< p>

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

07 september 2021

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. De NBA motiveert de komst van deze handreiking als volgt:

“Het verkrijgen van kennis van het menselijk handelen, ofwel cultuur en gedrag, is binnen (onderdelen van) de controlestandaarden opgenomen (Zie bijv. Standaard 315 paragraaf 14). Soft controls maken deel uit van de interne beheersingsomgeving. In de controlestandaarden komt echter de wijze waarop de accountant invulling geeft aan de evaluatie van soft controls niet expliciet naar voren. Hierdoor wordt de potentie die dit in zich heeft om de kwaliteit van de controle te verbeteren niet ten volle benut.”

In deze handreiking wordt uitleg gegeven over cultuur, soft controls, werkwijzen om inzicht te verkrijgen in soft controls. Op 17 september sluit de consultatieperiode. Ik kijk uit naar de definitieve versie van deze handreiking die wellicht ook voor compliance officers bruikbaar kan zijn.

Ik vind het een positieve ontwikkeling dat de NBA een handreiking uitgeeft over soft controls. Waarnemingen over soft controls kunnen immers de uitkomst van hard controls dusdanig beïnvloeden dat het risicobeeld van een organisatie verandert. Het is niet langer passend om daar de ogen voor te sluiten. Door het insluiten van de gevolgen van soft controls neemt de waarde van een rapportage over risicobeheersing aanzienlijk toe.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend