< p>

Huis voor klokkenluiders: De rol van vertrouwenspersoon moet versterkt worden

03 december 2018

Het Huis voor Klokkenluiders heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop vertrouwenspersoon integriteit (VPI) functioneren binnen ondernemingen. Het huis concludeert in het rapport ‘De vertrouwenspersoon integriteit. Stand van zaken en ontwikkelperspectieven’ het volgende:

  1. De rol van de VPI is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de interne meldstructuur.
  2. De VPI moet meer (kunnen) doen om deskundigheid en kwaliteit te ontwikkelen en onderhouden.
  3. Werkgevers kunnen zich meer inspannen voor een veilige cultuur en bescherming van de VPI.
  4. Nieuwe wetgeving is denkbaar, werkgeversorganisaties zijn echter eerst zelf aan zet.

In het rapport geeft het Huis aanbevelingen voor VPI’s en werkgevers.

Is het verplicht om een VP aan te stellen?
In het persbericht van het Huis is opgenomen dat op grond van de wet Huis voor klokkenluiders organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht zijn om een VPI aan te stellen. Volgens ons is dit niet het geval. Deze organisaties hebben een verplichting tot het inrichten van een interne meldregeling. Hoewel het gebruikelijk is, en ook zeker wenselijk is om in de regeling een rol toe te bedelen aan een VPI is het benoemen van een VPI an sich geen verplichting. Dit is vergelijkbaar met de benoeming van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO). Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en heeft daarbij op grond van de arbeidsomstandighedenwet de verplichting om beleid te voeren ten aanzien van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In dat kader is het goed om een VPO te benoemen, maar evenmin is dit verplicht.

Verschil tussen VPI en VPO
Bij de VPI kunnen werknemers integriteitsvragen stellen, vertrouwelijk overleggen en advies krijgen over het melden van een misstand. De vertrouwenspersoon is er zowel voor de werknemer als de werkgever en speelt een belangrijke rol bij het analyseren van meldingen en bij het rapporteren over de aard en omvang ervan. Bij de VPO kunnen medewerkers terecht om te sparren over ongewenste omgangsvormen (zoals geweld, agressie, (sexuele) intimidatie, discriminatie etc). In tegenstelling tot de rol van de VPI, is de VPO er alleen voor de werknemer. Een VPO ondersteunt de medewerker.

Kun je melden bij een VP?
Er is een wijd verspreid misverstand: ‘de vp is een meldloket’. Je kunt niet melden bij de vertrouwenspersoon, maar wel via de vertrouwenspersoon wanneer een medewerker zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg voelt om zelf een melding te doen bij een meldpunt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Cora Wielenga.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Stap in de helikopter of de duikboot

Stap in de helikopter of de duikboot

Je kunt uit een boekje goed de basis leren. Welke begrippen en concepten heb je nodig om te kunnen functioneren in de praktijk? Het levert je de basis. Maar zoals iedereen wel weet: de praktijk leert je pas hoe je deze opgedane kennis kunt toepassen. In de praktijk kom je problemen en uitdagingen tegen die niet letterlijk in het boek staan beschreven. Je wordt uitgedaagd om met alles wat je in je mars hebt iets op te lossen en om te gaan met niet-ideale omstandigheden. In de praktijk word je pas echt een compliance officer.

Wat is het goede om te doen?

Wat is het goede om te doen?

Deze tijden vormen een enorm interessante periode in termen van compliance. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich ook daadwerkelijk aan de regels houden? Is dreigen met handhaving, boetes en aantekeningen op je strafblad voldoende? Of moeten we een slag dieper? Dit zijn precies de vragen die ondernemingen zich tegenwoordig ook in toenemende mate stellen. Hoe kunnen we de risico’s, die nu eenmaal verbonden zijn aan het voeren van een bedrijf, zo goed mogelijk beheersen en welke rol heb je hier als compliance officer in?

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

In december publiceerde het Huis voor Klokkenluiders haar laatste onderzoeksrapport. Ditmaal deed het Huis onderzoek naar onrechtmatig besteden van overheidsgeld. In deze blog licht ik kort het onderzoek toe en bespreek ik een aantal punten uit het onderzoeksrapport, waar organisaties die de meldregeling willen inrichten of evalueren rekening mee kunnen houden.

Send this to a friend