< p>

Huis voor klokkenluiders: De rol van vertrouwenspersoon moet versterkt worden

03 december 2018

Het Huis voor Klokkenluiders heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop vertrouwenspersoon integriteit (VPI) functioneren binnen ondernemingen. Het huis concludeert in het rapport ‘De vertrouwenspersoon integriteit. Stand van zaken en ontwikkelperspectieven’ het volgende:

  1. De rol van de VPI is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de interne meldstructuur.
  2. De VPI moet meer (kunnen) doen om deskundigheid en kwaliteit te ontwikkelen en onderhouden.
  3. Werkgevers kunnen zich meer inspannen voor een veilige cultuur en bescherming van de VPI.
  4. Nieuwe wetgeving is denkbaar, werkgeversorganisaties zijn echter eerst zelf aan zet.

In het rapport geeft het Huis aanbevelingen voor VPI’s en werkgevers.

Is het verplicht om een VP aan te stellen?
In het persbericht van het Huis is opgenomen dat op grond van de wet Huis voor klokkenluiders organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht zijn om een VPI aan te stellen. Volgens ons is dit niet het geval. Deze organisaties hebben een verplichting tot het inrichten van een interne meldregeling. Hoewel het gebruikelijk is, en ook zeker wenselijk is om in de regeling een rol toe te bedelen aan een VPI is het benoemen van een VPI an sich geen verplichting. Dit is vergelijkbaar met de benoeming van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO). Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en heeft daarbij op grond van de arbeidsomstandighedenwet de verplichting om beleid te voeren ten aanzien van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In dat kader is het goed om een VPO te benoemen, maar evenmin is dit verplicht.

Verschil tussen VPI en VPO
Bij de VPI kunnen werknemers integriteitsvragen stellen, vertrouwelijk overleggen en advies krijgen over het melden van een misstand. De vertrouwenspersoon is er zowel voor de werknemer als de werkgever en speelt een belangrijke rol bij het analyseren van meldingen en bij het rapporteren over de aard en omvang ervan. Bij de VPO kunnen medewerkers terecht om te sparren over ongewenste omgangsvormen (zoals geweld, agressie, (sexuele) intimidatie, discriminatie etc). In tegenstelling tot de rol van de VPI, is de VPO er alleen voor de werknemer. Een VPO ondersteunt de medewerker.

Kun je melden bij een VP?
Er is een wijd verspreid misverstand: ‘de vp is een meldloket’. Je kunt niet melden bij de vertrouwenspersoon, maar wel via de vertrouwenspersoon wanneer een medewerker zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg voelt om zelf een melding te doen bij een meldpunt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Cora Wielenga.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

De rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ en ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ zijn prima te combineren

De rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ en ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ zijn prima te combineren

In deze serie blogs schrijf ik over misverstanden die er bestaan over de rol van vertrouwenspersoon. In deze editie behandel ik het misverstand dat de rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ (VPI) en de ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ (VPO) beter niet gecombineerd kunnen worden.

De compliance officer is onze vertrouwenspersoon

De compliance officer is onze vertrouwenspersoon

Er bestaan nog wat misverstanden over de rol van vertrouwenspersoon. Ik merk dat sommige organisaties in de veronderstelling zijn dat de vertrouwenspersoon een verplichting is . Of soms wordt de vertrouwenspersoon als meldloket gezien of benoemd. Of wordt slechts één van de twee type vertrouwenspersoonrollen ingevuld; of alleen die van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of die van vertrouwenspersoon integriteit.

De vertrouwenspersoon is geen verplichting. Nog niet.

De vertrouwenspersoon is geen verplichting. Nog niet.

In deze eerste blog schrijf ik over het misverstand dat het benoemen van een vertrouwenspersoon verplicht is bij organisaties. Om dat misverstand meteen maar te ontzenuwen: het is niet verplicht om een vertrouwenspersoon te benoemen, althans nóg niet. Sommige organisaties, zoals het Huis voor Klokkenluiders in hun rapport over vertrouwenspersonen, hebben opgeroepen om het benoemen van een vertrouwenspersoon verplicht te laten stellen, maar zo ver is het nu nog niet.

Send this to a friend