< p>

Nationale Compliance Award 2021

 

Voordracht genomineerden

U kunt uw voordracht van een genomineerde indienen bij het Nederlands Compliance Instituut. De voordracht kan één of meer personen of een organisatie betreffen.

Medewerkers van het Nederlands Compliance Instituut en het instituut zelf kunnen niet voor nominatie worden voorgedragen.

Minimum vereisten nominatie

Controle van elke nominatie, inzake minimum vereisten bij nominatietekst.

  1. Naam genomineerde
  2. Functie
  3. Motivatie van tenminste 250 woorden. Hieruit moet blijken dat de genomineerde voldoet aan de gestelde criteria.
  4. NAW gegevens aandrager

Wanneer de aandrager niet wil dat zijn/haar gegevens verspreid worden, kan hij/zij dit vermelden bij de nominatie.

De nominatie moet zowel naar het Nederlands Compliance Instituut als naar de notaris worden verstuurd. Dit gebeurt automatisch bij de nominatie.

    Send this to a friend