< p>

Onderzoek DNB naar Ongoing Due Diligence

13 januari 2014

Uit DNB-onderzoek blijkt dat monitoringsystemen veelal weinig meldingen van ongebruikelijke transacties opleveren en dat review en transactiemonitoring effectiever moeten. In het voorjaar van 2013 is DNB gestart met het thema-onderzoek Ongoing Due Diligence met als doel om vast te stellen of banken, verzekeraars en trustkantoren verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet naleven. Het gaat dan om het actueel houden van klantgegevens, transactiemonitoring, het melden van ongebruikelijke transacties en het screenen tegen sanctielijsten.

DNB heeft beoordeeld of de periodieke review van klanten en de transactiemonitoring goed is geregeld. Het blijkt dat een groot deel van de instellingen hun processen op orde hebben voor de screening van klanten en de filtering van transacties aan de hand van de sanctielijsten. De transactiemonitoringsystemen leiden in de praktijk echter te vaak niet tot meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).
DNB stelt verder vast dat de meeste instellingen laag-risicoklanten niet reviewen. Bij deze klanten vertrouwen instellingen op het systeem van de transactiemonitoring en signalen uit de media. Deze processen werken naar het oordeel van DNB echter onvoldoende. De signalen die het systeem oplevert worden maar voor een klein deel verder onderzocht en leiden zelden tot meldingen van ongebruikelijke transacties.

DNB gaat de komende tijd bij een aantal onderzochte instellingen langs om te zien hoe de periodieke review van klanten en de transactiemonitoring verbeterd kunnen worden. De DNB zal dit najaar een vervolgonderzoek verrichten naar de beoordeling van hits uit de transactiemonitoring en de criteria voor het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-NL. DNB zal de bevindingen van het onderzoek later dit najaar publiceren.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend