< p>

Normen kennis en bekwaamheid uit ESMA- richtsnoeren vastgesteld door AFM

29 augustus 2017

De AFM heeft besloten over hoe om te gaan met de minimumnormen in de ESMA- richtsnoeren voor de beoordeling van de kennis en bekwaamheid.  In deze richtsnoeren zijn de normen voor de vakbekwaamheid van medewerkers die klanten informeren en adviseren uit MiFID II nader uitgewerkt.

Naast algemene normen bevatten deze richtsnoeren criteria voor de kennis en bekwaamheid. De AFM heeft deze criteria overgenomen en besloten geen eigen lijst met passende kwalificaties te publiceren. Wel heeft de AFM toegevoegd dat het personeel aantoonbaar een kwalificatie of andere toets of opleiding met succes behaald moet hebben. Zowel voor personeel dat adviseert als voor het personeel dat informeert is een afzonderlijke lijst met criteria opgesteld. Zo dient het personeel onder andere de belangrijkste kenmerken, risico’s en aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die worden aangeboden. Tevens dient het personeel kennis te hebben van de kosten die door de cliënten moeten worden gemaakt en te begrijpen hoe financiële markten werken.

De AFM heeft ten aanzien van punt 22 van de richtsnoeren besloten dat:

  • de vereiste periode om passende ervaring op te doen, vast te stellen op 12 maanden (op voltijdbasis);
  • de maximale periode dat een personeelslid, die niet beschikt over een passende kwalificatie en passende ervaring, onder toezicht mag werken gehandhaafd dient te worden op vier jaar;
  • de beoordeling van de passende kwalificatie van personeelsleden dient te worden uitgevoerd door de onderneming zelf. Deze mag zich hierbij wel baseren op het oordeel van een externe instelling, zoals de DSI.

De richtsnoeren zijn onder andere van toepassing op:

  • beleggingsondernemingen;
  • beleggingsondernemingen die gestructureerde deposito’s verkopen of daarover adviseren;
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen;
  • kredietinstellingen die adviseren of informeren over gestructureerde deposito’s;
  • beheerders van een beleggingsinstelling of ICBE die op grond van artikel 2:67a Wft of op grond van 2:69c Wft beleggingsdiensten of nevendiensten mogen verlenen.

Bron: AFM  en ESMA

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend