< p>

Good practices transactiemonitoring

07 november 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zes good practices geïnventariseerd voor het inrichten en uitvoeren van transactiemonitoring. Deze good practices zijn primair voor trustkantoren geschreven, maar als vanzelfsprekend ook voor diverse financiële ondernemingen van nut.

DNB heeft de volgende good practices geïnventariseerd:

  1. De transactiemonitoring is afgestemd op de integriteitsrisico’s die zijn vastgesteld op cliëntniveau.
  2. Een transactieprofiel wordt gebruikt als middel voor transactiemonitoring.
  3. De toegang tot bankrekeningen middels online ‘viewing rights’.
  4. Het adequaat monitoren van rechten en plichten die een doelvennootschap aangaat aan de hand van hiervoor specifiek opgestelde procedures.
  5. De transactiemonitoringsactiviteiten en de overwegingen zijn vastgelegd in het cliëntdossier.
  6. Bij het signaleren van ongebruikelijke transacties worden eerdere en aanverwante transacties opnieuw beoordeeld en wordt het risico- en transactieprofiel herzien alvorens de dienstverlening aan de cliënt wordt hervat.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend