< p>

Gezamenlijke AML/CFT-visie van ESA’s gepubliceerd

28 februari 2017

De European Supervisory Authorities (ESA’s, bestaande uit: ESMA, EIOPA en EBA) publiceerde hun gezamenlijke visie ten aanzien van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Samengevat stellen zij dat de risico’s voor de Europese financiële sector voortkomen uit: a) ineffectieve AML/CFT-systemen en controles, b) de significante aanpakverschillen tussen de lidstaten, c) gebrek aan informatie over terreurverdachten, d) hoogrisicotransacties die ondergronds worden uitgevoerd. Kortom, de ESA’s zijn van mening dat er meer moet worden gedaan om te verzekeren dat de Europese maatregelen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering effectief zijn.

Bron: European Banking Authority

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend