< p>

Jaarverslag 2017 Huis voor klokkenluiders verschenen

26 maart 2018

Het jaarverslag 2017 van het Huis voor klokkenluiders is verschenen. In dit verslag wordt aandacht geschonken aan de Afdeling Advies, de Afdeling Onderzoek, kennis en preventie en organisatie en bedrijfsvoering. Trends en ontwikkelingen maken tevens deel uit van het verslag.

Het Huis merkt op dat 2017 een moeilijk jaar was; een integrale herstart moet hier verandering in brengen. Hierbij zal men gevolg geven aan de aanbevelingen van het rapport Ruys.

Enkele bijzonderheden:

  • Afdeling Advies kreeg 471 verzoeken om advies in 2017, waarvan 39 klokkenluiderszaken.
  • 85% van de onderzoeken richtte zich op de benadeling van de klokkenluider.
  • Slechts 48% van de organisaties heeft een meldregeling die voldoet aan de huidige wettelijke voorschriften.

Bron: Huis voor klokkenluiders

Gerelateerde informatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Op 19 oktober heeft de Pensioenfederatie een nieuw model voor een klokkenluidersregeling opgesteld. Ik heb het nieuwe model doorgenomen en deel in dit artikel mijn bevindingen. Het model is een overzichtelijke regeling geworden en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet huis voor klokkenluiders. Wanneer je het model wilt aanpassen naar de situatie van je pensioenfonds, dan adviseer ik om onderstaande aandachtspunten mee te nemen in de overwegingen.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Op 7 oktober heeft Wim-Jan Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat beoogt om werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon te benoemen. De verplichting tot het benoemen van een vertrouwenspersoon ziet op het waarborgen van een veilige werkomgeving en in het bijzonder op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

In het najaar van 2019 berichtten wij over de publicatie van de Europese ‘klokkenluidersrichtlijn’ (hierna: de richtlijn). De lidstaten hebben tot 17 december 2021 de tijd om deze richtlijn te implementeren. Hoewel Nederland met de Wet Huis voor Klokkenluiders voorop loopt wat de bescherming van klokkenluiders betreft, noopt de richtlijn ook in Nederland tot aanpassingen van de huidige wetgeving.

Send this to a friend