< p>

Ministerie van Financiën consulteert herziening Wft

30 november 2016

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart voor een mogelijke herziening van de Wet financieel toezicht (Wft). Het doel is om te kijken of de Wft en onderliggende wetgeving toegankelijker en toekomstbestendiger kunnen worden gemaakt.

Er worden vijftal mogelijke opties voor herziening van de Wft gepresenteerd in het consultatiedocument:

 1. Geen herziening (‘nultopie’)
  Betreft het afzien van herziening omdat het nut en de noodzaak niet of onvoldoende aanwezig is. De kosten wegen niet op tegen de baten, of omdat men twijfelt aan de haalbaarheid van de herziening.
 2. Wetstechnische en redactionele verbeteringen
  Hierbij wordt de tekstuele onduidelijkheid, onjuistheden en consistenties aangepakt en besteed men aandacht aan verbeterde toelichting.
 3. Verbeteringen binnen het huidige functionele model
  De huidige opzet en structuur wordt verbeterd vanuit het oorspronkelijke, cross-sectorale uitgangspunt.
 4. Invoering van een sectoraal model
  De Wft wordt sectoraal ingedeeld: voor elke categorie financiële ondernemingen, type dienstverlening of product wordt zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst.
 5. Invoeren van afzonderlijke sectorale wetten
  De Wft wordt vervangen door aparte, sectoraal opgezette wetten. Elk onderwerp of categorie financiële ondernemingen, financiële dienstverlening of product heeft zijn eigen toezichtswet.

Er dient benadrukt te worden dat deze opties niet de definitieve vormgeving zijn voor de herziening van de Wft. U wordt als belanghebbende uitgenodigd om te reageren op het consultatiedocument, op de genoemde opties, tussenvarianten en de vragen. Door uw visie te delen worden de problemen inzichtelijk om tot een oplossing te komen voor de Wft die doeltreffend, haalbaar en uitvoerbaar wordt geacht.

Op basis van de uitkomsten van de consultatie maakt het ministerie een afweging van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen en besluit vervolgens of en zo ja hoe de Wft wordt herzien. De consultatietermijn eindigt op 28 februari 2017.

Bron: AFM en Internetconsultatie.nl

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend