< p>

Integriteitsrisico bij betaalinstellingen onder de loep

13 november 2014

De resultaten van de integriteitsrapportage bij betaalinstellingen geven aanleiding voor DNB om nader onderzoek te doen naar de beheersing van integriteitsrisico’s. Medio mei 2014 heeft DNB bij alle betaalinstellingen (behalve de money transfer-instellingen) en elektronisch geldinstellingen een integriteitsrapportage geïntroduceerd, de Iris-rapportage. Deze rapportage is bedoeld om een diepgaander en actueler beeld te krijgen van de inherente integriteitsrisico’s en de beheersing ervan.

Resultaten
Op basis van de antwoorden concludeert DNB dat de sector over het algemeen zelf een positief beeld heeft van de inrichting van de organisatie als het gaat om beheersing van integriteitsrisico’s. Echter roepen de antwoorden op het gebied van risicoclassificatie, (transactie)monitoring en het melden van ongebruikelijke transacties, bij DNB vragen op of er in de praktijk ook sprake is van adequate beheersing.

Zo hebben slechts zeven betaalinstellingen in 2013 ongebruikelijke transacties gemeld op basis van hun eigen kritische beoordeling dat sprake was van een ongebruikelijke transactie. Het aantal meldingen van deze instellingen was ook beperkt en lag per onderneming tussen de één en tien. Opvallend was ook dat slechts een miniem aantal medewerkers in 2013 een Wwft-gerelateerde opleiding heeft gevolgd.

Voor bestuurders en medewerkers die betrokken zijn bij cliëntacceptatie en/of transactiemonitoring vindt DNB dit een zorgpunt. Tot slot vraagt DNB zich naar aanleiding van de rapportage af of betaalinstellingen voldoende ongebruikelijke patronen van transacties kunnen herkennen, nu een substantieel deel van de sector meldt de transacties handmatig en niet geautomatiseerd te monitoren.

Aanvullend onderzoek vereist
De resultaten van de rapportage zijn voor DNB aanleiding om de komende periode bij een aantal betaalinstellingen aanvullend onderzoek te doen naar de beheersing van de integriteitsrisico’s.

Kwaliteit van de rapportages
Uit de analyse van de resultaten valt verder op te maken dat een aantal instellingen onjuist en/of onvolledig heeft gerapporteerd. Vooral de kerngegevens met betrekking tot transactievolumes en –aantallen, en de gegevens over cliënten naar land van vestiging en hun risicoprofiel, bleken vaak niet overeen te komen. DNB benadrukt de noodzaak van kwalitatief hoogwaardige rapportages en zal in de toekomst nadrukkelijk optreden bij onjuiste/onvolledige rapportages.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend