< p>

Huis voor klokkenluiders over 2018

18 maart 2019

Het Huis voor klokkenluiders heeft haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. In haar jaarverslag blikken ze niet alleen terug op het aantal adviesaanvragen en verzoeken tot onderzoek, maar gaan ze ook in op de interne herstart die het Huis in 2018 heeft ingezet. Het Huis bestaat uit een afdeling advies, een afdeling onderzoek, een afdeling preventie en een stafafdeling.

Werknemers van Nederlandse werkgevers kunnen advies inwinnen bij de afdeling advies. Bijvoorbeeld over de meldprocedure of zijn of haar persoonlijke bescherming. In 2018 zijn 365 adviesaanvragen binnengekomen. Van deze adviesaanvragen zijn 14 afkomstig van klokkenluiders, 224 afkomstig van mensen die geen klokkenluider zijn en van 127 meldingen is dat nog niet bekend.

Werknemers van Nederlandse werkgevers kunnen de afdeling onderzoek van het Huis verzoeken om een onderzoek te doen. Deze afdeling doet onderzoek naar vermoedens van een werkgerelateerde maatschappelijke misstand. Ook doen zij onderzoek naar de vraag of de werknemer is benadeeld door de werkgever als gevolg van het doen van een melding: het bejegeningsonderzoek. In 2018 ontving de afdeling onderzoek 19 verzoeken voor het doen van een onderzoek. De afdeling heeft naar aanleiding van 7 van deze meldingen daadwerkelijk een onderzoek gestart.

Bron: Huis voor Klokkenluiders

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

De nieuwste editie over de Eed/Belofte | Vakblad De Compliance Officer

De nieuwste editie over de Eed/Belofte | Vakblad De Compliance Officer

De nieuwste editie van het vakblad De Compliance Officer staat in het teken van de Eed/Belofte. Zo evalueert Ethicus en advocaat Jonathan Soeharno het fenomeen dat alleen in Nederland een wettelijke verplichting kent. Edgar Karssing en Cora Wielenga presenteren in deze editie de resultaten van een onderzoek naar de impact van de eed/belofte en kernwaarden in de financiële sector.

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

In december publiceerde het Huis voor Klokkenluiders haar laatste onderzoeksrapport. Ditmaal deed het Huis onderzoek naar onrechtmatig besteden van overheidsgeld. In deze blog licht ik kort het onderzoek toe en bespreek ik een aantal punten uit het onderzoeksrapport, waar organisaties die de meldregeling willen inrichten of evalueren rekening mee kunnen houden.

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Op 19 oktober heeft de Pensioenfederatie een nieuw model voor een klokkenluidersregeling opgesteld. Ik heb het nieuwe model doorgenomen en deel in dit artikel mijn bevindingen. Het model is een overzichtelijke regeling geworden en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet huis voor klokkenluiders. Wanneer je het model wilt aanpassen naar de situatie van je pensioenfonds, dan adviseer ik om onderstaande aandachtspunten mee te nemen in de overwegingen.

Send this to a friend