te lezen op uw tablet of om als printversie te gebruiken,
  • een om te lezen op uw laptop.

Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons aanvragen. In januari verzenden we de rapporten.

Opzet van het onderzoek
Voor het onderzoek hebben wij een enquête uitgezet onder compliancefunctionarissen, met 108 respondenten. Ter aanvulling hierop hebben wij interviews gehouden met compliance officers, bestuurders en commissarissen bij 7 verschillende financiële ondernemingen. We hebben veel reacties ontvangen, en willen de respondenten van de enquête en de geïnterviewden hartelijk danken voor hun deelname en inzichten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het rapport, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend