< p>

Ministerie van Financiën consulteert herziening Wft

30 november 2016

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart voor een mogelijke herziening van de Wet financieel toezicht (Wft). Het doel is om te kijken of de Wft en onderliggende wetgeving toegankelijker en toekomstbestendiger kunnen worden gemaakt.

Er worden vijftal mogelijke opties voor herziening van de Wft gepresenteerd in het consultatiedocument:

 1. Geen herziening (‘nultopie’)
  Betreft het afzien van herziening omdat het nut en de noodzaak niet of onvoldoende aanwezig is. De kosten wegen niet op tegen de baten, of omdat men twijfelt aan de haalbaarheid van de herziening.
 2. Wetstechnische en redactionele verbeteringen
  Hierbij wordt de tekstuele onduidelijkheid, onjuistheden en consistenties aangepakt en besteed men aandacht aan verbeterde toelichting.
 3. Verbeteringen binnen het huidige functionele model
  De huidige opzet en structuur wordt verbeterd vanuit het oorspronkelijke, cross-sectorale uitgangspunt.
 4. Invoering van een sectoraal model
  De Wft wordt sectoraal ingedeeld: voor elke categorie financiële ondernemingen, type dienstverlening of product wordt zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst.
 5. Invoeren van afzonderlijke sectorale wetten
  De Wft wordt vervangen door aparte, sectoraal opgezette wetten. Elk onderwerp of categorie financiële ondernemingen, financiële dienstverlening of product heeft zijn eigen toezichtswet.

Er dient benadrukt te worden dat deze opties niet de definitieve vormgeving zijn voor de herziening van de Wft. U wordt als belanghebbende uitgenodigd om te reageren op het consultatiedocument, op de genoemde opties, tussenvarianten en de vragen. Door uw visie te delen worden de problemen inzichtelijk om tot een oplossing te komen voor de Wft die doeltreffend, haalbaar en uitvoerbaar wordt geacht.

Op basis van de uitkomsten van de consultatie maakt het ministerie een afweging van de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen en besluit vervolgens of en zo ja hoe de Wft wordt herzien. De consultatietermijn eindigt op 28 februari 2017.

Bron: AFM en Internetconsultatie.nl

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend