< p>

Blogs en nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

Wetswijziging verbiedt doorstroomvennootschappen

Wetswijziging verbiedt doorstroomvennootschappen

Trustkantoren komen vaak negatief in het nieuws. Hoewel de politiek al meerdere malen heeft geprobeerd om trustdienstverlening transparanter en betrouwbaarder te maken, staat de volgende wetswijziging al weer voor de deur. Op 13 april heeft de minister van Financiën, Sigrid Kaag, een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer om enkele wetswijzigingen door te voeren met betrekking tot de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

20-06-2022 Lees meer
Waarom rapporteer ik nog? Dit heeft toch geen zin……

Waarom rapporteer ik nog? Dit heeft toch geen zin……

Ken je dat? Je maakt een duidelijk en helder rapport met zelfs nog tips over hoe het beter kan, maar bij de volgende periodieke controle is nog niets verbeterd! En je vraagt je af waarom 'ze het niet oppakken'. En waarom je dit werk nog doet...

20-06-2022 Lees meer
Update Wet bescherming klokkenluiders

Update Wet bescherming klokkenluiders

Op deze pagina houden we de actuele stand van zaken bij van het wetgevingstraject van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

20-06-2022 Lees meer
Uitwisseling persoonsgegevens met ‘derde landen’

Uitwisseling persoonsgegevens met ‘derde landen’

Op 31 augustus 2021 hebben wij u via de privacy-update-q321 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het afgeven van een zogenaamd adequaatheidsbesluit door de EC voor het Verenigd Koninkrijk (VK), waardoor uitwisseling van persoonsgegevens tussen Nederland (EU) en het VK weer zonder belemmering mogelijk is. Tevens hebben wij in de nieuwsbrief gewezen op de oplevering van herziene modelcontracten en bindende bedrijfsvoorschriften door de Europese Commissie. Beide ontwikkelingen hebben, voor zover wij daar zicht op hebben, geen directe invloed op het privacy-risicoprofiel van het fonds.

16-06-2022 Lees meer
Uitstel Wet Digitale Overheid (Wdo)

Uitstel Wet Digitale Overheid (Wdo)

Het wetsvoorstel is een zogeheten kaderwet wat betekent dat er in de wet bepaalde algemene principes, procedures en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. De uitwerking van de Wdo zal via zogenaamde ‘lagere regelgeving’ zoals Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) plaatsvinden. Deze opzet maakt de wet flexibeler waardoor nieuwe inzichten en ontwikkelingen relatief eenvoudig kunnen worden opgepakt als daar aanleiding toe is.

16-06-2022 Lees meer

Send this to a friend