< p>

Nationale Compliance Award uitgereikt aan Muel Kaptein

14 februari 2019

Op donderdag 14 februari 2019 heeft Muel Kaptein de Nationale Compliance Award 2018 ontvangen uit handen van Carolien Merkens en Marlène Jans, juryleden van de Compliance Award-verkiezing. Muel heeft de award opgedragen aan de compliance gemeenschap.

Drie genomineerden maakten kans op de award:

  • Maarten Hoekstra, senior expert compliance learning & awareness ABN AMRO Bank N.V.
  • Muel Kaptein, Partner at KPMG Integrity en Professor Business Ethics bij RSM Erasmus University
  • Wies Wagenaar, Head of Compliance, Conduct & Ethics ABN AMRO Bank N.V.

Het stemmende publiek heeft haar voorkeur gegeven aan Maarten Hoekstra. Met in totaal 286 van de 710 stemmen bleek Maarten Hoekstra veruit de grootste favoriet te zijn. Kijkend naar de criteria die gesteld worden voor het winnen van de prijs, is de definitieve individuele stem van de juryleden uitgegaan naar Muel Kaptein.

Motivatie van de jury

De jury brengt een unanieme stem uit op Muel Kaptein vanwege zijn pionierswerk op het gebied van integriteit en compliance in brede zin, zijn enorme staat van dienst en de impact die hij heeft gehad en nog heeft op het denken over en het in de praktijk brengen van compliance en integriteit.

Zijn werk en gedachtengoed hebben een enorm vliegwieleffect gecreëerd, is omarmd door organisaties en externe toezichthouders in binnen- en buitenland. Muel heeft een enorm track-record op het gebied van de ontwikkeling van compliance, ethiek en gedrag, waarbij regelmatig een originele invalshoek wordt gekozen.

Hij combineert wetenschappelijke kennis met praktijk en levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied door het delen en publiceren van deze kennis. Hij beweegt zich met groot gemak door verschillende sectoren, in verschillende landen. Muel toont aanhoudend innovatiekracht op het gebied van compliance en integriteit. De impact van het werk van Muel is feitelijk zo enorm, grensoverschrijdend, dat het inderdaad, zoals de nominatietekst al aan gaf, eigenlijk vreemd is dat hij de Nationale Compliance Award nog niet heeft gewonnen.

De jury stond ook uitgebreid stil bij de bijzondere resultaten die Wies Wagenaar heeft bereikt bij haar werkgever, om daar – in een complexe financieel gedreven omgeving – een nieuwe kijk op gedrag en gedrag gestuurde risico’s alsmede het meten van dat gedrag te integreren in de meer reguliere compliance-aanpak. Een verfrissende blik en zeer waardevolle bijdrage aan een uitbreiding van het compliancevak. Voor de jury gaf echter de indrukwekkende aard, omvang en impact van het werk van Muel Kaptein de doorslag om voor Muel als winnaar te kiezen.

Aanmoedigingsprijs

De jury heeft besloten een aanmoedigingsprijs uit te reiken aan Maarten Hoekstra. Maarten is exemplarisch voor het nieuwe denken, dingen vanuit een andere hoek aanvliegen, daarin volledig op zijn eigen inzichten vertrouwend, waarbij hij veel onderzoek verricht en een enorme drive toont om daar vervolgens over te publiceren. Maarten bouwt ook bruggen met andere vakgebieden.
Maarten is een mooi voorbeeld van hoe je het vak kunt aanleren, toe-eigenen en een enorme boost kunt geven. Dit alles is hard nodig om het vak verder te brengen.

Met het uitreiken van deze aanmoedigingsprijs wil de jury ook een signaal afgeven dat zij dergelijk gedrag graag stimuleert in het vakgebied.

In het juryrapport kunt u de gehele toelichting vinden van de toekenning van de Nationale Compliance Award.
Ook kunt u de verklaring van Notaris Wolterink aangaande de awardprocedure inzien.

De Nationale Compliance Award

De Nationale Compliance Award is een bronzen sculptuur op een marmer sokkel gemaakt in opdracht van het Nederlands Compliance Instituut door de kunstenaar en schilder Jos Gielen uit Oud-Beijerland. De sculptuur symboliseert enerzijds de samenwerking die noodzakelijk is om tot optimale compliance in een organisatie te komen en anderzijds de bescherming van medewerkers en bestuurders tegen de gevolgen van compliancerisico’s. Aan de toekenning van de Nationale Compliance Award is een geldprijs verbonden die ten goede zal komen aan de Stichting KiKa.

Gerelateerde informatie

administratief medewerker compliance

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Studieschuld BKR registreren?

Studieschuld BKR registreren?

De discussie omtrent de BKR-registratie van een studieschuld is weer opgelaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die een huis wil kopen een studieschuld verzwijgt. Hypotheekadviseurs- en verstrekkers zijn bij het bepalen van hoeveel iemand kan lenen afhankelijk van de informatie die de klant verstrekt over een eventuele bestaande studieschuld.

Send this to a friend