< p>

Gedrag en Cultuur

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot het thema Gedrag en Cultuur.

CIIA Corporate Culture Report 
Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht
NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld
ACM publiceert inzichten over gedragsonderzoek
Compliancecultuur in kaart 05-2021
Klokkenluider: nazorg gewenst
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur maakt een reeks films over besturen in coronatijd
AFM vraagt financiële ondernemingen onderzoek te doen naar belonen en waarderen 09-2020
De AFM publiceert factoren die de kwaliteitsgerichte cultuur versterken of belemmeren 05-2019
Wat heeft vriendschap te maken met markt, recht en ethiek? 10-2018
AFM Klantbelang Dashboard 2018: Verzekeraars voldoende voorbereid op IDD 09-2018
Working paper IMF ‘het belang van een gedragsmatige benadering in het financieel toezicht’ 08-2018
AFM publiceert Leidraad tweede pijler pensioenadvies 08-2018
Kabinet reageert op het slotdocument van de commissie van Manen 06-2018
FSB publiceert toolkit ter beheersing van wangedrag in de financiële sector 05-2018
FCA publiceert ‘discussion paper’ over het veranderen van de cultuur in de financiële dienstverlening 03-2018
Leren van fouten bij de AFM 03-2018
AFM, ING en Florius innoveren met gedragswetenschappelijke experimenten 02-2018
Whitepaper onderzoek Compliance & Innovatie gepubliceerd 12-2017
Rijksoverheid publiceert rapport: ‘Rijk aan gedragsinzichten’ 11-2017
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector 10-2017
 Onderzoek AFM: “Een open foutencultuur heeft positieve invloed op ethisch gedrag.” 10-2017
Consultatie nieuwe Regeling beheerst beloningsbeleid 10-2017
De businesscase van integriteit 09-2017
Nudges in de miljoenennota 09-2017
Leidt gamification tot meer integer gedrag? 09-2017
Van ‘onafhankelijk, maar betrokken toezicht’ naar ‘betrokken, maar onafhankelijk toezicht’ 07-2017
Huis voor klokkenluiders publiceert brochure ‘Werken aan cultuur’ 04-2017
Department of Justice verandert wijze van evaluatie complianceprogramma’s 04-2017
Ethicalsystems.org lanceert Q&A op het gebied van ethiek, integriteit en compliance 04-2017
Wanneer ethische dilemmatraining niet werkt
Reglementen Stichting Tuchtrecht aangepast 
De ‘Vertrouwensfabriek’ 10-2016
De dilemma-app van Dan Ariely 10-2016
NVB reageert op onderzoek FNV naar vertrouwen werknemers in financiële sector 05-2015
Geschiktheidtoets draagt bij aan betere kwaliteit van bestuurders 02-2015
Toezichtthema’s DNB 2015 02-2015
Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking per 7 februari 2015 02-2015
Uitkomsten onderzoek belangenverstrengeling 01-2015
Besluit gedragscode verzekeraars ingetrokken 01-2015
Bankierseed en tuchtrecht ook door Eerste Kamer 12-2014
NVB presenteert definitief pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ na brede consultatie in de samenleving 11-2014
NVB-voorzitter: Cultuur en gedrag zijn zaak van alle bankmedewerkers 10-2014
AFM: ‘Onvoldoende motivatie financiële sector om te veranderen’ 04-2014
Tuchtrecht van toepassing in bancaire sector 04-2014
Strengthening Governance Frameworks to Mitigate Misconduct Risk 2018          FSB
BIOS Leidraad motieven voor niet-integer handelen 2007          BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector)
Beroepsethiek voor feilbare mensen E. Karssing 06-2022 Nyenrode
Compliance facts; Informatie over de eed/belofte dCO 02-2021 dCO
Tuchtrecht voor bankmedewerkers; Een gezamenlijke bijdrage aan het herstel van vertrouwen C. Verboom-Kortlever 02-2021 dCO
De goede dingen op de goede manier doen; Hoe de Nederlandse banken hun morele spieren blijven trainen F. Rost van Tonningen, W. Wagenaar en D. Stam 02-2021 dCO
De meeste mensen deugen, maar toch gaat het regelmatig mis F. de Vries 02-2021 dCO
Onze twijfels op tafel; Resultaten van ons onderzoek naar eed/belofte en kernwaarden E.D. Karssing en C. Wielenga 02-2021 dCO
Onderzoek naar eed/belofte en kernwaarden E.D. Karssing en C. Wielenga 02-2021 dCO
Bewust Belonen en Waarderen AFM 09-2020 AFM
Behavioural Risk: het blootleggen van root causes van ongewenst gedrag Dr. W.W. Scholten 2019 Jaarboek Compliance
Handreiking over soft controls C. Wielenga 11-2018 dCO
De relatie tussen governance, gedrag & cultuur  C. Wielenga en H. Wanders 06-2018 dCO
Rapport Gedrag en Cultuur 2018; Onderzoek naar de integratie van gedrag en cultuur in het compliancesysteem
Nederlands Compliance Instituut
2018
Dossier ‘Toekomst van Banken’
Economisch Statistische Berichten
2018
Hoe gebruik je psychologie voor betere financiële markten?
J. van Wolferen en W.G. Zijlstra1
2018 Jaarboek Compliance 2018
Een evolutionair perspectief op compliance
E.D. Karssing
2018 Jaarboek Compliance 2018
It’s lonely at the top. Hoe herken je dynamieken in de boardroom?
mr. J.M. Wanders en drs. P.J.C. Pluimert
2017 Jaarboek Compliance 2018
Minder rechtspositie en meer beroepstrots
Jaco van Hoorn en Thijs Jansen
2017
Tijdschrift voor de Politie
NLP en toezicht op gedrag en cultuur R.J.H. Beijer en drs. J.M.H. Eijkelberg RA RC CCP 2016 JBC
Schipperen tussen hoogmoed en fatalisme Dr. E.D. Karssing 2016 JBC
Swearing to be a good banker; Perceptions of the obligatory bankers oath in the Netherlands T. Loonen en M. Rutgers 2016 Journal of Banking Regulation
Winst op gedrag en cultuur: de rol van de compliance officer ten aanzien van gedrag en cultuur                        Nederlands Compliance Instituut, i.s.m. Eric van den Hout van Complianceprojects 2013 Nederlands Compliance Instituut
Behavioral Compliance Mr. dr. M.F.M. van den Berg 2013 JBC
Mijmeringen over de bankierseed en de moraliteit van de financiële sector Dr. E.D. Karssing 2013 JBC
Gedrag & Cultuurtoezicht Mr. J. Piena en drs. C. Christensen 2013 JBC
Borging van cultuur in het compliancesysteem C.A. Wielenga en drs. H.T.J.M. van den Hout 2013 JBC
Invoering van de bankierseed: de lessen uit de ambsteed Drs. S. Spoor en drs. S.F. Verheij 2013 JBC
Een bankierseed mét sancties versterkt de positie van de consument en de financiële professional Mr. J.P.E. Brouwer 2013 JBC
Vallen en opstaan met regels en gevoel L.T.H.M. Buijs 2011 JBC
Toezicht op gedrag en cultuur Mr. drs. M. J. Bökkerink en mr I. Veldhuis LL.M. 2011 JBC
Grip op cultuur in het toezicht Drs. H. van Beusekom MBA en mr. drs. K. Raaijmakers 2011 JBC
Veranderen van cultuur Dr. E.D. Karssing en drs. R. Wirtz 2011 JBC
Soft controls in corporate governance Prof. Dr. M. Lückerath-Rovers 2011 JBC
Toetsingscriteria bestuurders en commissarissen Mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg 2011 JBC
Mores Leren: Soft Controls in Corporate Governance Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers 2011 Nyenrode
Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van toezichthouders in de publieke sector N. Wink RA MBA en dr. O. Bik RA 2011 PWC
It’s the behaviour, stupid! – Over compliance en corporate governance prof. dr. L. Paape RA RO CIA & dr. mr. ir. R.J. Hoff 2010 JBC
Een gevaarlijke gedachte: integriteit is vanzelfsprekend Dr. E.D. Karssing en drs. R. Wirtz 2008 Commissaris van Nu
Soft controls: wie het begrijpt heeft niet goed nagedacht drs. P.W. Bos RO CIA en R.W.A. de Korte RA RE RO CIA 2007 ACS (Auditing & Consulting Services)
De tafel van elf Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken 2006 Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
Moral person and moral manager: ‘How executives develop a reputation for ethical leadership’ Linda Klebe Treviño, Laura Pincus Hartman en Michael Brown 2000 Southeastern Oklahoma State University
Handvatten voor accountantsorganisaties gebaseerd op onderzoek bij de Big 4-accountantsorganisaties 2019 AFM
Poster-big4-rapportage 2019 AFM
Gedragstechnieken voor brieven en emails 2018 BIN NL
Handleiding onderzoek ‘Leren van fouten’ 2018 AFM
Interviewleidraad Leren van fouten 2018 AFM
Vervolgstappen na het onderzoek 2018 AFM
Rijk aan gedragsinzichten 2017 Rijksoverheid
Zeven behavioural insights tools 2017 Rijksoverheid
Evenwichtige besluitvorming: omgaan met blinde vlekken. Onderzoek binnen directies van kleine en middelgrote banken 2017 AFM
Leren van fouten; op weg naar een open foutencultuur. Inzichten vanuit onderzoek in de handelsketen 2017 AFM
Hoe voer ik een betrouwbaar gedragsexperiment uit? 2017 AFM
Brochure ‘Werken aan Cultuur’ 2017 Huis voor Klokkenluiders
Incentivising Compliance with Financial Regulation 2016 FCA
Behaviour and Compliance in Organisations 2016 FCA
Supervision of Behaviour and Culture 2016 DNB
Integriteit_in_zorgorganisaties 2016 CEG
Discussion paper Soft Controls 2015 Instituut van internal auditors Nederland
Toezichtmethodieken gedrag en cultuur 2013 DNB
Leading by Example 2013 DNB
Tussenrapportage over het DNB toezicht op Gedrag en Cultuur 2011 DNB
Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB zelf 2010 DNB
De 7 Elementen van een Integere Cultuur 2009 DNB
The Importance of Ethical Culture: Increasing Trust and Driving Down Risks 2009 ERC (Ethical Resource Center)
Ethical Culture Building: A Modern Business Imperative 2007 ERC (Ethical Resource Center)
Critical Elements of an Organizational Ethical Culture 2006 ERC (Ethical Resource Center)

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend