Boeken

Wij bieden u een gevarieerd aanbod van complianceboeken.

Wij geven jaarlijks het Jaarboek Compliance en het Handboek Compliance Professional uit. Daarnaast geven we periodiek de Praktijkgids bestrijding witwassen en financieren van terrorisme uit.

Naast onze eigen publicaties verkopen we ook andere complianceboeken in onze webshop.

Gerelateerde informatie

Besluit marktmisbruik Wft aangepast

Besluit marktmisbruik Wft aangepast

We schreven al eerder (6 april 2017) over het Besluit marktmisbruik Wft (hierna ‘Besluit’) en de invoering van de Europese wetgeving rondom marktmisbruik. Met de invoering van de Richtlijn marktmisbruik op 3 juli 2016 was een aanzienlijk aantal artikelen uit het vijfde deel, hoofdstuk 5.4 van de Wft komen te vervallen.

Twijfel of uitbestedingsbeleid verzekeraars de toets der kritiek kan doorstaan

Twijfel of uitbestedingsbeleid verzekeraars de toets der kritiek kan doorstaan

Het is de vraag of volmachtverlenende verzekeraars voldoen aan alle oude en nieuwe (Europese) regels die gelden voor uitbesteding. Onderzoeker mr. dr. Cees de Jong spreekt die twijfel uit in een artikel in het tijdschrift Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk (TAV). Toezichthouder De Nederlandsche Bank onderzoekt op dit moment of en hoe verzekeraars de uitbesteding kwalitatief hebben geborgd. Daaronder valt ook uitbesteding in de vorm van volmachtverlening.

Blunder Kifid legt bom onder communicatie verzekeraars

Blunder Kifid legt bom onder communicatie verzekeraars

Klachteninstituut Kifid heeft vorige maand een bom gelegd onder alle communicatie van financieel dienstverleners. De geschillencommissie stelde een webpagina met veelgestelde vragen (FAQ) gelijk aan de polisvoorwaarden van een verzekeraar. Die uitspraak mag je gerust zien als een gerechtelijke dwaling en heeft potentieel grote gevolgen voor alle financieel dienstverleners, aldus een artikel op am:web.

Send this to a friend