< p>

Onderzoek AFM: “Een open foutencultuur heeft positieve invloed op ethisch gedrag.”

03 oktober 2017

Naar aanleiding van een onderzoek bij 13 ondernemingen die werkzaam zijn op de kapitaalmarkt heeft de AFM een rapport geschreven waarin wetenschappelijk wordt aangetoond dat een open foutencultuur positieve invloed heeft op onder andere ethisch gedrag van medewerkers en een betere kwaliteit van dienstverlening.

Een belangrijk punt dat de AFM aanhaalt is dat medewerkers ondanks een open foutencultuur negatief kunnen zijn ten aanzien van het voorbeeldgedrag van hun leidinggevenden als het gaat om hun reactie op fouten.

Commentaar Nederlands Compliance Instituut: Dit onderzoek is goed te koppelen aan de ‘soft controls’ die onderdeel zijn van het Cultuurhuis van DNB. Het meenemen van de best practices kan positief invloed hebben op o.a. ‘Voorbeeldgedrag’, ‘Bespreekbaarheid’ en ‘Uitvoerbaarheid’. Ook levert het een bijdrage aan de verplichtingen die voorvloeien uit de Corporate Governance Code op het gebied van cultuur en het stimuleren van openheid en bespreekbaarheid.

Meer informatie hierover is te vinden in onze kennisbank.

Daarnaast is het goed om te kijken naar hoe een open foutencultuur zich verhoudt tot het onverwijld melden van ernstige incidenten aan de toezichthouder en wat dit doet met de openheid van de organisatie.

Lees het verslag hier: Rapport: Leren van fouten; op weg naar een open foutencultuur

Update: De AFM heeft een ieder uit de sector uitgenodigd waarin wordt besproken hoe onderzoek kan worden gedaan naar open foutencultuur binnen een organisatie. Zie deze link. Ook heeft zij een voorbeeld-survey online gezet.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend