< p>

Het CNV heeft onderzoek laten doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer

08 juli 2021

Het CNV heeft onderzoek laten doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer. De resultaten van het onderzoek zijn 17 juni jl. gepubliceerd op de CNV-website 

Uit het onderzoek onder een representatieve groep van 2700 werkenden blijkt dat 61% van de vrouwen en 18% van de mannen wel eens te maken heeft gehad met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. De aanwezigheid van een protocol om seksuele intimidatie te bestrijden, bespreekbaarheid in de organisatie en de bekendheid van begeleiding door de vertrouwenspersoon laten volgens de respondenten te wensen over.  

Bekijk de uitkomsten van dit onderzoek op de website van CNV. 

Wat zouden de uitkomsten van dit onderzoek zijn in jullie organisatie?  

Het vergroten van de bewustwording over (het voorkomen van) seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag, en het bevorderen van de bespreekbaarheid hiervan helpen om ongewenst gedrag in jullie organisatie te bestrijden. De OR kan hierin rol spelen, evenals de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt daarnaast de medewerker een luisterend oor en begeleidt desgewenst bij de stappen om de situatie te stoppen. 

Heb je vragen over het voorkomen van ongewenst gedrag in jullie organisatie, het opstellen of verbeteren van beleid hierover en/of hoe de vertrouwenspersoon de organisatie hierbij kan ondersteunen? Neem dan gerust contact met mij op of met mijn collega’s Cora Wielenga of Selma Moelker. Wij zijn gecertificeerd vertrouwenspersonen, opgeleid en deskundig op dit onderwerp. 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Wordt de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders uitgesteld?

Wordt de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders uitgesteld?

Op 30 september 2021 was het rondetafelgesprek van de Commissie Binnenlandse zaken over de EU-Klokkenluidersrichtlijn. In drie etappes werden experts uitgenodigd om hun visie over de Wet te geven en vragen van Kamerleden te beantwoorden. In dit artikel hebben we een aantal belangrijke punten opgenomen die in het gesprek naar voren kwamen die mogelijk effect hebben op het voorstel van de wet bescherming klokkenluiders of nuttig zijn bij de implementatie van de wet in je eigen organisatie.

Veel meer organisaties worden verplicht om een klokkenluidersregeling in te richten

Veel meer organisaties worden verplicht om een klokkenluidersregeling in te richten

Op dit moment kennen we in Nederland de Wet Huis voor klokkenluiders die werkgevers verplicht om een meldprocedure in te richten. Deze wet wordt zeer waarschijnlijk in december van dit jaar gewijzigd en dat heeft gevolgen voor veel organisaties.

Vertrouwenspersonen bij toetsingen DNB en AFM

Vertrouwenspersonen bij toetsingen DNB en AFM

DNB en AFM hebben twee vertrouwenspersonen benoemd. Bestuurders en commissarissen die worden of zijn getoetst door AFM/DNB kunnen in vertrouwen hun situatie bespreken met een van deze twee vertrouwenspersonen. Zij kunnen dat doen als zaken in de omgang of communicatie ertoe hebben geleid dat deze persoon is gekwetst, een persoonlijke grens is overschreden en de persoon zich hierdoor onveilig voelt in deze situatie of een gevoel van onvrede is ontstaan.