< p>

Nieuws van de AFM

05 maart 2019

Verantwoord gebruik technologie en data

De AFM heeft een aantal speerpunten geformuleerd om verantwoorde omgang met data en technologie op de agenda te plaatsen. De AFM heeft voor 2019 de volgende activiteiten gepubliceerd:

  • De AFM onderzoekt de online beslisomgevingen van verschillende aanbieders van beleggingsproducten, waarbij digitale beïnvloeding een belangrijk element is. Daarnaast doet de AFM onderzoek naar robo-advies bij andere producten, zoals hypotheken, pensioenproducten en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • De AFM ontwikkelt een aanpak voor crypto’s en ICO’s en beoordeelt in samenwerking met DNB en buitenlandse toezichthouders welke wetgeving nodig is.
  • De AFM onderzoekt het toenemend gebruik van (klant)data en de risico’s voor de solidariteit binnen de verzekeringssector. Dit gebeurt door middel van een verkenning, waarbij duidelijker wordt wat de risico’s zijn van ongewenste onverzekerbaarheid van consumenten.
  • Marktpartijen die in het kader van PSD2 nieuwe betaaldiensten willen koppelen aan financiële diensten worden door de AFM gewezen op de financiële regelgeving en vergunningplichten.
  • In 2019 ontwikkelt de AFM normen waaraan de inrichting van de kennis- en ervaringstoets bij impactvolle financiële producten, zoals hypotheken, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet voldoen.

Lees het volledige bericht op de website van de AFM.

Vierde voortgangsrapport Uniform Herstelkader Rentederivaten

De minister heeft onlangs het rapport van de AFM aan de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste punten uit het voortgangsrapport (peildatum 31 december 2018) zijn:

  • Vier banken hebben alle aanbodbrieven verstuurd
  • Eén bank stuurt laatste aanbodbrieven in eerste kwartaal 2019
  • Eén bank heeft alle klanten aanbod- of voorschotbrief gestuurd
  • Compensatiebedrag bij bijna 17.000 mkb’ers bekend
  • €860 miljoen compensatie of voorschot uitgekeerd

Het volgende voortgangsrapport wordt in juni 2019 door de AFM opgemaakt.

Lees het volledige bericht op de website van de AFM.

Evaluatie MiFID 2

De AFM heeft onlangs een evaluatie gehouden over de toepassing van de MiFID 2 regels die per januari 2018 in de Wft zijn verankerd. De conclusie van de AFM luidt:

‘’Banken en brokers moeten transparanter zijn over de beleggingskosten en beter toetsen of de kopers van risicovolle en complexe beleggingsproducten daarvoor geschikt zijn. Voor de belegger is vooruitgang geboekt door het toepassen van de productinterventiebevoegdheid. Op de kapitaalmarkten zijn transparantieverplichtingen nog niet volledig gerealiseerd.’’

Lees het volledige bericht op de website van de AFM.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Ruud van der Mast

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend