Geen wettelijke verplichting, maar wel steun aan vertrouwenspersonen

26 juni 2018

Dat blijkt uit de brief d.d. 14 juni 2018 van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Ark, aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

“Te veel mensen worden ziek door het werk en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is hier de belangrijkste oorzaak van. De gevolgen hiervan raken individuen, gezinnen, organisaties en de samenleving. In de afgelopen jaren is er vanuit de overheid intensieve aandacht geweest voor agendering, bewustwording en ondersteuning van werkgevers en werknemers rond dit thema. Om tot een blijvende verandering te komen zijn effectieve maatregelen op de werkvloer nodig. Maatregelen die eerst en vooral een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf zijn. Aan dit proces draag ik graag bij door het onderwerp te blijven agenderen, maar vooral door het bij werkgevers en werkenden onder de aandacht brengen van middelen en handvatten om PSA tegen te gaan.”

Zo luidt de inleidende alinea van de Kamerbrief Stand van zaken psychosociale arbeidsbelasting. In het vervolg van de brief informeert de staatssecretaris de Kamer ver de laatste stand van zaken rondom PSA.

Bron: LVV

Gerelateerde informatie

Werkwijze afdeling Onderzoek, Huis voor klokkenluiders

Werkwijze afdeling Onderzoek, Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders heeft een onderzoeksprotocol gepubliceerd waarin de werkwijze van de afdeling Onderzoek is beschreven.

Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit (hierna verder te noemen vertrouwenspersonen) is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport ‘De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven’, dat door het Huis voor Klokkenluiders is gepubliceerd.

Schaamte saboteert tegenspraak

Schaamte saboteert tegenspraak

Het is een fikse opgave voor ieder van ons om naar tegendraadse en deugdelijk onderbouwde kritiek te luisteren. Nog zwaarder wordt het om vervolgens het roer om te gooien. Bestuurders, toezichthouders, directie, managers – zowel binnen als buiten de overheid – houden er niet van halverwege te keren. Waarom is het zo’n opgave om tegenspraak te incasseren en daadwerkelijk te verwerken? Een antwoord formuleren begint met weten wat er sociaal-emotioneel speelt.

Send this to a friend