< p>

Geschiktheidstoets draagt bij aan betere kwaliteit van bestuurders

10 februari 2015

De Beleidsregel geschiktheid die vanaf juli 2012 geldt, ziet toe op een intensieve toetsing van de geschiktheid van bestuurders en commissarissen. In de afgelopen jaren is het slagingspercentage van de toets gestegen.

Volgens DNB is de stijging van 1% (over de periode 2013-2014) een teken dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen kandidaten voordragen van een hogere kwaliteit. Het gaat hier niet alleen om 1% stijging maar ook om een stijging in het aantal toetsingen. Waar in 2013 1.178 kandidaten werden getoetst, waren dat er vorig jaar 1.737.

Uit onderzoek blijkt dat de omvang van de onderneming en de sector van invloed zijn op het aantal ‘aftoetsingen’, oftewel afkeuringen. Zo blijkt dat de grotere ondernemingen vaak het wervings- en selectieproces professioneler hebben ingericht en dat zij meer ervaring hebben met de toetsingsprocedure van DNB. Dit leidt tot minder aftoetsingen.

De sector speelt ook een duidelijke rol. Zo hebben bij trustkantoren en betaalinstellingen meer dan 35% van de kandidaten de toets niet gehaald. Dit tegenover respectievelijk 8%, 11% en 17% bij pensioenfondsen, banken en verzekeraars.

Drie factoren waar DNB duidelijk op let bij de toetsing van kandidaten zijn:

  • het hebben van relevante kennis;
  • de juiste competenties; en
  • geschiktheid binnen het collectief.

Dat laatste betekent dat niet alleen de geschiktheid van de kandidaat an sich wordt getoetst, maar ook in hoeverre de kandidaat als persoon past binnen de RvB of RvC.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Send this to a friend