< p>

Integere en beheerste bedrijfsvoering

Hier vindt u informatie met betrekking tot het thema Integere en beheerste bedrijfsvoering.

Omtzigt dient initiatiefnota in voor Wet bescherming klokkenluiders 06-2022
Uitwisseling persoonsgegevens met ‘derde landen’ 06-2022
Uitstel Wet Digitale Overheid (Wdo) 06-2022
Wettelijke verankering tuchtrecht verzekeraars  05-2022
Gevolgen van het gewijzigd wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders 01-2022
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst 11-2021
Veel meer organisaties worden verplicht om een klokkenluidersregeling in te richten 10-2021
ESMA richtsnoeren voor compliancefunctie, nu ook onder (doorlopend) AFM toezicht 07-2021
Wetsvoorstel voor Wet bescherming klokkenluiders mag naar Tweede Kamer 05-2021
DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem 04-2021
Een beetje integer bestaat niet 03-2021
Toelichting afweging belangenconflicten bij pensioenfondsen 11-2019
Het Pensioenfonds, (Pseudo) UBO’s en het UBO-register 07-2019
De rol en positionering van compliance na IORP II 01-2019
Over functies en nevenfuncties bij pensioenfondsen 06-2018
De meldregeling: werk aan de winkel! 11-2017
DNB heeft de Good Practice Integrity Risk Appetite gepubliceerd 10-2017
Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 07-2017
Goede dossiervorming essentieel 07-2017
Ken-uw-klant-verplichting ook bij ‘opgeknipte dienstverlening’ 07-2017
DNB start nieuwe onderzoeken naar de SIRA 05-2017
DNB kondigt guidance aan voor het bepalen van de Integrity Risk Appetite 04-2017
Onderzoeksrapport van Transparancy International over UBO’s 04-2017
Opnieuw update nationale terrorismelijst 04-2017
Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen 04-2017
Update: stand van zaken sanctieregelgeving 02-2017
Wetsvoorstel modernisering casinoregime naar de Eerste Kamer 02-2017
Update Trade Finance Principle’s van de Wolfsberg Group 02-2017
Jaarplan Financieel Expertise Centrum gepubliceerd 02-2017
Brochure ‘Eerlijk zaken doen zonder corruptie’ gepubliceerd 01-2017
Leidraden voor het doen van zaken met Iran 01-2017
DNB geeft tips aan de sportsector 01-2017
AFM gaat in 2017 Wft-diploma’s streng controleren 12-2016
Reglementen Stichting Tuchtrecht aangepast  12-2016
Ministerie van Financiën consulteert herziening Wft 11-2016
Banken vrezen zware sancties vanwege ontbrekende FATCA-gegevens 11-2016
Criteria voor de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen zijn bepaald 10-2016
Update Common Reporting Standard 10-2016
Parlementaire ondervraging over fiscale constructies 10-2016
Wet huis voor klokkenluiders treedt in werking 07-2016
Zorginstellingen zijn nu verplicht om een pre-employmentscreening uit te voeren 01-2016
Themaonderzoek integriteitsanalyse gestart  06-2015
Compliance ISO-norm gelanceerd  06-2015
Goedkeuring FATCA-verdrag 05-2015
DNB start een verdiepend onderzoek naar risicobeheersing ter voorkoming van corruptie  05-2015
Tuchtrecht van toepassing in bancaire sector  04-2015
Incident: verplichte melding bij DNB  03-2015
Toezichtthema’s DNB 2015  02-2015
Modelgedragscode Pensioenfederatie aangepast  02-2015
Informatie DNB voor implementatie nieuw FTK  02-2015
Beroepsethiek voor feilbare mensen E. Karssing 2022 Nyenrode
Huis voor Klokkenluiders – De praktijk en voorstellen voor verbetering Huis voor Klokkenluiders 2022 Huis voor Klokkenluiders
Nederland vaart als exportland nog te veel op VOC-mentaliteit Hetty van Rooij-Koolen 2021 Tijdschrift voor Compliance
Onze twijfels op tafel; Resultaten van ons onderzoek naar eed/belofte en kernwaarden E.D. Karssing en C. Wielenga 2021 dCO
Onderzoek naar eed/belofte en kernwaarden E.D. Karssing en C. Wielenga 2021 dCO
De Commissie Ethiek bij de Rabobank  Drs. F.M. Rost van Tonningen en drs. S.J.P. Louwers 2019 Jaarboek Compliance 2019
Ethiekcommissies: Een verkenning van hun functies en kenmerken T. Arık 2018 Jaarboek Compliance 2018
Ken uw (potentiële) medewerkers J.C.P. Slaman en M. Elmas 2018 Jaarboek Compliance 2018
De invloed van FinTech en de verwerking in de SIRA Drs. R.M.L. Noordhoek CCP 2017 Jaarboek Compliance 2018
Bijeenkomst NVB: FinTech en compliance(risico’s) Drs. R.M.L. Noordhoek CCP 2016 de Compliance Officer
Integrity management in the public sector the Dutch approach Leo Huberts & Alain Hoekstra 2016 BIOS
ISO 19600 over compliance management: geen excuses meer Dr. Mr. Ir. R. Hoff 2015 Jaarboek Compliance 2016
Integrity & Social Media Policy Paper BIOS 2015  BIOS
De integriteitrisicoanalyse DNB 2015  DNB
Financiële instellingen beheersen de risico’s rond benchmarks nog onvoldoende AFM / DNB 2015 AFM / DNB
NEPROM gedragscode, aangevuld met publicaties over casussen en relevante artikelen Neprom 2015 Neprom
PF Modelgedragscode Pensioenfederatie 2015 Pensioenfederatie
RvT AFM Compliance en integriteit herijkt AFM 2014 AFM
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014; nieuwe verplichtingen voor trustkantoren en de introductie van de auditfunctie  dr. M.T. van der Wulp en mr. G.P. Roth 2014 Tijdschrift voor sanctierecht & compliance
Code Banken Nederlandse Vereniging van Banken  NVB 2014 NVB
Gedragscode Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland VFN 2014 VFN
Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland IVBN 2014 IVBN
Governance principes verzekeraars  Verbond van Verzekeraars 2013 Verbond van Verzekeraars
DNB Circulaire Cloud Computing 6 december 2011  DNB 2011 DNB
Gedragscode Verbond van Verzekeraars    VvV 2011 VvV

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Send this to a friend