< p>

Het Huis voor klokkenluiders publiceert de eerste twee onderzoeksrapporten

06 mei 2019

Op 1 mei heeft het Huis voor klokkenluiders de eerste twee onderzoeksrapporten gepubliceerd. Beide onderzoeken zijn gericht op de bejegening van een melder. Het betreft werknemers die na het doen van een melding werden ontslagen.

In het ene onderzoek betrof het een werknemer bij een bedrijf in industriële verpakkingen, die meldde dat de verpakkingen met een keurmerk toch mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar op kunnen leveren. Het was terecht dat deze medewerker zijn vermoedens uitte, maar hij kreeg toch ontslag. Het huis verklaart in het onderzoeksrapport dat deze melder zich als een ‘goede melder’ heeft gedragen en vanwege de melding onterecht is ontslagen. Het andere onderzoeksrapport betreft een ambtenaar die naar zijn idee is ontslagen na het doen van een melding over het illegaal storten van grond. In deze casus heeft het huis geoordeeld dat de werknemer niet vanwege de melding is ontslagen, maar vanwege een arbeidsconflict.

Dit zijn de eerste twee onderzoeksrapporten die het Huis voor klokkenluiders heeft opgeleverd. Het Huis is op 1 juli 2016 opgericht. Deze onderzoeksrapporten zijn gebaseerd op meldingen die in de eerste maand van het bestaan van het huis zijn binnengekomen.

Zie voor meer informatie en de volledige rapporten de website van het Huis.

Gerelateerde informatie

De nieuwste editie over de Eed/Belofte | Vakblad De Compliance Officer

De nieuwste editie over de Eed/Belofte | Vakblad De Compliance Officer

De nieuwste editie van het vakblad De Compliance Officer staat in het teken van de Eed/Belofte. Zo evalueert Ethicus en advocaat Jonathan Soeharno het fenomeen dat alleen in Nederland een wettelijke verplichting kent. Edgar Karssing en Cora Wielenga presenteren in deze editie de resultaten van een onderzoek naar de impact van de eed/belofte en kernwaarden in de financiële sector.

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

In december publiceerde het Huis voor Klokkenluiders haar laatste onderzoeksrapport. Ditmaal deed het Huis onderzoek naar onrechtmatig besteden van overheidsgeld. In deze blog licht ik kort het onderzoek toe en bespreek ik een aantal punten uit het onderzoeksrapport, waar organisaties die de meldregeling willen inrichten of evalueren rekening mee kunnen houden.

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Op 19 oktober heeft de Pensioenfederatie een nieuw model voor een klokkenluidersregeling opgesteld. Ik heb het nieuwe model doorgenomen en deel in dit artikel mijn bevindingen. Het model is een overzichtelijke regeling geworden en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet huis voor klokkenluiders. Wanneer je het model wilt aanpassen naar de situatie van je pensioenfonds, dan adviseer ik om onderstaande aandachtspunten mee te nemen in de overwegingen.

Send this to a friend