Jaarverslag AFM 2017: meer internationale samenwerking en focus op voorkomen van problemen

16 april 2018

De AFM heeft het jaarverslag van 2017 gepubliceerd. In dit jaarverslag legt de AFM verantwoording af over de uitvoering van de wettelijke taken, de samenhang met de strategie en governance, en de financiële resultaten in 2017. Het jaarverslag volgt de activiteiten voor de top10-risico’s en de activiteiten binnen het doorlopende toezicht zoals gedefinieerd in de agenda van 2017.

De AFM geeft aan dat in 2017 de digitalisering en internationalisering van de financiële markten in een stroomverstelling kwam. Naast de aanpak van de bestaande problemen, lag de focus van de AFM ook op nieuwe risico’s voor consumenten en het voorkomen van problemen. Ook geeft de AFM aan dat het toezicht op de kapitaalmarkten is versterkt, in belangrijke mate door de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving.

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM geeft aan:
De AFM blijft een fervent pleitbezorger van verdergaande grensoverschrijdende samenwerking en we willen daarin ook een voortrekkersrol spelen. Internationaal toezicht wordt belangrijker omdat de financiële sector razendsnel innoveert en over landsgrenzen heen beweegt. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak tot vernieuwing van het toezicht. Om risico’s eerder te signaleren hebben we in 2017 geïnvesteerd in data-analyse en gedragswetenschappelijke inzichten. Naast het oplossen van marktproblemen uit het verleden, richten we ons nadrukkelijker op het voorkomen van nieuwe. Handhaving blijft de hoeksteen van ons toezicht, maar met beïnvloeding bereiken we vaak meer en kunnen we onze capaciteit efficiënter inzetten.”

De AFM geeft aan zich in 2017 opnieuw sterk te hebben gemaakt voor eerlijke en transparante financiële markten. Er zijn resultaten geboekt op de volgende drie speerpunten:

Oplossen langlopende problemen in de markt en verkleinen risico’s
In 2017 heeft de AFM gewerkt aan het oplossen van langlopende problemen in de markt en het verkleinen van nieuwe risico’s. Afgelopen jaar werden in totaal 81 formele maatregelen, 450 informele maatregelen en 12 boetes van in totaal € 4,1 miljoen opgelegd.

De AFM heeft met betrekking tot een aantal producten en organisaties actie ondernomen. Zo heeft de AFM in 2017 gewerkt aan het oplossen van problemen met betrekking tot ‘locked- up’-kredieten, aflossingsvrije hypotheken, beleggingsverzekeringen en rentederivaten. Daarnaast heeft de AFM aandacht besteed aan de geleverde kwaliteit van accountantsorganisaties. De rechtbank heeft in 2017 echter wel geoordeeld dat de interpretatie van de zorgplicht van de AFM niet houdbaar is. Dit betekent dat accountantsorganisaties niet meer rechtstreeks kunnen worden aangesproken op tekortkomingen in controles op jaarrekeningen door individuele accountants. De AFM gaat hierover in beroep.

Vernieuwen van toezicht om nieuwe marktproblemen te voorkomen
De AFM heeft het toezicht vernieuwd door toepassing van data-analyse en gedragswetenschappelijke inzichten in het toezicht. Hierdoor geeft de AFM aan meer instrumenten in handen te hebben om risico’s vroegtijdig te signaleren. Hierdoor kunnen nieuwe marktproblemen beter worden voorkomen.

Zo heeft de AFM onder andere onderzoek gedaan naar consumentengedrag en gedrag en cultuur binnen financiële ondernemingen. Tevens heeft de AFM data-analyse-pilots gedraaid en heeft zij met marktpartijen gesprekken gevoerd over innovaties in financiële dienstverlening.

Vergaande internationale samenwerking
De internationalisering van de financiële markten en regelgeving die in toenemende mate vanuit Europa komt, vraagt om vergaande internationale samenwerking. De AFM heeft bijvoorbeeld in 2017 veel inspanning verricht op de nieuwe Europese wetgeving om te zetten in vernieuwde toezichtpraktijk. Dit betrof onder meer de verordening over essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIPs), de herziening van de richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) en een nieuwe verordening over financiële benchmarks en de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD). Het meest omvangrijke wetgevingspakket is gericht op markten voor financiële instrumenten (MiFID II). De nationale implementatie van deze Europese regelgeving was het grootste project in de geschieden van de AFM.

Bovendien heeft de AFM nog andere initiatieven genomen om de Europese samenwerking te versterken en zo de consumenten te beschermen.

Tot slot
Indien u benieuwd bent naar het volledig jaarverslag, dan kunt u die hier lezen. Het jaarverslag is voorzien van veel afbeeldingen, grafieken en feiten waardoor er een mooi en duidelijk overzicht wordt gecreëerd voor de lezer.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Deze module geeft u inzicht in taken en aandachtsgebieden van de compliancefunctie.

Send this to a friend