< p>

Nieuw initiatief interbancaire samenwerking op het gebied van witwasbestrijding

18 september 2019

Onlangs kondigde De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan dat vijf Nederlandse banken de ambitie hebben om samen te werken om witwassen tegen te gaan. Een interessante ontwikkeling met betrekking tot witwasbestrijding. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank zijn voornemens één organisatie op te richten voor het monitoren van transacties. De mogelijkheden tot deze samenwerking worden concreet onderzocht en het is mogelijk dat andere banken zich bij dit initiatief zullen aansluiten.

Tegenwoordig is een adequate aanpak moeilijk, aangezien banken (en andere gereguleerde instellingen) enkel de cliëntactiviteiten zien en analyseren binnen hun eigen instellingen: zij zien enkel één stuk van de ‘puzzel’, terwijl criminelen doorgaans meerdere instellingen misbruiken bij hun witwasconstructies of andere verboden activiteiten. Door de krachten op het gebied van transactiemonitoring te bundelen, wordt beoogd dat instellingen ongebruikelijke activiteiten en patronen eerder en beter zullen herkennen, zodat zij dit aan de autoriteiten kunnen melden, die vervolgens tot actie en vervolging kunnen overgaan.

De voorgestelde samenwerking is een stap in de juiste richting, die de banken hopelijk kan ondersteunen bij het uitoefenen van de zogenaamde poortwachtersfunctie. Immers, witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit zijn urgente bedreigingen voor zowel de financiële sector als de maatschappij. Om deze problemen te kunnen bestrijden, is een adequate aanpak benodigd, waarbij inspanningen noodzakelijk zijn in en vanuit de gehele anti-witwasketen, dus zowel publiek als privaat.

Dit initiatief komt vanuit de private sector en het is nog de vraag hoe deze samenwerking concreet kan en zal worden ingericht. Er bestaan nog wel uitdagingen op voornamelijk juridisch gebied, die nader onderzocht moeten worden. Wellicht is hierbij ook een faciliterende rol weggelegd voor de publieke zijde van de anti-witwasketen. Wij blijven deze ontwikkeling in ieder geval nauwlettend volgen.

Lees meer op fd.nl.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend