< p>

Het Huis voor klokkenluiders publiceert de eerste twee onderzoeksrapporten

06 mei 2019

Op 1 mei heeft het Huis voor klokkenluiders de eerste twee onderzoeksrapporten gepubliceerd. Beide onderzoeken zijn gericht op de bejegening van een melder. Het betreft werknemers die na het doen van een melding werden ontslagen.

In het ene onderzoek betrof het een werknemer bij een bedrijf in industriële verpakkingen, die meldde dat de verpakkingen met een keurmerk toch mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar op kunnen leveren. Het was terecht dat deze medewerker zijn vermoedens uitte, maar hij kreeg toch ontslag. Het huis verklaart in het onderzoeksrapport dat deze melder zich als een ‘goede melder’ heeft gedragen en vanwege de melding onterecht is ontslagen. Het andere onderzoeksrapport betreft een ambtenaar die naar zijn idee is ontslagen na het doen van een melding over het illegaal storten van grond. In deze casus heeft het huis geoordeeld dat de werknemer niet vanwege de melding is ontslagen, maar vanwege een arbeidsconflict.

Dit zijn de eerste twee onderzoeksrapporten die het Huis voor klokkenluiders heeft opgeleverd. Het Huis is op 1 juli 2016 opgericht. Deze onderzoeksrapporten zijn gebaseerd op meldingen die in de eerste maand van het bestaan van het huis zijn binnengekomen.

Zie voor meer informatie en de volledige rapporten de website van het Huis.

Gerelateerde informatie

De rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ en ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ zijn prima te combineren

De rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ en ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ zijn prima te combineren

In deze serie blogs schrijf ik over misverstanden die er bestaan over de rol van vertrouwenspersoon. In deze editie behandel ik het misverstand dat de rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ (VPI) en de ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ (VPO) beter niet gecombineerd kunnen worden.

Wow-verhalen die laten zien waarom de compliance officer doet wat hij doet. De nieuwste editie van De Compliance Officer, ‘Beroepstrots’

Wow-verhalen die laten zien waarom de compliance officer doet wat hij doet. De nieuwste editie van De Compliance Officer, ‘Beroepstrots’

Beroepstrots is een belangrijk thema in elke beroepsgroep. Het werk van de compliance officers wordt niet altijd van nature gewaardeerd of geëerd. Vandaar dat het een goed moment is om hen hun verhaal te laten vertellen. Lees nu de meest recente editie van De Compliance Officer 'Beroepstrots'.

De compliance officer is onze vertrouwenspersoon

De compliance officer is onze vertrouwenspersoon

Er bestaan nog wat misverstanden over de rol van vertrouwenspersoon. Ik merk dat sommige organisaties in de veronderstelling zijn dat de vertrouwenspersoon een verplichting is . Of soms wordt de vertrouwenspersoon als meldloket gezien of benoemd. Of wordt slechts één van de twee type vertrouwenspersoonrollen ingevuld; of alleen die van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of die van vertrouwenspersoon integriteit.

Send this to a friend