< p>

Leeftijdsdiscriminatie niet van toepassing op consumptief krediet

10 augustus 2017

Over het algemeen hanteren kredietverstrekkers bij het aanbieden van een krediet een maximum leeftijd. In veel gevallen ligt de maximale aanvangsleeftijd rond de 65 jaar en de leeftijd wanneer de lening afgelost moet zijn rond de 70 jaar. Twee klanten hebben hierover een klacht ingediend en geven aan dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. In beide gevallen hebben de klanten niet hun gelijk gehaald bij het Kifid. Het wettelijke verbod van leeftijdsdiscriminatie is beperkt tot arbeid, beroep en beroepsonderwijs, maar is niet van toepassing op goederen.

In de eerste uitspraak van het Kifid meent de consument dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, omdat de kredietlimiet conform de algemene voorwaarden vanaf 65-jarige leeftijd zal worden verlaagd, zodat het krediet volledig is afgebouwd als de consument 75 jaar is. Het Kifid is samenvattend van mening dat de voorwaarden die de bank hanteert een gezonde afweging is tussen het beheren van het kredietrisico en het afschrijven als gevolg van overlijden van haar klanten na te streven. Wanneer de bank de opzegging geleidelijk laat plaatsvinden, waarbij de opzegtermijn van 10 jaar geldt, houdt een kredietverstrekker rekening met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Het Kifid heeft ook een andere klacht afgewezen op het gebied van vermeende leeftijdsdiscriminatie. In dit geval werd een consument afgewezen, omdat hij ouder was dan de maximumleeftijd zoals gesteld in de algemene voorwaarden. Hierna heeft de consument geprotesteerd en heeft hij alsnog het krediet gekregen van de kredietverstrekker. De kredietverstrekker stelde echter de bestedingsruimte van de kredietverstrekker binnen twee jaar op nul. Het Kifid geeft aan in haar uitspraak dat er in deze situatie geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie, maar vindt de gestelde twee jaar onredelijk en oordeelt dat consument vijf jaar gebruik mag maken van het krediet.

Bron: Kifid

Send this to a friend