#Metoo verandert niet veel op Nederlandse werkvloer

05 maart 2018

Met deze titel was in een bericht te lezen op internet deze week. Schrikbarend dat van de 357 respondenten op een enquête onder leden van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) slechts iets meer dan 12 procent aangaf meer meldingen binnen te krijgen sinds de #metoodiscussie vorig jaar oktober losbarstte.

Volgens experts is dit nog maar het topje van de ijsberg. “Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen”, zegt Inge te Brake, bestuurslid van de LVVV. Alarmerend genoeg is er in meer dan de helft van de bedrijven helemaal geen vertrouwenspersoon. Dat maakt het aankaarten van problemen nog lastiger.

Dat terwijl de helft van alle werknemers te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, aldus een onderzoek van vakbond FNV. Die vindt in veruit de meeste gevallen gewoon plaats op de werkvloer, niet tijdens borrels of feesten. Minder dan de helft van de slachtoffers doet melding. De ervaringen van vertrouwenspersonen laten zien dat de #metoodiscussie daarin (nog) geen echte verandering teweeg heeft kunnen brengen, ook al spraken vrouwen zich op internet massaal uit over hun ervaringen. Bijna 90% van de vertrouwenspersonen die aangeeft meer meldingen gekregen te hebben, zegt dat die stijging bescheiden is: niet meer dan 30%.

En als slachtoffers zich melden bij de vertrouwenspersoon, willen ze lang niet altijd vervolgstappen nemen ten opzichte van de dader of de werkgever. Schaamte, de angst om hun baan te verliezen en het oordeel van collega’s kunnen daar allemaal reden voor zijn.

Hoogopgeleiden
“Dat de discussie rondom seksuele intimidatie en geweld geen grote veranderingen teweegbrachten op de werkvloer, kan ermee te maken hebben dat het debat vooral onder hogeropgeleiden wordt gevoerd”, zegt Jozé van Kooten Niekerk van kenniscentrum Movisie.

Toch leidt een melding bij vertrouwenspersonen in de meerderheid van de gevallen wél tot concrete stappen op de werkvloer. 80% van de vertrouwenspersonen vinkt ‘ja’ aan als hiernaar wordt gevraagd. Veruit het vaakst wordt gesproken over de problematiek; schorsing of ontslag is een uitzondering.

Erkent u dit in uw organisatie? Of geeft dit artikel aanleiding binnen uw organisatie het gehele programma rondom het melden van ongewenst gedrag en andere misstanden weer eens onder de loupe te nemen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
Ook hebben wij gecertificeerde vertrouwenspersonen in dienst, die als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie ingezet kunnen worden.

Bron: AD

Gerelateerde informatie

Huis voor klokkenluiders: De rol van vertrouwenspersoon moet versterkt worden

Huis voor klokkenluiders: De rol van vertrouwenspersoon moet versterkt worden

Het Huis voor Klokkenluiders heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop vertrouwenspersoon integriteit (VPI) functioneren binnen ondernemingen. Het huis concludeert in het rapport ‘De vertrouwenspersoon integriteit. Stand van zaken en ontwikkelperspectieven’ het volgende:

Geen wettelijke verplichting, maar wel steun aan vertrouwenspersonen

Geen wettelijke verplichting, maar wel steun aan vertrouwenspersonen

Dat blijkt uit de brief d.d. 14 juni 2018 van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Ark, aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

Werkwijze afdeling Onderzoek, Huis voor klokkenluiders

Werkwijze afdeling Onderzoek, Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders heeft een onderzoeksprotocol gepubliceerd waarin de werkwijze van de afdeling Onderzoek is beschreven.

Send this to a friend