< p>

#Metoo verandert niet veel op Nederlandse werkvloer

05 maart 2018

Met deze titel was in een bericht te lezen op internet deze week. Schrikbarend dat van de 357 respondenten op een enquête onder leden van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) slechts iets meer dan 12 procent aangaf meer meldingen binnen te krijgen sinds de #metoodiscussie vorig jaar oktober losbarstte.

Volgens experts is dit nog maar het topje van de ijsberg. “Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen”, zegt Inge te Brake, bestuurslid van de LVVV. Alarmerend genoeg is er in meer dan de helft van de bedrijven helemaal geen vertrouwenspersoon. Dat maakt het aankaarten van problemen nog lastiger.

Dat terwijl de helft van alle werknemers te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, aldus een onderzoek van vakbond FNV. Die vindt in veruit de meeste gevallen gewoon plaats op de werkvloer, niet tijdens borrels of feesten. Minder dan de helft van de slachtoffers doet melding. De ervaringen van vertrouwenspersonen laten zien dat de #metoodiscussie daarin (nog) geen echte verandering teweeg heeft kunnen brengen, ook al spraken vrouwen zich op internet massaal uit over hun ervaringen. Bijna 90% van de vertrouwenspersonen die aangeeft meer meldingen gekregen te hebben, zegt dat die stijging bescheiden is: niet meer dan 30%.

En als slachtoffers zich melden bij de vertrouwenspersoon, willen ze lang niet altijd vervolgstappen nemen ten opzichte van de dader of de werkgever. Schaamte, de angst om hun baan te verliezen en het oordeel van collega’s kunnen daar allemaal reden voor zijn.

Hoogopgeleiden
“Dat de discussie rondom seksuele intimidatie en geweld geen grote veranderingen teweegbrachten op de werkvloer, kan ermee te maken hebben dat het debat vooral onder hogeropgeleiden wordt gevoerd”, zegt Jozé van Kooten Niekerk van kenniscentrum Movisie.

Toch leidt een melding bij vertrouwenspersonen in de meerderheid van de gevallen wél tot concrete stappen op de werkvloer. 80% van de vertrouwenspersonen vinkt ‘ja’ aan als hiernaar wordt gevraagd. Veruit het vaakst wordt gesproken over de problematiek; schorsing of ontslag is een uitzondering.

Erkent u dit in uw organisatie? Of geeft dit artikel aanleiding binnen uw organisatie het gehele programma rondom het melden van ongewenst gedrag en andere misstanden weer eens onder de loupe te nemen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
Ook hebben wij gecertificeerde vertrouwenspersonen in dienst, die als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie ingezet kunnen worden.

Bron: AD

Gerelateerde informatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Op 19 oktober heeft de Pensioenfederatie een nieuw model voor een klokkenluidersregeling opgesteld. Ik heb het nieuwe model doorgenomen en deel in dit artikel mijn bevindingen. Het model is een overzichtelijke regeling geworden en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet huis voor klokkenluiders. Wanneer je het model wilt aanpassen naar de situatie van je pensioenfonds, dan adviseer ik om onderstaande aandachtspunten mee te nemen in de overwegingen.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Op 7 oktober heeft Wim-Jan Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat beoogt om werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon te benoemen. De verplichting tot het benoemen van een vertrouwenspersoon ziet op het waarborgen van een veilige werkomgeving en in het bijzonder op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

In het najaar van 2019 berichtten wij over de publicatie van de Europese ‘klokkenluidersrichtlijn’ (hierna: de richtlijn). De lidstaten hebben tot 17 december 2021 de tijd om deze richtlijn te implementeren. Hoewel Nederland met de Wet Huis voor Klokkenluiders voorop loopt wat de bescherming van klokkenluiders betreft, noopt de richtlijn ook in Nederland tot aanpassingen van de huidige wetgeving.

Send this to a friend