< p>

Nationale Compliance Award

Jaarlijks kennen wij de Nationale Compliance Award toe aan de persoon of de instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van de compliancefunctie in het bijzonder. In de circa 25 jaren dat compliance in Nederland in organisaties is verankerd, is het uitgegroeid tot een volwassen vakgebied waarin specialisten vanuit verschillende disciplines werkzaam zijn. In verschillende sectoren is compliance een belangrijk onderdeel geworden van de organisatie en is veelal ingebed op grond van wettelijke verplichtingen.

Wij hebben de Nationale Compliance Award in 2004 ingesteld met het doel de ontwikkelingen in het vakgebied te stimuleren, de compliancefunctie verder te professionaliseren en integriteit binnen organisaties te versterken.

Dien nú uw nominatie in voor de Compliance Award 2020

kunt uw voordracht van een genomineerde indienen bij het Nederlands Compliance Instituut via onderstaand nominatieformulier. De voordracht kan één of meer personen of een organisatie betreffen. Medewerkers van het Nederlands Compliance Instituut en het instituut zelf kunnen niet voor nominatie worden voorgedragen.

 

Nomineren kan tot en met 30 november 2020. Wanneer de aandrager anoniem wil blijvenkan hij/zij dit vermelden bij de nominatie. 

De nominatie moet zowel naar het Nederlands Compliance Instituut als naar de notaris worden verstuurd. Dit gebeurt automatisch bij de nominatie. 

Send this to a friend