< p>

NVB reageert op onderzoek FNV naar vertrouwen werknemers in financiële sector

12 mei 2015

Chris Buijink, voorzitter van de NVB, reageert op een onderzoek dat FNV Finance liet doen naar de houding en opvattingen van haar leden, medewerkers in de financiële sector en burgers over de verhoging van salarissen voor topbestuurders. Uit dit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders de salarisverhogingen van bestuurders in de financiële sector terug wil draaien. Buijink is niet verbaasd over de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek vertelt onder andere dat een meerderheid van de deelnemers het argument dat de bestuurders naar het buitenland vertrekken, omdat ze daar meer kunnen verdienen, niet vindt kloppen. Ook blijkt dat het vertrouwen in bestuurders in de financiële sector bij 72% is verslechterd. En het vertrouwen in de sector als geheel 67%. Bijna 20% schaamt zich ervoor in de sector te werken en 79% van de werknemers vindt dat er moet worden ingegrepen. Verder vindt bijna 50% dat de reactie van de vakbonden een harde looneis moet zijn en dat er een onafhankelijke ethische commissie moet worden geraadpleegd voor het doorvoeren van salarisverhogingen.

In zijn reactie vertelt Buijink dat hij de emoties begrijpt en hij vindt dat banken zich bewust moeten zijn van het feit dat zij na de crisis door de belastingbetaler zijn gered. ‘Banken hebben nog een lange weg te gaan om het vertrouwen van het publiek te herstellen’, aldus Buijink. Het is echter zo dat het beloningsbeleid een verantwoordelijkheid is van de banken zelf en dat dit is afgesproken in de Code Banken.

Onderzoek FNV Finance

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend