< p>

De procedure

 

Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd. Hierom zal het proces als volgt verlopen:

  1. Nomineren kan vanaf de dag van de uitreiking van de Nationale Compliance Award van het afgelopen jaar
  2. Tot 30 november 2020 worden nominaties meegenomen in het proces.
  3. Alle nominaties zullen aan de notaris worden voorgelegd en worden gecontroleerd op de minimumvereisten.
  4. Vervolgens worden de genomineerden op de hoogte gesteld en gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de nominatie.
  5. Via verschillende media worden verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de genomineerden. Dit kan tot 4 januari 2021.
  6. De uitkomst hiervan zal meetellen in het besluit van de jury. Het publiek heeft één stem in de jury.
  7. De jury moet met een meerderheid van stemmen de winnaar kiezen.
  8. De uitreiking wordi.v.m. de coronamaatregelen vastgelegd op film, waarna dit digitaal gedeeld zal worden. 

Het Nederlands Compliance Instituut heeft geen invloed op wie genomineerd is dan wel wie de winnaar wordt van de Compliance Award. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol in de awardverkiezing.

Vragen of meer informatie? Neem contact met ons op:

Send this to a friend