< p>

Het CNV heeft onderzoek laten doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer

08 juli 2021

Het CNV heeft onderzoek laten doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer. De resultaten van het onderzoek zijn 17 juni jl. gepubliceerd op de CNV-website 

Uit het onderzoek onder een representatieve groep van 2700 werkenden blijkt dat 61% van de vrouwen en 18% van de mannen wel eens te maken heeft gehad met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. De aanwezigheid van een protocol om seksuele intimidatie te bestrijden, bespreekbaarheid in de organisatie en de bekendheid van begeleiding door de vertrouwenspersoon laten volgens de respondenten te wensen over.  

Bekijk de uitkomsten van dit onderzoek op de website van CNV. 

Wat zouden de uitkomsten van dit onderzoek zijn in jullie organisatie?  

Het vergroten van de bewustwording over (het voorkomen van) seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag, en het bevorderen van de bespreekbaarheid hiervan helpen om ongewenst gedrag in jullie organisatie te bestrijden. De OR kan hierin rol spelen, evenals de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt daarnaast de medewerker een luisterend oor en begeleidt desgewenst bij de stappen om de situatie te stoppen. 

Heb je vragen over het voorkomen van ongewenst gedrag in jullie organisatie, het opstellen of verbeteren van beleid hierover en/of hoe de vertrouwenspersoon de organisatie hierbij kan ondersteunen? Neem dan gerust contact met mij op of met mijn collega’s Cora Wielenga of Selma Moelker. Wij zijn gecertificeerd vertrouwenspersonen, opgeleid en deskundig op dit onderwerp. 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Wetsvoorstel voor Wet bescherming klokkenluiders mag naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel voor Wet bescherming klokkenluiders mag naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Dit is het wetsvoorstel dat de Wet Huis voor klokkenluiders wijzigt in de Wet bescherming klokkenluiders. Nederland is verplicht om de EU-richtlijn in december dit jaar geïmplementeerd te hebben.

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders (hierna: HvK) heeft op 15 maart 2021 zijn jaarverslag gepresenteerd. We lichten de highlights van 2020 kort toe.

Wat staat ons te wachten met de Wet bescherming klokkenluiders?

Wat staat ons te wachten met de Wet bescherming klokkenluiders?

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de Wet Huis voor klokkenluiders aan te passen. Aanleiding hiervoor is de EU richtlijn 2019/1937. Deze richtlijn gaat over de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. In deze korte bijdrage vertelt Cora Wielenga wat er wijzigt, voor wie de nieuwe wet relevant is, en welke acties je als werkgever (of als compliance officer adviserend aan het bestuur) moet nemen.

Send this to a friend