Nieuwe Europese richtlijn IDD heeft veelomvattende gevolgen voor distributie verzekeringen

14 juli 2017

De invoering van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie, de Insurance Distribution Directive (IDD), zal verstrekkende gevolgen hebben voor verzekeraars, intermediairs, direct writers en ook vergelijkingssites.

Dat schrijft financieel consultancybureau Voogt Pijl & Partners in een whitepaper. De richtlijn stelt nieuwe eisen aan de actuele kennis van adviseurs en het maatwerk van het verzekeringsproduct voor de consument.

De IDD wordt per februari 2018 de opvolger van de richtlijn Verzekeringsbemiddeling 2002 (IMD). Deze huidige richtlijn richt zich alleen nog op verzekeraars en tussenpersonen. De nieuwe IDD gaat ook gelden voor direct writers en bedrijven die verzekeringen als bijproduct verkopen (bijvoorbeeld een reis- of autoverzekering). Nieuw is onder andere de introductie van een wensen- en behoeftetest (Insurance Product Information Document, IPID) bij de verkoop van schadeverzekeringen en regels rondom koppelverkoop. Ook worden de regels voor grensoverschrijdende dienstverlening verduidelijkt.

Belangenconflicten voorkomen
De precieze invloed op de Nederlandse markt is volgens Voogt Pijl & Partners nog niet duidelijk, omdat de AFM nog niet heeft aangegeven hoe het toezicht op IDD zal worden ingericht.

Desondanks zet het bureau al voor acht aandachtsgebieden op een rij wat de richtlijn betekent. Het IPID-document waarmee de verzekeraar aantoont dat een product past bij de klant, is er daar een van.

Daarnaast moeten verzekeraars die hun producten (waar een provisieverbod op rust) rechtstreeks aanbieden aan consumenten aan dezelfde transparantie-eisen voldoen als tussenpersonen. Ook zij moeten dus de aard van hun vergoeding inzichtelijk maken. Bovendien moet IDD voorkomen dat de verschillende werkzaamheden van tussenpersonen leiden tot belangenconflicten die ook het belang van de klant schaden. Ook moeten de nieuwe regels leiden tot meer transparantie bij verzekeringen met een beleggingscomponent. Andere wijzigingen zitten onder andere in de vergunningverlening voor verzekeraars die verzekeringen aanbieden via nevenverzekeringstussenpersonen (zoals reisbureau of autoverhuurders) en de monitoring van het productontwikkelproces.

Veelomvattend
Volgens Voogt Pijl & Partners stelt IDD “nieuwe eisen aan de actuele kennis van adviseurs en aan het maatwerk van het verzekeringsproduct van de consument”. De Europese richtlijn is veelomvattend, schrijft het kantoor in zijn whitepaper. Met name kennis verzamelen voor het IPID-document en de evaluatie van het productontwikkelingsproces en de huidige productenportfolio zal veel tijd in beslag nemen, verwachten de consultants. Ook zullen ICT-systemen op de nieuwe distributierichtlijn moeten worden voorbereid.

Bron: AMweb

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Het Nederlands Compliance Instituut lanceert DSI Integriteitsprogramma’s

Het Nederlands Compliance Instituut lanceert DSI Integriteitsprogramma’s

Op 8 februari 2018 zijn de DSI Integriteitsprogramma’s gelanceerd. We zijn er trots op dat we de nieuwe integriteitsprogramma’s van DSI mogen organiseren in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. In de afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de opzet en inrichting van de programma’s.

Rapporten inzake evaluatie van het provisieverbod zijn afgerond

Rapporten inzake evaluatie van het provisieverbod zijn afgerond

De minister van Financiën heeft de twee rapporten van twee onderzoeken, die hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van het provisieverbod, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van deze evaluatie was om vast te stellen of de doelstellingen en de flankerende maatregelen zijn gerealiseerd. Tevens is onderzocht of er neveneffecten zijn opgetreden die aandacht nodig hebben.

Send this to a friend