< p>

Nieuwe guidance papers FATF

13 november 2014

De FATF heeft in oktober 2014 twee nieuwe guidance papers gepubliceerd.

De titel van het eerste guidance paper heet ‘Transparency and beneficial ownership’. Dit guidance paper heeft als doel om informatie te geven over de kwetsbaarheden van juridische entiteiten in verband met het mogelijke misbruik voor het witwassen van geld. In het guidance paper wordt de nadruk gelegd op:

  • essentiële uitgangspunten rondom het creëren van transparantie over de juridische en organisatorische structuur van juridische entiteiten; en
  • op transparantie rondom de uiteindelijk belanghebbenden.

Guidance paper ‘Transparency and beneficial ownership’

Het tweede guidance paper heet ‘Guidance for a risk-based approach; The banking sector’. In dit guidance paper wordt informatie gegeven over de verschillende uitgangspunten en aspecten van de toepassing van een risk-based approach. Het Nederlandse wetstelsel kent eveneens een risk based approach. Dit guidance paper is naast de bancaire sector ook bedoeld voor o.a. overheden en toezichthouders.

Guidance paper ‘Guidance for a risk-based approach; The banking sector’

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend