< p>

Huis voor Klokkenluiders doet onderzoek naar integriteitsbeleid en complianceprogramma’s

01 oktober 2020

Het Huis voor Klokkenluiders is een onderzoek gestart naar het integriteitsbeleid en complianceprogramma’s bij organisaties. Zij wil graag meer inzicht krijgen in de manier waarop organisaties integriteit en compliance inrichten. Vanzelfsprekend gaat de aandacht van het Huis daarbij uit naar een veilig en effectief meldklimaat.

Het Huis roept iedereen op die binnen zijn / haar organisatie (mede)verantwoordelijk is voor het integriteits- of compliancebeleid deel te nemen aan het onderzoek. Zij richt zich daarbij op integriteitsfunctionarissen, compliance officers, directeuren, HR-professionals of vertrouwenspersonen. Het is opvallend dat het Huis integriteitsfunctionarissen, compliance officers, HR-professionals en vertrouwenspersonen als verantwoordelijke voor het integriteitsbeleid of complianceprogramma benoemd. In mijn optiek zijn deze functionarissen faciliterend aan de organisatie in het integriteits- en compliancebeleid. De directie is (als eerste lijn) verantwoordelijk.

Ten behoeve van het onderzoek heeft het Huis een online enquête opgezet (duurt 20 minuten).

Bron: Huis van Klokkenluiders

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

In het najaar van 2019 berichtten wij over de publicatie van de Europese ‘klokkenluidersrichtlijn’ (hierna: de richtlijn). De lidstaten hebben tot 17 december 2021 de tijd om deze richtlijn te implementeren. Hoewel Nederland met de Wet Huis voor Klokkenluiders voorop loopt wat de bescherming van klokkenluiders betreft, noopt de richtlijn ook in Nederland tot aanpassingen van de huidige wetgeving.

Lidstaten hebben nog twee jaar de tijd om de nieuwe klokkenluidersrichtlijn te implementeren

Lidstaten hebben nog twee jaar de tijd om de nieuwe klokkenluidersrichtlijn te implementeren

De nieuwe EU-regels die in april dit jaar zijn aangenomen door het Europees Parlement zijn op 7 oktober formeel vastgesteld. Dat betekent dat de lidstaten nog twee jaar de tijd hebben om de nationale wetgeving aan te passen om aan deze richtlijn te voldoen.

Een integere bedrijfsvoering bouw je op een stevig fundament

Een integere bedrijfsvoering bouw je op een stevig fundament

Voor het versterken en waarborgen van integriteit in organisaties is een stevige ondergrond, een goed fundament van grote waarde. Het voorkomt spreekwoordelijk scheefzakken, scheuren in de muren en meer van dat soort ellende. Maar waar moeten we dan aan denken als we het hebben over een goed fundament?

Send this to a friend