Nationale Compliance Award 2016 toegekend aan het Huis voor klokkenluiders

27 januari 2017

Op vrijdag 27 januari 2017 heeft prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk, winnaar van de Compliance Award 2015, namens de jury van de Compliance Award-verkiezing, de Nationale Compliance Award 2016 uitgereikt aan het Huis voor klokkenluiders. Het Huis voor klokkenluiders heeft de Award toegekend gekregen, nadat zij na de stemronde de meeste stemmen heeft ontvangen van het publiek. Los van deze stemronde heeft ook een meerderheid van de jury voor het Huis gekozen.

Het aantal genomineerden stond dit jaar op vier: het Huis voor klokkenluiders, DNB/AFM Innovation Hub, Hakan Honders en Ronald van Raak.

Met in totaal 143 van de 283 stemmen heeft het stemmende publiek haar voorkeur gegeven aan het Huis voor klokkenluiders. Van de vier te verdelen jurystemmen gingen er uiteindelijk drie naar het Huis voor klokkenluiders en één naar DNB/AFM InnovationHub. Daarmee bleef het Huis voor klokkenluiders favoriet en werd winnaar van de Award. Goed om te vermelden is dat de publieksuitslag pas na het juryoverleg en de individuele jurystemming aan de jury bekend is gemaakt en daarmee niet van invloed is geweest op de individuele jurykeuzes.

Motivatie van de jury
“Het Huis voor klokkenluiders is een belangrijk en uniek instituut wat in geen enkel ander land op dergelijke wijze bestaat. Nederland lijkt daarmee voorloper te zijn waar het gaat om het beschermen van klokkenluiders. Zoals ook de nominatie aangeeft, is het Huis voor klokkenluiders daarbij een hoopvolle ontwikkeling ter versterking van compliance, maar ook van de integriteit in zowel de publieke als private sector. Hoewel de effectiviteit van het Huis voor klokkenluiders nog niet volledig in kaart te brengen is, zien wij deze ‘hoopvolle ontwikkeling’ als voldoende argument om de Nationale Compliance Award bij wijze van aanmoediging aan het Huis voor klokkenluiders toe te wijzen. De jury is daarnaast onder de indruk van het aantal meldingen van misstanden wat inmiddels door het Huis voor klokkenluiders is ontvangen. ‘Laat deze prijs daarbij ook een aanmoediging zijn voor hen die misstanden ervaren, om deze bespreekbaar te maken en zich tot het Huis voor klokkenluiders te wenden wanneer zij binnen de organisatie niet worden gehoord’.”

Daarnaast verdient de DNB/AFM Innovation Hub een vermelding. Zij valt als genomineerde in een vergelijkbare categorie als de winnaar. Dat wil zeggen dat tenminste één jurylid zijn/haar stem aan de DNB/AFM Innovation Hub heeft gegeven met als overweging dat ook zij in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van compliance, maar met name ook de integriteit van de financiële sector.

In het juryrapport kunt u de gehele toelichting vinden van de toekenning van de Compliance Award.
Ook kunt u de Verklaring van Notaris Van der Hammen aangaande de Award procedure inzien.

Compliance Award 2016 3

Afgevaardigden van het Huis voor klokkenluiders met de Nationale Compliance Award 2016

De Nationale Compliance Award
De Nationale Compliance Award is een bronzen sculptuur op een marmer sokkel gemaakt in opdracht van het Nederlands Compliance Instituut door de kunstenaar en schilder Jos Gielen uit Oud-Beijerland. De sculptuur symboliseert enerzijds de samenwerking die noodzakelijk is om tot optimale compliance in een organisatie te komen en anderzijds de bescherming van medewerkers en bestuurders tegen de gevolgen van compliancerisico’s. Aan de toekenning van de Nationale Compliance Award is een geldprijs verbonden die ten goede zal komen aan de Stichting KiKa.

Gerelateerde informatie

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB heeft in december 2018 een aantal eerste bevindingen gepubliceerd naar aanleiding van hun onderzoek naar de compliancefunctie bij verzekeraars. DNB heeft in het najaar van 2018 onderzoek verricht bij vijf verzekeraars. Bij vier van deze verzekeraars gaan zijn in 2019 opnieuw onderzoek doen.

Een steuntje in de rug

Een steuntje in de rug

Zit u in een situatie waarin u even zou willen sparren met een compliance professional? Heeft u een vraagstuk waar u zo snel even het passende antwoord niet op weet? We helpen u graag met onze service ‘Eerste Hulp Bij Compliance’.

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend