Gedrag en Cultuur

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot het thema Gedrag en Cultuur.

Wat heeft vriendschap te maken met markt, recht en ethiek? 10-2018
AFM Klantbelang Dashboard 2018: Verzekeraars voldoende voorbereid op IDD 09-2018
Working paper IMF ‘het belang van een gedragsmatige benadering in het financieel toezicht’ 08-2018
AFM publiceert Leidraad tweede pijler pensioenadvies 08-2018
Kabinet reageert op het slotdocument van de commissie van Manen 06-2018
FSB publiceert toolkit ter beheersing van wangedrag in de financiële sector 05-2018
FCA publiceert ‘discussion paper’ over het veranderen van de cultuur in de financiële dienstverlening 03-2018
Leren van fouten bij de AFM 03-2018
AFM, ING en Florius innoveren met gedragswetenschappelijke experimenten 02-2018
Whitepaper onderzoek Compliance & Innovatie gepubliceerd 12-2017
Rijksoverheid publiceert rapport: ‘Rijk aan gedragsinzichten’ 11-2017
Noodzaak EU-brede klokkenluidersbescherming in publieke en private sector 10-2017
 Onderzoek AFM: “Een open foutencultuur heeft positieve invloed op ethisch gedrag.” 10-2017
Consultatie nieuwe Regeling beheerst beloningsbeleid 10-2017
De businesscase van integriteit 09-2017
Nudges in de miljoenennota 09-2017
Leidt gamification tot meer integer gedrag? 09-2017
Van ‘onafhankelijk, maar betrokken toezicht’ naar ‘betrokken, maar onafhankelijk toezicht’ 07-2017
Huis voor klokkenluiders publiceert brochure ‘Werken aan cultuur’ 04-2017
Department of Justice verandert wijze van evaluatie complianceprogramma’s 04-2017
Ethicalsystems.org lanceert Q&A op het gebied van ethiek, integriteit en compliance 04-2017
Wanneer ethische dilemmatraining niet werkt
Reglementen Stichting Tuchtrecht aangepast 
De ‘Vertrouwensfabriek’ 10-2016
De dilemma-app van Dan Ariely 10-2016
NVB reageert op onderzoek FNV naar vertrouwen werknemers in financiële sector 05-2015
Geschiktheidtoets draagt bij aan betere kwaliteit van bestuurders 02-2015
Toezichtthema’s DNB 2015 02-2015
Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking per 7 februari 2015 02-2015
Uitkomsten onderzoek belangenverstrengeling 01-2015
Besluit gedragscode verzekeraars ingetrokken 01-2015
Bankierseed en tuchtrecht ook door Eerste Kamer 12-2014
NVB presenteert definitief pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ na brede consultatie in de samenleving 11-2014
NVB-voorzitter: Cultuur en gedrag zijn zaak van alle bankmedewerkers 10-2014
AFM: ‘Onvoldoende motivatie financiële sector om te veranderen’ 04-2014
Tuchtrecht van toepassing in bancaire sector 04-2014
Strengthening Governance Frameworks to Mitigate Misconduct Risk 2018          FSB
BIOS Leidraad motieven voor niet-integer handelen 2007          BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector)
Rapport Gedrag en Cultuur 2018; Onderzoek naar de integratie van gedrag en cultuur in het compliancesysteem
Nederlands Compliance Instituut
2018
Dossier ‘Toekomst van Banken’
Economisch Statistische Berichten
2018
It’s lonely at the top. Hoe herken je dynamieken in de boardroom?
mr. J.M. Wanders en drs. P.J.C. Pluimert
2017 Jaarboek Compliance 2018
Minder rechtspositie en meer beroepstrots
Jaco van Hoorn en Thijs Jansen
2017
Tijdschrift voor de Politie
NLP en toezicht op gedrag en cultuur R.J.H. Beijer en drs. J.M.H. Eijkelberg RA RC CCP 2016 JBC
Schipperen tussen hoogmoed en fatalisme Dr. E.D. Karssing 2016 JBC
Swearing to be a good banker; Perceptions of the obligatory bankers oath in the Netherlands T. Loonen en M. Rutgers 2016 Journal of Banking Regulation
Winst op gedrag en cultuur: de rol van de compliance officer ten aanzien van gedrag en cultuur                        Nederlands Compliance Instituut, i.s.m. Eric van den Hout van Complianceprojects 2013 Nederlands Compliance Instituut
Behavioral Compliance Mr. dr. M.F.M. van den Berg 2013 JBC
Mijmeringen over de bankierseed en de moraliteit van de financiële sector Dr. E.D. Karssing 2013 JBC
Gedrag & Cultuurtoezicht Mr. J. Piena en drs. C. Christensen 2013 JBC
Borging van cultuur in het compliancesysteem C.A. Wielenga en drs. H.T.J.M. van den Hout 2013 JBC
Invoering van de bankierseed: de lessen uit de ambsteed Drs. S. Spoor en drs. S.F. Verheij 2013 JBC
Een bankierseed mét sancties versterkt de positie van de consument en de financiële professional Mr. J.P.E. Brouwer 2013 JBC
Vallen en opstaan met regels en gevoel L.T.H.M. Buijs 2011 JBC
Toezicht op gedrag en cultuur Mr. drs. M. J. Bökkerink en mr I. Veldhuis LL.M. 2011 JBC
Grip op cultuur in het toezicht Drs. H. van Beusekom MBA en mr. drs. K. Raaijmakers 2011 JBC
Veranderen van cultuur Dr. E.D. Karssing en drs. R. Wirtz 2011 JBC
Soft controls in corporate governance Prof. Dr. M. Lückerath-Rovers 2011 JBC
Toetsingscriteria bestuurders en commissarissen Mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg 2011 JBC
Mores Leren: Soft Controls in Corporate Governance Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers 2011 Nyenrode
Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van toezichthouders in de publieke sector N. Wink RA MBA en dr. O. Bik RA 2011 PWC
It’s the behaviour, stupid! – Over compliance en corporate governance prof. dr. L. Paape RA RO CIA & dr. mr. ir. R.J. Hoff 2010 JBC
Een gevaarlijke gedachte: integriteit is vanzelfsprekend Dr. E.D. Karssing en drs. R. Wirtz 2008 Commissaris van Nu
Soft controls: wie het begrijpt heeft niet goed nagedacht drs. P.W. Bos RO CIA en R.W.A. de Korte RA RE RO CIA 2007 ACS (Auditing & Consulting Services)
De tafel van elf Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken 2006 Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
Moral person and moral manager: ‘How executives develop a reputation for ethical leadership’ Linda Klebe Treviño, Laura Pincus Hartman en Michael Brown 2000 Southeastern Oklahoma State University

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Deze module geeft u inzicht in taken en aandachtsgebieden van de compliancefunctie.

Send this to a friend