FSB publiceert toolkit ter beheersing van wangedrag in de financiële sector

08 mei 2018

De Financial Stability Board (FSB) heeft op 20 april het rapport ‘Strengthening Governance Frameworks to Mitigate Misconduct Risk’ gepubliceerd dat een toolkit bevat die organisaties en toezichthouders kunnen gebruiken om de oorzaken en de gevolgen van wangedrag binnen de financiële sector aan te pakken.

De FSB geeft in haar berichtgeving aan dat het beheersen van wangedrag in de financiële sector vraagt om een veelzijdige aanpak. De gepresenteerde toolkit bevat 19 tools die ondernemingen en toezichthouders zouden kunnen gebruiken om de governance te versterken in drie overkoepelende gebieden:

  1. Beheersing van ‘cultural drivers’ van wangedrag.
  2. Vergroten van de capaciteit voor het individueel verantwoording kunnen nemen en verantwoording kunnen afleggen.
  3. Aanpakken van het ‘rolling bad apples’-fenomeen.

Niet alle onderdelen sluiten goed aan op de Nederlandse praktijk. In het rapport wordt ingegaan op de huidige en toekomstige stand van zaken in veel jurisdicties. Daardoor wordt goed inzichtelijk dat we in Nederland op een aantal punten al verder zijn dan in sommige andere landen die hebben meegeschreven aan het rapport. Hoewel de tools dus niet allemaal vernieuwend zijn te noemen, is het rapport toch zeker de moeite waard om door te nemen. Naast een klein aantal tools die voor Nederland nieuw zijn, geeft het rapport een mooi beeld over waar andere landen staan ten aanzien van het tegengaan van wangedrag. Ik vind het positief dat de FSB nu ook het belang van toezicht op cultuur en gedrag een warm hard toedraagt.

Ad 1 Beheersing van ‘cultural drivers’ van wangedrag.
De FSB identificeert de volgende ‘cultural drivers’: leiderschap, besluitvorming en waarden en normen. De FSB benadrukt hier de impact van ‘cultural drivers’ op de governance van de organisatie en dat cultuur en structuur elkaar kunnen versterken (in zowel de positieve als de negatieve manier) als ze goed op elkaar zijn afgestemd.  

Ad 2 Vergroten van de capaciteit voor het individueel verantwoording kunnen nemen en verantwoording kunnen afleggen.
Hoewel de titel lijkt op twee van de 7 elementen uit het cultuurhuis van DNB, is dit gedeelte meer gericht op de inrichting van de organisatie. In dit onderdeel wordt uitleg gegeven over het nut en de noodzaak om verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen binnen organisaties zodat personen individueel kunnen worden aangesproken. Daarnaast wordt ingegaan op de geschiktheidstoets van sleutelfunctionarissen.

Ad3 Aanpakken van het ‘rolling bad apples’-fenomeen.
Hiermee wordt het fenomeen bedoeld van de ´rotte appels´ die van de ene werkgever naar de andere hoppen, en bij elke volgende werkgever weer schade aanrichten. In Nederland zijn financiële ondernemingen verplicht om als onderdeel van de pre-employmentscreening een verklaring over oud-werknemers af te geven. In andere landen is dit soms verboden. De FSB geeft daarom tips op welke wijze je het ‘rolling bad apples’-fenomeen kunt tegengaan. Ik verwijs in dit kader naar een kort artikel over de thesis van Wieke Scholten. Zij gaat juist een stap verder dan ‘rotte appels’, maar verwijst ook naar de corrumperende mand.

Bron: FSB

Gerelateerde informatie

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Weer en weder dienende wordt het voorstel voor een EU-brede klokkenluidersrichtlijn daadwerkelijk wet. Vele getraumatiseerde klokkenluiders en jarenlange lobby zijn nodig geweest om deze pleister op de wonde te kunnen plakken. Wanneer het klokkenluiden begint, is het kwaad echter al geschied. Zowel de organisatie als de klokkenluider lijdt. Hoogtijd om het klokkenluiden zoveel als mogelijk te voorkómen.

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend