< p>

Good practices transactiemonitoring

07 november 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zes good practices geïnventariseerd voor het inrichten en uitvoeren van transactiemonitoring. Deze good practices zijn primair voor trustkantoren geschreven, maar als vanzelfsprekend ook voor diverse financiële ondernemingen van nut.

DNB heeft de volgende good practices geïnventariseerd:

  1. De transactiemonitoring is afgestemd op de integriteitsrisico’s die zijn vastgesteld op cliëntniveau.
  2. Een transactieprofiel wordt gebruikt als middel voor transactiemonitoring.
  3. De toegang tot bankrekeningen middels online ‘viewing rights’.
  4. Het adequaat monitoren van rechten en plichten die een doelvennootschap aangaat aan de hand van hiervoor specifiek opgestelde procedures.
  5. De transactiemonitoringsactiviteiten en de overwegingen zijn vastgelegd in het cliëntdossier.
  6. Bij het signaleren van ongebruikelijke transacties worden eerdere en aanverwante transacties opnieuw beoordeeld en wordt het risico- en transactieprofiel herzien alvorens de dienstverlening aan de cliënt wordt hervat.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

5AML 4 Crypto & Blockchain (online opleidingsdag)

5AML 4 Crypto & Blockchain (online opleidingsdag)

De 5e AML is aangenomen en wordt verankerd in de Wwft. Crypto krijgt een aparte status, handelshuizen vallen onder toezicht van DNB en ook voor andere bedrijven die te maken hebben met crypto- en blockchain gerelateerde diensten gaat het een en ander veranderen. Wil je weten wat en wat dit concreet voor jou betekent?

Leergang Compliance Officer 2020 (reeds volgeboekt)

Leergang Compliance Officer 2020 (reeds volgeboekt)

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

De keten tegen financieel-economische criminaliteit

De keten tegen financieel-economische criminaliteit

De noodzaak van intensievere samenwerkingsverbanden op het gebied van witwasbestrijding lijken bij zowel de overheid als bij de private partijen in Nederland doorgedrongen te zijn. Er zijn ondertussen al veel initiatieven opgestart om (publiek-private) samenwerking op gang te krijgen. Tijd om de balans op te maken, want welke initiatieven bestaan er nu? En wat weten we over de effectiviteit van deze initiatieven?

Send this to a friend