< p>

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

24 maart 2021

Het Huis voor Klokkenluiders (hierna: HvK) heeft op 15 maart 2021 zijn jaarverslag gepresenteerd. Voor HvK zijn dé highlights uit 2020:  

  1. de nieuwe werkwijze gericht op de-escalatie en conflictoplossing, het voorkomen van verdere schade aan zowel melder(s) als werkgever(s) en het bijdragen aan een effectieve aanpak van misstanden. Deze nieuwe werkwijze brengt met zich dat melders met een vermoeden van een werkgerelateerde misstand sneller duidelijkheid krijgen over hun positie.  
  1. de versterking van de samenwerking met instanties op nationaal en internationaal niveau en gericht op de beste manier om melders te beschermen en misstanden te voorkomen.  
  1. de betrokkenheid bij de evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders en de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders. Het HvK maakte zich daarbij sterk voor meer onderzoeks- en sanctiebevoegdheid en voor de oprichting van een onafhankelijk fonds om melders bij te staan op bijvoorbeeld juridisch of psychisch sociaal vlak.  

Voor wat betreft de cijfers heeft het HvK in het jaarverslag gemeld dat de afdeling Advies in het jaar 2020, 250 adviesaanvragen heeft ontvangen waarbij in 19 gevallen is vastgesteld dat er sprake was van een vermoeden van een maatschappelijke misstand.  

De afdeling Onderzoek begon het jaar 2020 met 12 onderzoeken. Eind 2020 waren dit er acht. In totaal zijn er drie rapporten uitgebracht. In één geval is met succes een onderzoeksverzoek met behulp van een alternatief bemiddelingstraject afgerond.  

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Ethische besluitvorming en integriteit

Ethische besluitvorming en integriteit

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft op 1 december 2020 het whitepaper 'Ethische besluitvorming en integriteit' gepubliceerd. Het is toegespitst op de bankenpraktijk, maar ook bruikbaar voor andere organisaties die voor complexe dilemma’s staan en die streven naar transparante besluitvorming en uitlegbare besluiten.

Wat staat ons te wachten met de Wet bescherming klokkenluiders?

Wat staat ons te wachten met de Wet bescherming klokkenluiders?

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de Wet Huis voor klokkenluiders aan te passen. Aanleiding hiervoor is de EU richtlijn 2019/1937. Deze richtlijn gaat over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. In deze korte bijdrage vertelt Cora Wielenga wat er wijzigt, voor wie de nieuwe wet relevant is, en welke acties je als werkgever (of als compliance officer adviserend aan het bestuur) moet nemen.

Witwassen en perspectief

Witwassen en perspectief

Deze week werd duidelijk dat het OM het onderzoek naar de betrokkenheid van de ABN Amro Bank bij witwassen uitbreidt naar schuldwitwassen. Naar aanleiding van de achtergronden van dit onderzoek vraagt Eric Schuiling zich af wat de focus van de witwasbestrijding in Nederland moet zijn. Hoeveel energie moeten we steken in de kleine spelers als de kapper of wasserette op de hoek zonder bezoek? Wordt het niet eens tijd om (juist) de grote jongens onder de loep te nemen?

Send this to a friend