Leer alles over de Wwft 2018 op de NCI Themamiddag 25 september a.s.

03 september 2018

Op 25 september 2018 organiseren wij de Themamiddag Wwft 2018. We maken u bekend met de nieuwe Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en reiken handvatten aan voor een adequate omgang met het thema Customer Due Diligence (CDD).

De nieuwe Wwft is op 25 juli van kracht geworden en hiermee heeft de implementatie van de Vierde Europese Anti-Witwasrichtlijn gestalte gekregen. De wijzigingen die de nieuwe Wwft met zich meebrengt zullen aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen.

De inhoud centraal
Centraal tijdens de themamiddag staan, onder andere, de inhoud van de aangenomen Wwft 2018; nieuwe verplichtingen, complexiteiten en uitdagingen, actualiteiten in Europese regelgeving en de praktijk van de Wwft-instellingen en de toezichthouder(s).

De themamiddag is bedoeld voor functionarissen van private en publieke instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Bijvoorbeeld bestuurders, managers, staffunctionarissen (zoals compliance officers, money laundering reporting officers, bedrijfsjuristen, risk officers en internal auditors), CDD-analisten, transactiemonitoringanalisten, accountmanagers en klantmedewerkers. Deze themamiddag is tevens geschikt voor functionarissen die bij andere instellingen in de anti-witwasketen werkzaam zijn, zoals medewerkers van toezichthouders en FIU-Nederland.

Schrijf u nu in!

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Musa Elmas.

Gerelateerde informatie

Toezicht vanuit Europa: van ESA naar EBA

Toezicht vanuit Europa: van ESA naar EBA

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht waarin de Europese Bankenautoriteit (EBA) het toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering binnen het financieel stelsel volledig op zich neemt. Het kabinet heeft bij de Kamerbrief inzake informatievoorziening over nieuwe commissievoorstellen een rapport uitgebracht over dit voorstel. In dit stuk worden de belangrijkste punten uit het voorstel en de reactie van het kabinet hierop opgesomd.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Compliance Experience

Compliance Experience

Het compliance evenement van het jaar over beïnvloeden van gedrag.

Send this to a friend