< p>

Huis voor klokkenluiders over 2018

18 maart 2019

Het Huis voor klokkenluiders heeft haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. In haar jaarverslag blikken ze niet alleen terug op het aantal adviesaanvragen en verzoeken tot onderzoek, maar gaan ze ook in op de interne herstart die het Huis in 2018 heeft ingezet. Het Huis bestaat uit een afdeling advies, een afdeling onderzoek, een afdeling preventie en een stafafdeling.

Werknemers van Nederlandse werkgevers kunnen advies inwinnen bij de afdeling advies. Bijvoorbeeld over de meldprocedure of zijn of haar persoonlijke bescherming. In 2018 zijn 365 adviesaanvragen binnengekomen. Van deze adviesaanvragen zijn 14 afkomstig van klokkenluiders, 224 afkomstig van mensen die geen klokkenluider zijn en van 127 meldingen is dat nog niet bekend.

Werknemers van Nederlandse werkgevers kunnen de afdeling onderzoek van het Huis verzoeken om een onderzoek te doen. Deze afdeling doet onderzoek naar vermoedens van een werkgerelateerde maatschappelijke misstand. Ook doen zij onderzoek naar de vraag of de werknemer is benadeeld door de werkgever als gevolg van het doen van een melding: het bejegeningsonderzoek. In 2018 ontving de afdeling onderzoek 19 verzoeken voor het doen van een onderzoek. De afdeling heeft naar aanleiding van 7 van deze meldingen daadwerkelijk een onderzoek gestart.

Bron: Huis voor Klokkenluiders

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

De AFM publiceert factoren die de kwaliteitsgerichte cultuur versterken of belemmeren

De AFM publiceert factoren die de kwaliteitsgerichte cultuur versterken of belemmeren

De AFM heeft onderzoek gedaan onder 1200 medewerkers van de Big4 accountantskantoren. Dit in het kader van het toezicht op kwaliteit dat de AFM op grond van de Wta uitoefent.De AFM heeft de deelnemers 20 factoren voorgelegd en gevraagd welke factoren van hun betreft invloed zouden hebben op de kwaliteitsgerichte cultuur van de organisatie.

Het Huis voor klokkenluiders publiceert de eerste twee onderzoeksrapporten

Het Huis voor klokkenluiders publiceert de eerste twee onderzoeksrapporten

Op 1 mei heeft het Huis voor klokkenluiders de eerste twee onderzoeksrapporten gepubliceerd. Beide onderzoeken zijn gericht op de bejegening van een melder. Het betreft werknemers die na het doen van een melding werden ontslagen.

Alles is te koop

Alles is te koop

Op 24 januari bezocht ik de Nieuwjaarsborrel van de VCO in Utrecht. De Winkel van Sinkel vormde een warm en inspirerend decor voor interessante ontmoetingen met compliance professionals uit het hele land. Wat is dit toch een ideale gelegenheid om collega’s te treffen en met elkaar de nieuwe inzichten op het gebied van compliance met elkaar te delen. Dit soort ontmoetingen met vakgenoten biedt een gemêleerde combinatie van waardevolle kennis en interessante ervaringen die ik toch niet graag zou missen. In deze blog deel ik graag twee van de onderwerpen waar ik het met anderen over heb gehad.

Send this to a friend