< p>

ICC Trade Finance Survey

06 juli 2017

De ICC Banking Commission heeft de resultaten van haar negende survey gepubliceerd, onder de titel ‘Rethinking Trade & Finance’. Het rapport bevat een uitgebreid overzicht van de belangrijkste trends op het gebied van trade finance. Daarbij is onder meer aangeven dat twee derde van de respondenten de mening is toegedaan dat compliance en de wettelijke vereisten de grootste zorg zijn voor trade finance op de korte termijn. Daarnaast is aangegeven dat slechts 1,4% van de respondenten van mening is dat de positie van banken wordt bedreigd door FinTech.

Bron: International Chamber of Commerce

Send this to a friend