#Metoo verandert niet veel op Nederlandse werkvloer

05 maart 2018

Met deze titel was in een bericht te lezen op internet deze week. Schrikbarend dat van de 357 respondenten op een enquête onder leden van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) slechts iets meer dan 12 procent aangaf meer meldingen binnen te krijgen sinds de #metoodiscussie vorig jaar oktober losbarstte.

Volgens experts is dit nog maar het topje van de ijsberg. “Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen”, zegt Inge te Brake, bestuurslid van de LVVV. Alarmerend genoeg is er in meer dan de helft van de bedrijven helemaal geen vertrouwenspersoon. Dat maakt het aankaarten van problemen nog lastiger.

Dat terwijl de helft van alle werknemers te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, aldus een onderzoek van vakbond FNV. Die vindt in veruit de meeste gevallen gewoon plaats op de werkvloer, niet tijdens borrels of feesten. Minder dan de helft van de slachtoffers doet melding. De ervaringen van vertrouwenspersonen laten zien dat de #metoodiscussie daarin (nog) geen echte verandering teweeg heeft kunnen brengen, ook al spraken vrouwen zich op internet massaal uit over hun ervaringen. Bijna 90% van de vertrouwenspersonen die aangeeft meer meldingen gekregen te hebben, zegt dat die stijging bescheiden is: niet meer dan 30%.

En als slachtoffers zich melden bij de vertrouwenspersoon, willen ze lang niet altijd vervolgstappen nemen ten opzichte van de dader of de werkgever. Schaamte, de angst om hun baan te verliezen en het oordeel van collega’s kunnen daar allemaal reden voor zijn.

Hoogopgeleiden
“Dat de discussie rondom seksuele intimidatie en geweld geen grote veranderingen teweegbrachten op de werkvloer, kan ermee te maken hebben dat het debat vooral onder hogeropgeleiden wordt gevoerd”, zegt Jozé van Kooten Niekerk van kenniscentrum Movisie.

Toch leidt een melding bij vertrouwenspersonen in de meerderheid van de gevallen wél tot concrete stappen op de werkvloer. 80% van de vertrouwenspersonen vinkt ‘ja’ aan als hiernaar wordt gevraagd. Veruit het vaakst wordt gesproken over de problematiek; schorsing of ontslag is een uitzondering.

Erkent u dit in uw organisatie? Of geeft dit artikel aanleiding binnen uw organisatie het gehele programma rondom het melden van ongewenst gedrag en andere misstanden weer eens onder de loupe te nemen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
Ook hebben wij gecertificeerde vertrouwenspersonen in dienst, die als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie ingezet kunnen worden.

Bron: AD

Gerelateerde informatie

Angst op het werk: zie jij wat er speelt?

Angst op het werk: zie jij wat er speelt?

Bange mensen durven zich vaak niet uit te spreken, durven niet te melden en komen vaak pas na lang wikken en wegen bij een vertrouwenspersoon uit. Angst(cultuur) in organisaties is daarom een lastig grijpbaar thema, maar niettemin bijzonder actueel. Toch is er niet altijd aandacht voor het onderwerp, of ontbreekt het in sommige organisaties aan kennis of zelfinzicht.

Onvoldoende inzet beursgenoteerde bedrijven voor bescherming klokkenluiders

Onvoldoende inzet beursgenoteerde bedrijven voor bescherming klokkenluiders

Een nieuwe studie van Transparency International Nederland (TI-NL) wijst uit dat slechts de helft van de onderzochte grote beursgenoteerde Nederlandse bedrijven voldoende maatregelen toepast om (potentiële) melders van misstanden te beschermen.

Position Paper TI-NL: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Position Paper TI-NL: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

In Europa is op 8 juni 2016 besloten een richtlijn in te voeren (Richtlijn 2016/943/EU), betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Nederland heeft 10 november jl. een wetsvoorstel ingediend, ter implementatie van die richtlijn, die thans voorligt aan de Tweede Kamer. Transparency International Nederland maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van deze wet voor de het aan het licht brengen van ernstige misstanden, zoals corruptie, door onder meer journalisten (hun bronnen) en klokkenluiders.

Send this to a friend