< p>

Maatregelen coronavirus

25 maart 2020

Bij het Nederlands Compliance Instituut heeft de gezondheid en veiligheid van onze opdrachtgevers, deelnemers, docenten en medewerkers hoge prioriteit. Daarom zijn in lijn met de geadviseerde maatregelen vanuit de overheid alle opleidingsdagen t/m 6 april 2020 opnieuw ingepland. De opleidingen in de periode 6 april tot 1 juni zullen we in een ander jasje steken. Vanaf 6 april gaan we onze open- en incompany opleidingen via online classrooms aanbieden. Omdat niet alle onderdelen hiervoor geschikt zijn kunnen er wijzigingen in het programma doorgevoerd worden. Deelnemers en opdrachtgevers houden we per mail en telefoon op de hoogte van eventuele wijzigingen en hoe deel te nemen aan de online classrooms. De kwaliteit en effectiviteit van onze opleidingen blijft ook in de nieuwe opzet een belangrijk uitgangspunt.

Op dit moment worden de programma’s van onze Leergang Bestrijding Witwassen en de Leergang Compliance Professional geschikt gemaakt voor de online classrooms. Andere opleidingen zullen volgen.

Het Nationaal Anti-Witwascongres is, vanwege de maatregelen, niet doorgegaan op dinsdag 17 maart. Inmiddels is de nieuwe datum bekend, dinsdag 6 oktober. Deelnemers die zich hadden ingeschreven voor 17 maart krijgen bericht over de nieuwe datum en eventuele aanpassingen in het programma.

Examens
Eureka heeft besloten haar dienstverlening, weliswaar in afgeslankte vorm en onder voorbehoud van nieuwe maatregelen, vanaf 6 april te hervatten. Dat betekent dat wanneer u bent ingeschreven voor een examen, Eureka er vanuit gaat dat u het examen komt maken. Indien u het examen om wat voor reden dan ook liever op een later moment maakt, dan kan het examen kosteloos worden verzet. Indien u bent ingeschreven voor een examen en u komt zonder afmelding niet opdagen, dan worden de kosten wel in rekening gebracht.
Kijk voor actuele informatie over examens op de website van Eureka.

Hoe zorgen wij ervoor dat de continuïteit van onze diensten gewaarborgd blijft binnen het Nederlands Compliance Centrum?
Wij hebben als Nederlands Compliance Instituut vanaf de eerste dag dat er maatregelen werden afgekondigd alle richtlijnen van het RIVM gevolgd. Dit betekent dan ook dat op dit moment vrijwel iedereen thuiswerkt en er een minimale bezetting op kantoor aanwezig is met een maximum van twee personen. Hierdoor is de veiligheid van ons personeel op gezondheidsgebied maximaal gewaarborgd.

Wij beschikken over voldoende kennis en ervaring om onze dienstverlening te blijven aanbieden op het hoge niveau dat onze opdrachtgevers van ons verwachten en van ons gewend zijn. Ook kunnen we eventuele gaten die vallen door ziekte en/of afwezigheid opvangen. Als dit zich onverhoopt voordoet, nemen we op tijd contact op om dit te bespreken en een passende oplossing te bieden.

Laatste update 1 april 08.00 uur

Gerelateerde informatie

Opleidingen gaan door via online classrooms

Opleidingen gaan door via online classrooms

In verband met de Corona maatregelen worden vanaf 6 april een groot deel van onze open- en incompany opleidingen tijdelijk via online classrooms aangeboden. Een online classroom is een virtueel klaslokaal, waar studenten en docenten op eenvoudige wijze via hun computer in een digitale ruimte bijeen komen.

We draaien door in een virtuele, parallelle wereld

We draaien door in een virtuele, parallelle wereld

Er is maar één aarde. De afgelopen jaren hoor ik dat steeds weer terug komen. Niet als een uitroep van een geweldig nieuwe ontdekking. Maar eerder om ons er aan te blijven herinneren dat we goed moeten omgaan met onze planeet, zodat de volgende generatie niet op de vuilnisbelt van voorgaande generaties hoeft te leven. En toch denk ik deze dagen aan een soort parallelle wereld, een virtuele wereld, waarin het leven eigenlijk gewoon doorgaat.

Send this to a friend