< p>

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking geopend

24 juli 2017

Op 20 juli 2017 heeft de ministerie van Financiën de internetconsultatie voor de Wet aanpak belastingontduiking geopend.

De aanleiding voor de Tweede Kamer om belastingontduiking aan te pakken zijn de publicaties volgend op de Panama Papers. De Tweede Kamer vindt dat er naast maatregelen uit een internationale aanpak, ook nationale maatregelen nodig zijn.

Momenteel ontloopt de belastingschuldige het betalen van belasting en loopt de Nederlandse schatkist daardoor belastinginkomsten mis. Maatschappelijk gezien is dit ongewenst, maar zijn de gebruikte constructies niet illegaal. De Belastingdienst is door de gebruikte constructies niet in staat om belastingschulden effectief in te vorderen.

Deze consultatie bevat een beleidsdocument over de openbaarmaking van vergrijpboeten. Daarnaast bevat de consultatie conceptteksten waarin vier invorderingsmaatregelen zijn uitgewerkt die moeten bijdragen aan de aanpak van verhaalconstructies:

  1. Verruiming van de aansprakelijkheid van de begunstigde op grond van fiscaal recht.
  2. Uitbreiding verhaalsmogelijkheid op erfgenamen.
  3. Alternatieve wijze van bekendmaking van de belastingaanslag.
  4. Uitbreiding van de informatieverplichting.

In de consultatie worden twee maatregelen genoemd, waarbij de mogelijkheden worden verruimd om tot aansprakelijkstelling van derden te komen. De andere twee maatregelen beogen juist om de formele drempels bij aansprakelijkstelling weg te nemen. Hierbij is er een alternatieve wijze van bekendmaking van de belastingaanslag aan ontbonden rechtspersonen. De laatste maatregel betreft een uitbreiding van de informatieplicht waardoor deze plicht ook van toepassing zal zijn voor vermoedelijke aansprakelijken. Deze maatregel zal de Belastingdienst meer inzicht geven op de personen die aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Deze consultatie is geopend tot 28 september 2017.

Bron: Rijksoverheid

Send this to a friend