Huis voor klokkenluiders: De rol van vertrouwenspersoon moet versterkt worden

03 december 2018

Het Huis voor Klokkenluiders heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop vertrouwenspersoon integriteit (VPI) functioneren binnen ondernemingen. Het huis concludeert in het rapport ‘De vertrouwenspersoon integriteit. Stand van zaken en ontwikkelperspectieven’ het volgende:

  1. De rol van de VPI is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de interne meldstructuur.
  2. De VPI moet meer (kunnen) doen om deskundigheid en kwaliteit te ontwikkelen en onderhouden.
  3. Werkgevers kunnen zich meer inspannen voor een veilige cultuur en bescherming van de VPI.
  4. Nieuwe wetgeving is denkbaar, werkgeversorganisaties zijn echter eerst zelf aan zet.

In het rapport geeft het Huis aanbevelingen voor VPI’s en werkgevers.

Is het verplicht om een VP aan te stellen?
In het persbericht van het Huis is opgenomen dat op grond van de wet Huis voor klokkenluiders organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht zijn om een VPI aan te stellen. Volgens ons is dit niet het geval. Deze organisaties hebben een verplichting tot het inrichten van een interne meldregeling. Hoewel het gebruikelijk is, en ook zeker wenselijk is om in de regeling een rol toe te bedelen aan een VPI is het benoemen van een VPI an sich geen verplichting. Dit is vergelijkbaar met de benoeming van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO). Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en heeft daarbij op grond van de arbeidsomstandighedenwet de verplichting om beleid te voeren ten aanzien van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In dat kader is het goed om een VPO te benoemen, maar evenmin is dit verplicht.

Verschil tussen VPI en VPO
Bij de VPI kunnen werknemers integriteitsvragen stellen, vertrouwelijk overleggen en advies krijgen over het melden van een misstand. De vertrouwenspersoon is er zowel voor de werknemer als de werkgever en speelt een belangrijke rol bij het analyseren van meldingen en bij het rapporteren over de aard en omvang ervan. Bij de VPO kunnen medewerkers terecht om te sparren over ongewenste omgangsvormen (zoals geweld, agressie, (sexuele) intimidatie, discriminatie etc). In tegenstelling tot de rol van de VPI, is de VPO er alleen voor de werknemer. Een VPO ondersteunt de medewerker.

Kun je melden bij een VP?
Er is een wijd verspreid misverstand: ‘de vp is een meldloket’. Je kunt niet melden bij de vertrouwenspersoon, maar wel via de vertrouwenspersoon wanneer een medewerker zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg voelt om zelf een melding te doen bij een meldpunt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Cora Wielenga.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Wat kunnen wij leren van Gordon Ramsay?

Wat kunnen wij leren van Gordon Ramsay?

Een aantal studenten van de Hotelschool heeft in de loop der jaren de weg gevonden naar het compliancevak. Hier ben ik er eentje van. Niet zo heel verwonderlijk vind ik. Les één van de Hotelschool is dat we het onze gasten naar de zin willen maken. Gasten, niet klanten. Een klein, maar cruciaal verschil in de wijze waarop je naar de organisatie en de markt kijkt.

Zit er muziek in compliance?

Zit er muziek in compliance?

Al zo’n jaar of tien ben ik actief in ons interessante vakgebied. Het blijft voor mij een fascinerende sport om integriteit niet alleen goed verkocht, maar ook goed ingevoerd te krijgen bij organisaties. Dat gaat niet altijd van een leien dakje en misschien is dat juist ook wel de uitdaging. Want, wat als iedereen zich integer zou gedragen? Dat zou toch betekenen dat we als compliance officers overbodig zijn geworden?

Wat is nu eigenlijk echt het risico?

Wat is nu eigenlijk echt het risico?

Praten over risico’s is nu niet meteen de eerste hobby van managers en bestuurders, merk ik wel eens. En dat is een understatement. Te vaak wordt risicobeheer, waaronder compliance risicobeheer, als corvee gezien. Als een onderdeel van de verplichte ellende die je over je afroept als je financiële producten en diensten wilt verkopen.

Send this to a friend