< p>

Nationale Compliance Award

Jaarlijks faciliteren wij de uitreiking van de Nationale Compliance Award. De Nationale Compliance Award wordt toegekend door een onafhankelijke jury aan de persoon of de instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliancefunctie in het bijzonder.

Wij hebben de Nationale Compliance Award in 2004 ingesteld met het doel de ontwikkelingen in het vakgebied te stimuleren, de compliancefunctie verder te professionaliseren en integriteit binnen organisaties te versterken.

Nationale Compliance Award 2020

De stemronde is gesloten. De jury gaat binnenkort in beraad en daarna zal de winnaar de Nationale Compliance Award 2020 bekend worden gemaakt.

Het Nederlands Compliance Instituut heeft geen invloed op wie genomineerd is dan wel wie de winnaar wordt van de Compliance Award. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol in de award verkiezing. 

Genomineerden en de motivatie van de aandrager

Dick werkt al 25 jaar bij ING en heeft verschillende functies bekleed. In zijn laatste rol is hij Global Audit Head van het CAS (Corporate Audit Services) Compliance team. Toen hij in 2016 begon aan dit nieuwe avontuur had hij snel een visie dat het audit team versterkt diende te worden met zogeheten compliance specialisten. Dit waren seniore medewerkers uit de 2e lijn of die een geruime tijd bij een toezichthouder zoals de DNB hebben gewerkt. Het klinkt als een hele “simpele” zet maar dit was vrij vooruitstrevend. Daarnaast heeft hij het idee gehad om FEC audits niet vanuit een “silo” te benaderen maar meer een zogeheten “integreted approach te benaderen”. Een FEC audit focused verschillende aspecten zoals, CDD, Tperiodic customer screening, Pre-Transaction Screening (including sanctions) en Customer Activity Monitoring in één audit, zodat in compliance audits werd gekeken naar the “integrated risk profile” van de klant. Het meest succesvol is Dick echter door het implementeren van Data Analytics in Compliance audits. Hierdoor kunnen audits op een efficiëntere en effectievere manier plaatsvinden. Door het combineren van klantdata met transactie data (CDD en payments) kan men “outliers“/ “anamolies” detecteren en hier verder op inzoomen. Voorbeelden zijn laag risico klanten die transacties naar hoog risico landen verrichten of jonge klanten die heel veel transacties verrichtenwaar je alleen een spaaractiviteit verwacht. Hij is ook bereid deze kennis en ervaring met 1e als 2e lijn te delen waardoor de hele organisatie leert om op een effectievere/ efficientere manier naar klantrisico’s te kijken. 

“Dr. Abiola Makinwa is hoofddocent handelsrecht en coördinator van de minor compliance aan de Haagse Hogeschool. Zij richt zich in het bijzonder op anticorruptierecht en -beleid. Abiola is in Nigeria geboren en getogen en heeft daar haar rechtenstudie gevolgd. In Nederland heeft zij nog een rechtenstudie gevolgd aan de Erasmus Universiteit en is daar later ook gepromoveerd. Haar proefschrift ‘Private Remedies for CorruptionTowards an International Framework’ (Eleven 2013) richtte zich op de rol van private actoren en het belang van de publiek-private dialoog in de strijd tegen corruptie. Dr. Makinwa doet veel onderzoek naar anti-corruptie en publiceert en spreekt hier regelmatig over.  
Dr. Makinwa heeft als onderdeel van de minor compliance een spel ontwikkeld: “Integrity Digital Learning Module”, een onderwijsinnovatie pur sang om integriteitsvaardigheden te leren. Dr. Makinwa is ervanuit gegaan dat kennis over compliance, integriteit en ethiek niet voldoende is om ook in uitvoering moreel het juiste te doen. Zij geeft hierbij aan dat de lijn tussen morele kennis en morele actie dun is. Zij noemt dat een morele spier die veelvuldige getraind worden. Het spel dat zij heeft ontwikkeld, is ontwikkeld op twee belangrijke bronnen: 

  • ‘Preparing accountant students for ethical decision making: Developing individual codes of conduct based on personal values’ van N.T. Sheehan and J.A. Schmidt.
  • Giving voices to values’ van Mary C. Gentile 

Het spel dat zij heeft ontwikkeld draagt voor een belangrijk deel bij aan de leerervaring van haar studenten. Daarnaast is Integrity DLM voor iedereen gratis toegankelijk. Zo kunnen teams, en hele organisaties dit middel inzetten om tot betere morele oordeelsvorming te komen. Dit spel is niet alleen ontwikkeld met een mooi doel, een mooi resultaat, maar ook nog eens leuk om te doen. Niet geheel onbelangrijk.  
Dr. Makinwa heeft gedurende haar carrière baanbrekend werk verricht ten aanzien van anti-corruptie. Zij deelt haar inzichten niet alleen met haar eigen studenten, maar ook met vele andere geïnteresseerden. Dr. Makinwa publiceert en spreekt regelmatig en daarnaast begeleidt ze groepen in de Integrity DLM. 

“Erik Reissenweber heeft al een mooie geschiedenis in de compliance. Begonnen bij Buckaroo en via EMS is hij inmiddels compliance officer bij de Triodos Bank en verzorgt daarnaast het secretariaat van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN). Hij is op deze manier vanuit zijn vakgebied betrokken bij zowel de banken als de betaalinstellingen.

