< p>

Gemakkelijk en veilig identificeren via iDIN

30 november 2016

Nederlandse banken hebben recent tezamen met Betaalvereniging Nederland een eigen online identificatiedienst geïntroduceerd, genaamd: iDIN. Met deze dienst kunnen consumenten zich bij andere organisaties identificeren via de veilige en vertrouwende inlogmiddelen van hun eigen bank.

Hierdoor hoeven consumenten geen afzonderlijke login credentials meer aan te vragen en te onthouden. Voor een impressie van deze dienst refereren wij graag aan de animatie van Betaalvereniging Nederland.

Bron: Betaalvereniging Nederland

Commentaar NCI: “Vanuit complianceperspectief kan dit positieve gevolgen hebben voor het klantacceptatieproces. iDIN zou  in het kader van de Wwft en Wft gebruikt kunnen worden voor identificatie- en verificatiedoeleinden. De organisatie die gebruik maakt van deze manier van identificeren, moet zich bewust zijn van het feit dat zij zelf verantwoordelijk is en blijft voor de identificatie en verificatie van de identiteit van klanten.

Uit hoofde van de Wwft (en Wft) hebben veel organisaties ook de verplichting CDD-risico’s in te schatten. Dat betekent dat er moet worden gekeken naar de combinatie klant/product of klant/dienst om het risico te kunnen beoordelen. iDIN is daarmee een FinTech-tool die niet op zichzelf kan staan, maar ter ondersteuning in het klantacceptatieproces van toegevoegde waarde kan zijn.”

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend