Happy Data Protection Day!

28 januari 2019

Vandaag vieren we voor de 12e keer Data Protection Day en tevens ook de 38ste verjaardag van het Dataprotectieverdrag. Deze dag is de uitgewezen gelegenheid om aandacht te vragen voor het belang van privacy en om de bescherming van persoonsgegevens aan te halen. Met de toename van datalekken en cybercriminaliteit kunnen we stellen dat gegevensbescherming belangrijker is dan ooit. Hierdoor hebben we alle reden om het fundament van privacy vandaag extra in de spotlights te zetten.

We kunnen in ieder geval vaststellen dat aan aandacht voor privacy geen gebrek is geweest vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Aangezien er al veel is gezegd en geschreven over de AVG, willen wij graag kort stilstaan bij de oorsprong van privacy.

De geboorte van de Data Protection Day
In 2006 heeft de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie de jaarlijkse ‘European Data Protection Day’ in het leven geroepen om aandacht voor privacy te vragen. De dag waarop dat wordt gevierd, is sinds 2007 al vastgesteld op 28 januari. Dit is ook de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd geopend voor ondertekening. Met deze dag werd beoogd om alle Europese burgers te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Dit Verdrag is vandaag al 38 jaar de hoeksteen van gegevensbescherming in Europa. Sinds 2009 wordt deze dag in de Verenigde Staten ook gevierd onder de naam ‘Data Privacy Day’.

365-dagen Data Protection Day
Overheden, bedrijven en andere organisaties kunnen deze dag volledig in het teken zetten van privacy en gegevensbescherming. Tevens worden betrokkenen extra geïnformeerd over en worden zij gewaarschuwd tegen het misbruik van persoonsgegevens. Wat doet u op deze dag om privacy binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen? Gebruikt u deze dag om bewustwording binnen uw organisatie te creëren of herinnert deze dag u eraan om werk te maken van de bescherming van persoonsgegevens? En moeten we eigenlijk niet denken aan de 365-dagen Data Protection Day?

Bewustwording
Privacy moet naar onze mening niet alleen in het (privacy)beleid van de organisatie of in functieprofielen van medewerkers staan. De cultuur van de organisatie en het handelen van medewerkers speelt bij privacy een belangrijke rol. Er zijn diverse manieren om binnen uw organisatie privacy onder de aandacht te brengen. Zo kunt u onder andere denken aan het opstellen van een bewustwordingsplan, waarbij e-learnings, het volgen van een opleiding of het organiseren van een interne workshop wordt opgenomen.

Momenteel bieden wij de Opleiding Privacy Officer aan die op 13 en 14 maart en 18 en 19 juni dit jaar plaatsvindt. Tevens verzorgen wij ook incompany opleidingen waarbij een introductie over privacy compliance kan worden gegeven. Mocht u vragen hebben over privacy of de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met onze collega’s van het adviesthema privacy.

Thai-Ha Vu
Compliance Professional

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Thai-Ha Vu

Gerelateerde informatie

Verwerking van persoonsgegevens in de VK: Is Brexit de exit van de ‘veilige status’?

Verwerking van persoonsgegevens in de VK: Is Brexit de exit van de ‘veilige status’?

Uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens is met de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 opeens weer een actueel onderwerp geworden voor pensioenfondsen. U zou denken dat er tussen het moment voor en na een no-deal Brexit geen materiële verschillen zullen zitten in de omstandigheid van uw bedrijfsvoering en het laten verwerken van gegevens in het Verenigd Koninkrijk (VK). Echter de wettelijke omstandigheid wordt wel direct anders.

compliance professional CDD of privacy

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend