Leer alles over de Wwft 2018 op de NCI Themamiddag 25 september a.s.

03 september 2018

Op 25 september 2018 organiseren wij de Themamiddag Wwft 2018. We maken u bekend met de nieuwe Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en reiken handvatten aan voor een adequate omgang met het thema Customer Due Diligence (CDD).

De nieuwe Wwft is op 25 juli van kracht geworden en hiermee heeft de implementatie van de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn gestalte gekregen. De wijzigingen die de nieuwe Wwft met zich meebrengt zullen aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen.

De inhoud centraal
Centraal tijdens de themamiddag staan, onder andere, de inhoud van de aangenomen Wwft 2018; nieuwe verplichtingen, complexiteiten en uitdagingen, actualiteiten in Europese regelgeving en de praktijk van de Wwft-instellingen en de toezichthouder(s).

De themamiddag is bedoeld voor functionarissen van private en publieke instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bijvoorbeeld bestuurders, managers, staffunctionarissen (zoals compliance officers, money laundering reporting officers, bedrijfsjuristen, risk officers en internal auditors), CDD-analisten, transactiemonitoringanalisten, accountmanagers en klantmedewerkers. Deze themamiddag is tevens geschikt voor functionarissen die bij andere instellingen in de anti-witwasketen werkzaam zijn, zoals medewerkers van toezichthouders en FIU-Nederland.

Schrijf u nu in!

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Musa Elmas.

Gerelateerde informatie

LBW Module 4: Transactiemonitoring

LBW Module 4: Transactiemonitoring

Inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de herkenning, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties en de rol en werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

LBW Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, in het bijzonder de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

LBW Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Tijdens deze eendaagse module geven wij u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Send this to a friend