< p>

Het Huis voor klokkenluiders publiceert de eerste twee onderzoeksrapporten

06 mei 2019

Op 1 mei heeft het Huis voor klokkenluiders de eerste twee onderzoeksrapporten gepubliceerd. Beide onderzoeken zijn gericht op de bejegening van een melder. Het betreft werknemers die na het doen van een melding werden ontslagen.

In het ene onderzoek betrof het een werknemer bij een bedrijf in industriële verpakkingen, die meldde dat de verpakkingen met een keurmerk toch mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar op kunnen leveren. Het was terecht dat deze medewerker zijn vermoedens uitte, maar hij kreeg toch ontslag. Het huis verklaart in het onderzoeksrapport dat deze melder zich als een ‘goede melder’ heeft gedragen en vanwege de melding onterecht is ontslagen. Het andere onderzoeksrapport betreft een ambtenaar die naar zijn idee is ontslagen na het doen van een melding over het illegaal storten van grond. In deze casus heeft het huis geoordeeld dat de werknemer niet vanwege de melding is ontslagen, maar vanwege een arbeidsconflict.

Dit zijn de eerste twee onderzoeksrapporten die het Huis voor klokkenluiders heeft opgeleverd. Het Huis is op 1 juli 2016 opgericht. Deze onderzoeksrapporten zijn gebaseerd op meldingen die in de eerste maand van het bestaan van het huis zijn binnengekomen.

Zie voor meer informatie en de volledige rapporten de website van het Huis.

Gerelateerde informatie

Huis voor klokkenluiders over 2018

Huis voor klokkenluiders over 2018

Het Huis voor klokkenluiders heeft haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. In haar jaarverslag blikken ze niet alleen terug op het aantal adviesaanvragen en verzoeken tot onderzoek, maar gaan ze ook in op de interne herstart die het Huis in 2018 heeft ingezet. Het Huis bestaat uit een afdeling advies, een afdeling onderzoek, een afdeling preventie en een stafafdeling.

Alles is te koop

Alles is te koop

Op 24 januari bezocht ik de Nieuwjaarsborrel van de VCO in Utrecht. De Winkel van Sinkel vormde een warm en inspirerend decor voor interessante ontmoetingen met compliance professionals uit het hele land. Wat is dit toch een ideale gelegenheid om collega’s te treffen en met elkaar de nieuwe inzichten op het gebied van compliance met elkaar te delen. Dit soort ontmoetingen met vakgenoten biedt een gemêleerde combinatie van waardevolle kennis en interessante ervaringen die ik toch niet graag zou missen. In deze blog deel ik graag twee van de onderwerpen waar ik het met anderen over heb gehad.

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB is ontevreden over invulling van de compliancefunctie bij verzekeraars

DNB heeft in december 2018 een aantal eerste bevindingen gepubliceerd naar aanleiding van hun onderzoek naar de compliancefunctie bij verzekeraars. DNB heeft in het najaar van 2018 onderzoek verricht bij vijf verzekeraars. Bij vier van deze verzekeraars gaan zijn in 2019 opnieuw onderzoek doen.

Send this to a friend