Hij was altijd al een belangrijke aanjager van het compliancevak, maar is sinds februari dit jaar een mooie podcast begonnen samen met Niek Roselaers van Connective Payments.

De podcast ‘Compliance Adviseert’ is een zeer waardevolle aanvulling voor het actueel houden van de kennis van compliance officers in het vakgebied van betalingen en betaalinstellingen. Hij weet de juiste experts aan tafel te krijgen uit de financiële wereld en bespreekt met hen op een prettige en toegankelijke wijze het vakgebied van compliance en de impact op organisaties en mensen.

In de inmiddels 22 afleveringen van de podcast zijn interessante specialisten voorbijgekomen over voor de hand liggende onderwerpen als PSD2, Privacy en AVG en natuurlijk het UBO-register. Maar daarnaast hebben ook experts op het gebied van ethiek, corruptie, risico’s en innovatie hun bijdrage geleverd.

In de podcast interviewt Erik zijn gasten op een prettige en toegankelijke manier waardoor de podcast geschikt is voor een breed publiek, maar zonder dat daarmee de diepgang in de onderwerpen verloren gaat.

We kunnen niet anders stellen dan dat deze podcast serie ‘Compliance Adviseert’ bijna verplichte kost zou moeten zijn voor compliance officers in de financiële wereld en daarbuiten.
Erik draagt met deze toegankelijke manier van informatiedeling bij aan de wereld van compliance en de professionalisering hiervan.”

Ministers Ferd Grapperhaus en Wopke Hoekstra hebben met hun gezamenlijk gepresenteerde Nationale Aanpak Witwassen (2019) een stevig pakket aan maatregelen gepresenteerd om witwassen tegen te gaan. Dat pakket wordt steeds meer uitgebreid op basis van nationale risk assessments en de vertaling van de EU witwasrichtlijnen. De realisatie van dit plan is voor elke burger inzichtelijk en dus te volgen. Zo ondersteunt ook de overheid openlijk het terugdringen van witwassen en heeft de financiële sector meer het idee dat zij er als poortwachters van het financiële systeem niet alleen voor staan. Dat was ook hard nodig.

Samen met een aantal andere collega’s heeft Wopke Hoekstra met een voorstel daartoe aan de wieg gestaan van de oprichting van een Europese witwasautoriteit. Begin november kon dit voorstel op ruime steun rekenen van de EU-ministers van Financiën. Het gaat er dus ook echt van komen en dat is ontzettend goed nieuws.

Het is de ministers menens en dat is ook in Nederland goed te zien en te merken. Naast de recent opgestarte onderlinge samenwerking van private partijen (Transactie Monitoring Nederland; TMNL) is ook publiek-private samenwerking en belangrijke schakel in het aanpakken van deze vorm van criminaliteit. Witwassen kent wel degelijk slachtoffers, kijkend naar de gronddelicten die aan het witwassen vooraf gaan.

De aanpak van ondermijning is hierbij de kern van de aanpak van het wegnemen van de oorzaken, waar ook Minister Ferd Grapperhaus zich sterk voor maakt. Zo heeft hij dit jaar aan acht gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld. Deze extra middelen zijn bestemd voor de preventie van ondermijning. Er is voor deze gemeenten gekozen omdat zij te maken hebben met aanzienlijke ondermijnende criminaliteit en tegelijk ook al een basis hadden voor de aanpak van ondermijning en dus ook al snel konden starten met het nemen van aanvullende maatregelen.

De nominatie is een aanmoediging voor het vooral daadkrachtig doorzetten van de ingezette weg.”

“Als er een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control ) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een coördinerende rol bij de bestrijding daarvan. Als er sprake is van een regio-overstijgende uitbraak van een infectieziekte of als er een internationale dreiging van een infectieziekte is, zoals nu bij  het nieuwe coronavirus het geval is, kan het RIVM een Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team) bij elkaar roepen.

Dit Outbreak Management Team adviseert de Nederlandse regering met betrekking tot het beheersen van de risico’s die te maken hebben met de wereldwijze pandemie door het coronavirus COVID-19. Ondanks alle ellende die deze pandemie tot nu toe al heeft betekend voor zo veel mensen wereldwijd is het in termen van compliance en risicobeheersing een zeer interessante tijd. Opereren op het scheidsvlak van wet- en regelgeving, gedragsbeïnvloeding en risico’s heeft alles in zich waar compliance voor staat. Het is een uitdaging te moeten manoeuvreren tussen het maken van nog meer regels, het nemen van nog meer maatregelen en het effectief beïnvloeden van gedrag van een heel land. Ook de vraag naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en vooral ook te handelen in de geest van de maatregelen, het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, inzetten van handhaving en niet te veel de randjes op te zoeken van alle regels zijn zeer herkenbaar in de praktijk van compliance en integriteit. Het jaar 2020 zal voor altijd het coronajaar blijven met een waarschijnlijk langdurige invloed op Nederland in alle facetten van de samenleving. Daarom lijkt het de aandrager zeer op zijn plaats om het OMT als ‘compliance officer’ van Nederland op het gebied van beheersing van de pandemie de eer te geven die het toekomt.”

Send this to a friend