< p>

Zorgplicht en Klantbelang centraal

Hier vindt u informatie met betrekking tot het thema Zorgplicht en Klantbelang centraal.

AFM verschaft (een beetje) meer duidelijkheid in de verwachtingen omtrent nazorg 01-2022
Herziene Beleidsregel Informatieverstrekking 01-2019
Tuchtrechtelijke maatregel in ABN Amro handtekeningen dossier 08-2018
Uitspraak van de rechtbank over ‘flitskrediet’ betekent einde voor verdienmodel 07-2018
Kifid breidt uit 07-2018
Alle IDD-wetgeving definitief 07-2018
Reactie op AFM-consultatie herziene beleidsregel Informatieverstrekking 04-2018
AFM: Vooraf ingevulde bedragen beïnvloeden kredietwaardigheidstoets bij telefoonkrediet 03-2018
AFM wijst erop dat er geen reclame mag worden gemaakt voor snelle hypotheken 02-2018
Rapporten inzake evaluatie van het provisieverbod zijn afgerond 02-2018
Afwikkeling rentederivaten dossiers loopt vertraging op 12-2017
ESMA bereidt maatregelen voor waardoor consumenten worden beschermd tegen riskante beleggingen 12-2017
AFM wijst beleggingsondernemingen op algemene zorgplicht bij Bitcoin Futures 12-2017
Consultatie Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft geopend 11-2017
AFM publiceert documenten over vakbekwaamheid, kostentransparantie en provisies onder MiFID II 11-2017
AFM Klantbelang Dashboard: verbetering noodzakelijk bij kredietverlening 11-2017
AFM Klantbelang Dashboard hypotheken: ruimte voor verbetering 11-2017
Over de Insurance Distribution Directive (IDD) 10-2017
Conceptrapport e-kaart: geen standaardmodel schadeverleden en verzekeringscertificaat 10-2017
Minister van Financiën betrekt partijen bij invulling regels omtrent crowdfunding 10-2017
Grens van de prospectusvrije uitgifte effecten is verhoogd 10-2017
Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie 10-2017
EIOPA publiceert guidelines voor ‘execution only’ 10-2017
Nieuwe leennormen voor hypotheek 10-2017
AFM-thema’s klantbelang getoetst door Stv 10-2017
AFM geeft overzicht met belangrijke wijzigingen MiFID II beleggersbescherming 10-2017
Vrijstellingsregeling prospectusplicht wijzigt per 1 oktober 10-2017
Verbond van Verzekeraars: modernisering richtlijn distributie (IDD) meer dan welkom 09-2017
Normen kennis en bekwaamheid uit ESMA- richtsnoeren vastgesteld door AFM 08-2017
Twijfel of uitbestedingsbeleid verzekeraars de toets der kritiek kan doorstaan 08-2017
Blunder Kifid legt bom onder communicatie verzekeraars 08-2017
Advies kan verplicht worden gesteld bij complexe producten 08-2017
Leeftijdsdiscriminatie niet van toepassing op consumptief krediet 08-2017
Brochure ‘Beleggingsaanbevelingen’ gepubliceerd 08-2017
DSI en AFM tekenen convenant over ESMA-richtsnoeren 07-2017
Standaard informatiemodel voor kapitaal- en premieovereenkomsten 07-2017
Beleggen vs. sparen 07-2017
Nieuwe Europese richtlijn IDD heeft veelomvattende gevolgen voor distributie verzekeringen 07-2017
Voortgangsrapportage rentederivaten: voorschot voor kwetsbare klanten 07-2017
DSI en AFM in gesprek over samenwerking over ESMA-richtsnoeren 06-2017
AFM consulteert wijzigingen van Nrgfo 05-2017
DNB doet onderzoek naar kredietverlening aan mkb 05-2017
Consultatiereactie AFM op de nieuwe Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie 04-2017
Consultatie: AFM en ministerie van Financiën werken samen aan een reclameverbod voor schadelijke financiële producten 02-2017
Definitief herstelkader rentederivaten vastgesteld 12-2016
AFM wijst kredietaanbieders op hun verantwoordelijkheid bij incassoproblemen 12-2016
Is uw Dienstverleningsdocument nog actueel? 12-2016
Let op! Geld lenen kost geld’ geen onmiddellijk effect in verkoopomgeving 12-2016
Klantbelang centraal: verbetering zichtbaar maar niet op alle fronten 11-2016
Zet het klantbelang centraal in keuzeomgeving consumptief krediet 11-2016
De Europese Commissie stelt de invoering van de PRIIP’s-verordening uit 11-2016
Dijsselbloem wil verbod op reclame voor bepaalde risicovolle financiële instrumenten 09-2016
Nieuwe hypotheekregels zijn van  kracht 07-2016
Telefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffing 04-2016
Europese hypothekenrichtlijn 06-2015
ESMA start consultatie over richtlijn kennis en bekwaamheid van cliëntadviserende medewerkers 05-2015
Rentederivaten 04-2015
MiFID 2 consultatie 04-2015
Onvoldoende motivatie om te veranderen 04-2015
Enquête vakbekwaamheid 03-2015
Focuspunten AFM 02-2015

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op .

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Send this to a friend