Publicaties

Wij publiceren regelmatig over compliance, integriteit en aanverwante onderwerpen. Hieronder vindt u een selectie van publicaties.

Hieronder vindt u een selectie van publicaties:

Onderzoeksrapport

Artikelen

Interviews

Gerelateerde informatie

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

De minister voor Rechtsbescherming heeft de evaluatieresultaten van de Wet bestuur en toezicht, welke op 1 januari 2013 is ingegaan, aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatieresultaten worden meegenomen in de stukken van het aanhangige wetsvoorstel van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en bij de voortgangsbrief van de minister van OC&W over de gelijke kansen van vrouwen op leidinggevende posities.

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Nationale Compliance Award uitgereikt aan VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur

Nationale Compliance Award uitgereikt aan VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur

Op vrijdag 19 januari 2018 heeft de VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur de Nationale Compliance Award 2017 ontvangen uit handen van Eva Abbing, niet-stemmend secretaris van de jury van de Compliance Award-verkiezing.

Send this to a friend