Huis voor klokkenluiders over 2018

18 maart 2019

Het Huis voor klokkenluiders heeft haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. In haar jaarverslag blikken ze niet alleen terug op het aantal adviesaanvragen en verzoeken tot onderzoek, maar gaan ze ook in op de interne herstart die het Huis in 2018 heeft ingezet. Het Huis bestaat uit een afdeling advies, een afdeling onderzoek, een afdeling preventie en een stafafdeling.

Werknemers van Nederlandse werkgevers kunnen advies inwinnen bij de afdeling advies. Bijvoorbeeld over de meldprocedure of zijn of haar persoonlijke bescherming. In 2018 zijn 365 adviesaanvragen binnengekomen. Van deze adviesaanvragen zijn 14 afkomstig van klokkenluiders, 224 afkomstig van mensen die geen klokkenluider zijn en van 127 meldingen is dat nog niet bekend.

Werknemers van Nederlandse werkgevers kunnen de afdeling onderzoek van het Huis verzoeken om een onderzoek te doen. Deze afdeling doet onderzoek naar vermoedens van een werkgerelateerde maatschappelijke misstand. Ook doen zij onderzoek naar de vraag of de werknemer is benadeeld door de werkgever als gevolg van het doen van een melding: het bejegeningsonderzoek. In 2018 ontving de afdeling onderzoek 19 verzoeken voor het doen van een onderzoek. De afdeling heeft naar aanleiding van 7 van deze meldingen daadwerkelijk een onderzoek gestart.

Bron: Huis voor Klokkenluiders

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Alles is te koop

Alles is te koop

Op 24 januari bezocht ik de Nieuwjaarsborrel van de VCO in Utrecht. De Winkel van Sinkel vormde een warm en inspirerend decor voor interessante ontmoetingen met compliance professionals uit het hele land. Wat is dit toch een ideale gelegenheid om collega’s te treffen en met elkaar de nieuwe inzichten op het gebied van compliance met elkaar te delen. Dit soort ontmoetingen met vakgenoten biedt een gemêleerde combinatie van waardevolle kennis en interessante ervaringen die ik toch niet graag zou missen. In deze blog deel ik graag twee van de onderwerpen waar ik het met anderen over heb gehad.

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB heeft in december 2018 een aantal eerste bevindingen gepubliceerd naar aanleiding van hun onderzoek naar de compliancefunctie bij verzekeraars. DNB heeft in het najaar van 2018 onderzoek verricht bij vijf verzekeraars. Bij vier van deze verzekeraars gaan zijn in 2019 opnieuw onderzoek doen.

Onderzoek gedrag en cultuur in het compliancesysteem: wat is er gewonnen?

Onderzoek gedrag en cultuur in het compliancesysteem: wat is er gewonnen?

Het rapport ‘Wat is er gewonnen’ is vandaag gepubliceerd. In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van ons onderzoek naar de mate van integratie van gedrag en cultuur in het compliancesysteem van financiële ondernemingen in Nederland. Het rapport sluit af met een aantal tips en adviezen voor compliance officers, bestuurders, commissarissen en externe toezichthouders.

Send this to a friend